40 Chapter XXXVIII

Chapter XXXVIII: Saylsia Vs Zuki Part 1

------

Malayang binabagtas nang grupo ni zuki takigawa ang isang daanan patungo sa kakaibang pinto.

Nararamdaman ni Zuki ang enerhiya na nagmumula sa loob nito.

Makahulugan siyang ngumiti at sa kaniyang isipan ay hinahamak niya ang kaniyang makakalaban.

Isa lamang 5th level Angel Rank Isang Basura.

Sabi ng binata mula sa kaniyang isipan.

Sila Estevan naman ay bakas parin ang gulat sa kanilang mga mukha hindi sila makapaniwala na nagawang mapaslang ng binata ang tatlong daang vicious beast sa buong paligid.

Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan maaaring kung di sila nakailag tiyak na namatay na sila.

Sa silid naman ay makikita si Saylsia na tila nag hihintay sa paparating na grupo na mga kalaban.

Nakapag palit na siya ng kasuotan at isa itong magarang kasuotan ng isang mandirigma.

Kulay Asul ito at mapapansin ang Asul nitong espada at isang maliit na magic pistol.

Ang magic pistol ay isang sandata na ginagamitan ng malaking kunsumo ng mana.

At purong mahika lamang ang inilalabas ng baril na iyon pero ang kalidad nito ay isang Low tier Angelic Armament

At ang espada naman nito ay may kalidad na mid tier Celestial armament

Mga kayamanang handog sa kaniya ng mga nakakataas na heneral ng Tower of doom.

Ang kaniyang mga Kasuotan ay naglalabas din ng aura at lahat ng ito ay mga low tier Angelic armament

Pinapatawag ko ang Dalawa kong alagad! Maotoridad na sigaw ni Saylsia at agad nasi pulasan ang mga alipin para tawagin ang dalawang mandirigma ni Saylsia.

Ang mga mandirigmang ito ay mga dating alipin na kumampi na kay Saylsia.

Ang mga ito ay sila Zerek at Clemson na kapwa parehong lalake.

Ang ranggo nang dalawang ito ay kapwang 4th level Angel Rank

Lumipas ang ilang minuto ay dumating na ang dalawa.

Ang kanilang pustura ay kakaiba para sa isang lalakeng adventurer

Ang kanilang itsura ay kakaiba dahil sa kanilang maputlang balat.

Pulang mga mata at Puting Buhok

Ang Dalawang lalake ay nabibilang sa mataas na lahi na Bampira.

Zerek!! Clemson Samahan ninyo ako at salubungin ang mga bago nating panauhin.

Sabi ni Saylsia at tumingin sa Malaking Tarangkahan at isang malakas na pagsabog ang naganap.

Nagulat ang mga alipin sa malakas na pagsabog.

Malapit ng magsimula ang matinding laban.

Dalawa lang ang magiging resulta na alam nila.

Ang magkaroon ng bagong alipin si Saylsia O ang kamatayan nito.

-----

Nakarating na ang grupo ni Zuki takigawa sa tarangkahan ng magarbong silid.

Nararamdaman ng binata ang dalawang enerhiya na dumating.

Kapwa itong 4th level Angel Rank at sa klase ng enerhiyang mayroon ang mga ito ay napangisi si Zuki.

Matagal na panahon na rin ng huli akong may nakalabang Bampira.

Sabi niya at mas lumakas ang kaniyang enerhiya.

Sa sobrang pananabik niya ay nagpalabas siya ng Pulang enerhiya sa kaniyang kaliwang palad.

Fire Element!!! Flame Strike!!! Sabi ni zuki at nagpakawala siya ng Bola ng apoy patungo sa Nakasarang Tarangkahan.

Nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa ginawa niyang atake.

Siya ang naunang maglakad papasok ng silid.

At nang pagtapak niya palang ng isa niyang paa ay naramdaman niya ang Papalapit na enerhiya kaya naman naging alerto siya at inipon kaniyang soulforce sa kaniyang Kanang kamao.

Martial art skill!!! Fist of Destruction!!! Sigaw ni Zuki at isang mabilis na pagtatama ng dalawang atake ang naganap.

Ang enerhiyang palapit ay nagmula kay Clemson.

Makikita ang pag ngisi nito na Nag bigay ng inis kay Zuki.

Ang enerhiyang sinalo ng skill niya ay  isang malakas na mahika.

Ang Shape Shifting!!

Ang shape shifting na skill ni Clemson ay isang technique na kayang mag pabago bago ng hugis ng enerhiya.

Nagagawa itong baguhin ano man ang naisin ng gumagamit.

Isa kang hangal!!!! Sigaw ni Zuki at ang kaniyang kamao ay walang kahirap hirap na umabante.

Ang ngiti sa labi ni Clemson ay naglaro sa kaniyang nasaksihan.

Ang kanyang atake ay bumalik pabalusok sa kaniya.

Pwersahang ibinalik ni zuki ang atake ni clemson ng walang kahirap hirap.

Malakas ang makakalaban natin Saylsia Mahihirapan tayo sa kaniya.

Sabi ni Zerek at tila inaalam ang mga nasa harap niya.

Si saylsia naman ay walang emosyong pinagmasdan si Zuki at nabaling ang atensyon nito sa babaeng Beastman na nasa likod niya.

