Webnovel

Reviews of Vẫn luôn thích em

  • Overall Rate
  • Translation Quality
  • Updating Stability
  • Story Development
  • Character Design
  • world background

Reviews128

LikedNewest
mayaputri
mayaputriLv3mayaputri

Kiểu kiểu thanh mai trúc mã iu nhao từ bé tới lớn tới già tới chết luôn nè~~ thanh xuân như một chén trà, chờ truyện này hoàn hết bà thanh xuân!!

bellahari
bellahariLv3bellahari

Truyện có cái gì đó đọng lại trong mình. Kiểu day dứt. Đọc nhiều khúc cảm động dễ sợ.

DaoistnARvJD
DaoistnARvJDLv3DaoistnARvJD

[img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend]

_Xingxing0502_
_Xingxing0502_Lv4_Xingxing0502_

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

DaoistnARvJD
DaoistnARvJDLv3DaoistnARvJD

[img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend]

_Xingxing0502_
_Xingxing0502_Lv4_Xingxing0502_

😍😍😍😍

leminhchau
leminhchauLv2leminhchau

Reveal spoiler

kimlien9488
kimlien9488Lv2kimlien9488

Zjsabsbbdkddoidwhbw sjdjcgcwbwusgvjig😙🤗😗😎😊😆😆😙🤗🤨🙂😙😑😉🤗😆😍😆🙂😑🤨🙄🤨🙄🤩☺😑😗💜🧡💗💜💤💙🖤💕✍🙌👎🖐🤟✍🤜💅🤝🤜👍🤜👎✊🤛✍🤜💅💅🤲🤚👏👊🤛

TrangMip
TrangMipLv3TrangMip

Truyện thể loại thanh mai trúc mã lôi cuốn thật. Đọc nhiều đoạn day dứt. Mà chờ hoàn lâu quá điiiii ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

DaoistGU7DdN
DaoistGU7DdNLv2DaoistGU7DdN

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Nn_N
Nn_NLv3Nn_N

Reveal spoiler

thu93697585
thu93697585Lv4thu93697585

Hay.

thu93697585
thu93697585Lv4thu93697585

Hay.

Qinn_19
Qinn_19Lv2Qinn_19

............................................................................................................................................. Hay :v

Qinn_19
Qinn_19Lv2Qinn_19

Thích mấy truyện thanh mai trúc mã kiểu v, nhưng có nhiều chỗ đọc vẫn thấy khó hiểu :v , ..............................................................

_sweetie176_
_sweetie176_Lv2_sweetie176_

Về tổng thể đến chi tiết đầu hay, thích cả nhân vật phụ lẫn nhân vật chính dù truyện hơi hướng về truyện tên nhưng cũng gọi là tạm ổn. Ủng hộ tác giả

Yuki_unstoppable
Yuki_unstoppableLv3Yuki_unstoppable

Gooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

YPhuong
YPhuongLv5YPhuong

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

sukstri
sukstriLv3sukstri

Chuyện tình đáng yêu quá trời. Thích ghe.

Dedikece
DedikeceLv2Dedikece

Hay quá trời. Mình đọc cũng mê nữa huống hồ bọn trẻ tuổi **** nhờ. Hời ơiiii.