WebnovelChereadsavatar
Thuyết Theo Đuổi Cậu Book

novel - LGBT+

Thuyết Theo Đuổi Cậu

MaRia1001999

Completed · 17.6K Views

  • 10 Chs

    Content
  • ratings
  • NO.200+

    SUPPORT

Synopsis

Bạn sẽ thế nào nếu lỡ yêu nhầm bạn thân và biết rằng người bạn ấy không có khả năng đáp lại tình cảm của mình. Liệu tình yêu một chiều này sẽ đến đâu, rồi kết quả của tình bạn chúng ta sẽ thế nào ?