Webnovel
THE THIRDS BOOK 1: THE LAST WALTZ
novel - Magical Realism

THE THIRDS BOOK 1: THE LAST WALTZ

JessicaAdams

Completed · 21.9K Views

What is THE THIRDS BOOK 1: THE LAST WALTZ

THE THIRDS BOOK 1: THE LAST WALTZ is a popular web novel written by the author JessicaAdams, covering FIRST LOVE, COLLEGE, UNIVERSITY, PLAYBOY, SERIES, FIRST KISS, SHY GIRL, MINI SERIES, Magical Realism genres. It's viewed by 21.9K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is over and can be read all 20 chapters in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Sa kanilang apat siya ang talagang naniniwala sa magic at happy ending. Naniniwala rin siyang ang lahat ng nangyayari gaano man kasakit ay may magandang dahilan. At para kay JV ay si Vinnie iyon. Isang simple, mahinhin at mahiyaing babaeng nagpaligalig sa puso niya. At gaano man kasimple ang ayos nito, hindi niya maitatangging napakalakas ng dating nito sa kanya. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya napigilan ang sariling isayaw ito nang gabi ng Foundation Ball. Naniniwala siya sa destiny noon pa man. At matapos ang ilang ulit nang pagkukrus ng mga landas nila at tila pagiging maliit ng mundo para sa kanilang dalawa ay noon nabigyan ng justification ang kakaibang damdaming naramdaman niya para sa dalaga habang isinasayaw nila ang The Last Waltz. Naging sobrang mailap si Vinnie at isa iyon sa mga dahilan kung bakit nahirapan siyang mag-isip ng paraan para ligawan ito. Pero gaya nga ng laging nangyayari, pagkakataon rin ang nagbigay sa kanya ng idea kung ano ang dapat gawin. Sa simula palang ay alam na niyang hindi pwedeng makipag-nobyo si Vinnie until makapagtapos ito ng kolehiyo. Pero sa kabila ng lahat ay wala parin siyang maramdamang kulang kahit sabihing patago ang kanilang relasyon. Everything was so perfect at tanging sa piling lang ni Vinnie niya naramdaman iyon. Pero noon naman biglang pumasok sa eksena ang kuya ni Vinnie na may malalim palang galit sa kanya. At ang galit na iyon ang naging dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ng babaing pinakamamahal niya.

Tags

8 tags