Webnovel
TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE)
novel - Contemporary Romance

TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE)

JessicaAdams

Completed · 41.5K Views

What is TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE)

TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE) is a popular web novel written by the author JessicaAdams, covering ROMANCE, SECOND CHANCE, DRAMA, FIRST LOVE, CLASSIC, FIRST KISS, UNCONDITIONAL LOVE, SECOND LIFE, TIMELESS, Contemporary Romance genres. It's viewed by 41.5K readers with an average rating of 0/5 and 1 reviews. The novel is over and can be read all 18 chapters in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Ipinangako ni Fritz sa sarili niyang walang ibang babae siyang iaakyat sa dream house niya maliban kay Julia. Ang nag-iisang babaeng minahal at minamahal niya mula pagkabata. Pero nasira ang pangakong iyon nang hingin ng isang malapit na kaibigan na patuluyin niya doon ang isang nangangailangan na sa kalaunan ay napag-alaman niyang si Julia pala. Time is forever for those who love truly. Pero paano mangyayari iyon kung nariyan ang asawa ni Julia na siyang mas may higit na karapatan sa babaeng pinakamamahal niya?

Tags

9 tags