Ang batang babae! Nakaramdam siya ng purong enerhiya mula sa bata kaya naman agad siyang lumipad para iwasan ang papalapit na atake.

At ng tumalon siya para lumipad ay saktong pagkabalot nito ng manipis na sinulid.

Nagulat siya sa mga sinulid nayun kung sakaling hindi niya agad iyon naramdaman ay tiyak na nahuli na siya.

Pinagmasdan niya ang sinulid at napakunot ang kaniyang noo sa Kalidad nito.

PAANONG ANG ISANG BATANG BEASTMAN AY MAYROONG TOP-TIER CELESTIAL ARMAMENT.

Sigaw ni Saylsia na pumukaw ng atensyon ni Zerek.

Si Clemson naman ay narinig din ang sigaw ni Saylsia na nagpasimangot naman sa kaniya.

Isang bata na mayroong angkop na armament. Nakakagulat! Sabi ni clemson sa kaniyang isipan.

Ang kaniyang mga kagamitan ay pawang mga top-tier legend armament lamang.

Mga kayamanang wala ng silbe para sa isang aktwal na angel rank.

Nang mapansin ni Zuki ang ginawang hakbang ni alena ay naramdaman niya ang mga tingin ng tatlong kalaban.

Tingin ng mga ganid sa kayamanan.

Si Estevan naman ay napahigpit ang kapit sa kaniyang espada.

Wala siyang maramdamang enerhiya sa tatlong kalaban.

At pati ang enerhiya ng binatang si zuki ay hindi niya rin maramdaman.

Isa ang ang ibig sabihin nito.

Ang tatlong kalaban ay mas malakas mahak sa kanila.

Sa kaniyang pamilya siya palang ang Nakatuntong sa Angel rank.

At ang kaniyang asawa at mga anak ay 10th level celestial rank parin.

Mang Estevan magsi atras muna kayo! Ako na ang bahala sa mga basurang ito! Sabi ng binatilyo.

Tila nagulat si estevan sa huling tinuran ng binata.

Basura! Ang ibig sabihin hinahamak ng binata ang Tatlong kalaban.

At hindi ito makikitaan ng kahit kaunting takot.

Kayong Tatlo! Ibigay niyo na ang lahat ng kaya niyo! Hindi ko ikakasaya na mamatay nalang kayo sa aking mga kamay ng walang kalaban laban.

Sabi ni zuki takigawa na nagpagimbal kila saylsia Zerek at Clemson.

Ang isang Binatilyo

Nagawa silang hamakin ng binatilyong nasa kanilang harapan.

Si saylsia naman ay napangiti sa tinuran ni zuki takigawa.

Masyado ka naman yatang hambog kung magsalita bata.

Baka hindi mo alam kunh sino ang kaharap mo ngayon!

Sabi ni Saylsia at mapagmalaking tiningnan ang binata.

Hm! Ang akala mo ba ay masisindak mo ako sa pwesto mo bilang ikalawang general Para saakin isa kang walang kwenta.

Sabi ni zuki takigawa ng derekta kaya naman mapapansin ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ni saylsia.

Pangahas ka!!! Sigaw ni saylsia at napalibutan siya ng marahas na enerhiya.

Ngayon lang siya napag salitaan at sa isang binatilyo pa.

Isa kang lapastangan! Sigaw ni Saylsia at mabilis na hinugot ang kaniyang espada.

At isang mabilis na atake ang ginawa niya dahilan ng pag alingawngaw ng dalawang talim

Clank!!!!!!!

Nag tama ang espada ni Saylsia at Ang espada ni Zuki.

Masamang tiningnan ni saylsia ang binata at nagulat siya sa ekspresyon nito.

Walang makikita sa mukha ng binata kundi ang dismayadong ekspresyon.

Ito lang ba ang kaya mo! Mahina man pero maririnig ng malinaw ang sinabi ng binata.

Mas naging marahas ang enerhiya ni saylsia at humigpit ang hawak niya sa kaniyang espada.

Kahanga hanga mayroon kang Mid-tier Angelic Armament.

Walang emosyong sinabi ni zuki habang walang kahirap hirap niyang inilihis ang kaniyang espada at nakawala siya sa pagbubuno nila ng kanilang sandata.

Nakakita siya ng Weak spot ni saylsia at aatake na sana gamit ang kaliwang kamao ng mapatingin siya sa isang kamay ni Saylsia.

Mabilis siyang umilag dahil may magic bullet ang muntik nang tumama sa kaniya kanina.

Kahanga kahanga ang Armament mong iyan purong mahika ang ginagamit para gumana ang sandatang iyan.

Sabi ng binata at sandali siyang ngumiti.

Pero wala iyang silbe kung mawawalan kana ng Braso.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxxviii_46963092080354012 for visiting.

Sabi ni Zuki at ikinumpas niya ang kaniyang kaliwang palad at mayroong limang itim na enerhiya ang biglaang namuo.

Mabilis ang mga nangyari at sa isang iglap ay nahulog sa sahig ang kaliwang braso ni Saylsia.

:To be Continued:

Waaaaaahhhh nagawa ko din ang promise ko awiiiieeeee

Bukas ulit hehe!

Stay safe po tayo lahat at lagi mag suot ng facemask kapag lalabas ng bahay at sumunod tayo sa utos ng gobyerno.

Last 3 chapter para sa volume 1

Next chapter