Webnovelavatar
The ultimate transcendental reincarnation of God Book

novel - Fantasy

The ultimate transcendental reincarnation of God

Raul_Evans

Ongoing · 8.1K Views

What is The ultimate transcendental reincarnation of God

...

Synopsis

You may also likeMore

ChaptersUpdate 4mth

Latest Update

Volume 1

ratings

  • Overall Rate
  • Writing Quality
  • Updating Stability
  • Story Development
  • Character Design
  • world background

Reviews5

LikedNewest
Daoist0krLTz
Daoist0krLTzLv1Daoist0krLTz

ở chap 1 lỗi về từ vựng khá nhiều , ' người đàn phụ nữ ' nay thì nhầm sang nah cốt truyện ổn , cảnh máu me khá ấn tượng , và tôi cảm thấy ức chế khi đọc đến đó , là điều tốt cho người viết dấu chấm phẩy mong tác giả chú ý và cái đoạn nii - chan mong đổi thành anh trai vì tôi cảm thấy khá tụt mode sau đi đọc chữ đó , cảm thấy lúc đó đang trong khoảnh khắc vui vẻ chứ ko phải máu me , đau buồn MONG TÁC GIẢ ĐỌC ĐƯỢC VÀ VẪN TIẾP TỤC THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA MÌNH

DaoistnNZ6Du
DaoistnNZ6DuLv1DaoistnNZ6Du

Reveal spoiler

Tra_Liyang
Tra_LiyangLv1Tra_Liyang

it is really an impressive work for me, this is probably my first time reading this type of story but felt impressed from the first minute. The author leads the plot quite attractively to the reader, I Think I'm not the only one who sees this

DaoistkEEc6e
DaoistkEEc6eLv1DaoistkEEc6e

Cháu raul viết novel à🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿

M_I_L_K_FF
M_I_L_K_FFLv1M_I_L_K_FF

Reveal spoiler

Supports

More about this book

General Audiencesmature rating
Report