webnovel
avatar
Trial Marriage Husband: Need to Work Hard (Tagalog) Book

novel - Contemporary Romance

Trial Marriage Husband: Need to Work Hard (Tagalog)

Passion Honey

Completed · 6.1M Views

Synopsis

Noong gabi bago ang nakatakdang araw ng kanilang kasal, tumakbo ang kanyang mapapangasawa kasama ng kanyang kabit. Dahil sa kabiguan, hinila niya ang lalaki na nakatayo sa harap ng Civil Affairs Office, “President Mo, ang iyong mapapangasawang babae ay hindi pa dumarating at ang mapapangasawa kong lalaki naman at tumakbo na … maaari ko bang imungkahi na tayong dalawa na lamang ang magpakasal?” Bago magpakasal, sinabi ni Tangning, “Kahit na magsama tayo sa iisang kama, walang mangyayari sa pagitan nating dalawa!” Pagkatapos magpakasal, sinabi ni Mo Ting, “Kapag hindi natin sinubukan, paano natin malalaman?”