Webnovel
THE THIRDS (Mini-Series)
novel - Magical Realism

THE THIRDS (Mini-Series)

JessicaAdams

Ongoing · 2.5K Views

What is THE THIRDS (Mini-Series)

THE THIRDS (Mini-Series) is a popular web novel written by the author JessicaAdams, covering ROMANCE, ACTION, SYSTEM, SCHOOL LIFE, FIRST LOVE, UNIVERSITY, FAMOUS, COLLEGE LIFE, HEART THROB, Magical Realism genres. It's viewed by 2.5K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is being serialized to 6 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

St. Joseph University. Ang pinaka-prestihiyosong unibersidad sa bayan ng Mercedes. Itinatag, pinamumunuan at pinatatakbo ng apat na pinakamayayamang pamilya. Ang mga De Vera, Estriber, Policarpio at Dela Merced. At sa pagdating ng ikatlong henerasyon, narito ang mga kwento nina JV, Dave, Lemuel at Raphael. Ang The Thirds. Maraming pribelehiyo ang maging sila. Pero hindi kasama roon ang tunay at wagas na pagmamahal. Ikaw, nakahanda ka bang punan ang kakulangan na iyon?

Tags

9 tags