38 Chapter XXXVI

Chapter XXXVI: Sadist General

------

Sa isang maluwag na silid ay makikita ang babaeng may suot na magarang kasuotan.

Ang katawan nito at panlabas na itsura ay mapapansing maganda.

Ngunit sa kabila ng magandang panlabas ay ang masama nitong ugali.

Dahil sa ugali niyang ito ay marami na siyang mga naalipin.

Sa lakas niya bilang isang 5th Angel Rank ay mataas ng antas sa ikalawang palapag.

Siya ang dahilan kung bakit wala ng nakakalabas pa sa tower of doom nang buhay

Karamihan sa kaniyang mga alipin ay mga hangal na adventurer na ipinadala ng mga nagmula sa mataas na mundo.

Pero dahil sa tusong babaeng ito ay wala pang kahit sino ang nakakatapak sa ikatlong Palapag.

At karamihan sa mga adventurer ay ginagawa niyang alipin o kaya naman ay pinapaslang nalang

Sa kabila ng maamong Itsura ay isang mala demonyong personalidad ang taglay ng babaeng ito.

Empress Saylsia tama na po ang inyong ginagawa matagal na panahon na kaming nananatili sa lugar na ito.

Ang bawat iba saamin ay may mga pamilya pang babalikan.

Empress Maawa ka!

Pag mamakaawa ng isa niyang babaeng alipin

Ang aliping ito ay puno ng mga pasa at peklat sa buo nitong katawan.

At ang mararamdamang enerhiya sa babaeng ito ay isang 5th Profound rank.

Ang babaeng ito ay isa lamang ordinaryong adventurer na nangahas pasukin noon ang Tower Of Doom pero ngayon ay hindi na siya nakalabas pa.

Iyun ay naganap 100 taon na ang lumipas pero silang lahat ng naririto ay hindi nag bago ang wangis.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxxvi_46877326700508693 for visiting.

Nananatili silang bata kahit lipasan pa sila ng ilang siglo.

Napangisi naman ang babaeng Heneral

Ang Akala mo ba maaawa ako sayo Basura tandaan mo isa lamang kitang alipin Umayos ka at wag mo akong utusan.

Sigaw ni Saylsia at isang malakas na pagtama ng kaniyang latigo sa braso ng babaeng alipin.

PAK!

PAK!

PAK!

WOOSSSHHH PAK!

Nanindig ang balahibo ng ibang mga alipin sa sinapit ng kanilang kasama.

Ang mga hagupit ng latigo ni Saylsia ay hindi nila kayang iwasan kahit mag sama sama pa sila.

Sila'y mga pinaglipasan na ng panahon at hindi matatawag na adventurer dahil sa Tagal na nilang nakakulong sa lugar na ito bilang Alipin.

Samantala tuloy parin ang pag hataw ni Saylsia sa alipin na ngayon ay naliligo na sa sarili nitong dugo.

Ang madungis nitong wangis ay mas dumumi dahil sa sariwang dugo na nanggaling sa mga bago nitong sugat.

Sa lagay na ito ay hindi pa gumagamit ng enerhiya si Saylsia paano pa kaya kung gamitin nito ang lakas ng isang Aktwal na 5th level Angel Rank.

Sa mga alipin naman ay makikita ang dalawang babae na mababakas ang takot sa kanilang mukha.

Takot na dala dala nila mula ng dumating sila sa empyernong lugar na ito.

Sa kamay ng Sadistang Heneral

-----

Sa isang bahagi ng ikalawang palapag ay makikita ang walang pakundangang pag atake ng mga vicious beast sa limang Beastmans.

Ang limang ito ay ang buong mag anak ni Estevan.

Sila ang humaharap sa mga halimaw na hindi lumalagpas sa 3rd level angel beast rank.

Ang ranggong taglay ni Estevan ay nalalapit na bilang isang 1st level Angel Rank.

At ang binatang si Zuki ay Pinanonood nalang ang pag laban nila estevan.

Wala na siyang enteres sa mga vicious beast na nasa harap niya.

Sa ngayon isa na siyang ganap na 2nd level Angel Rank at sa klase ng kaniyang enerhiya ay magagawa niyang makipag sabayan sa aktwal na 6th level Angel Rank.

Kaya naman hinahayaan na niyang mag sanay ang kaniyang mga kasama.

At sa bawat napapaslang ng mga ito ay isa isa niyang kinukuha ang mga Magic Crystals na mayroon sa mga vicious beast.

Napapangiti nalang ang binata dahil ang mga Magic Crystals ay malaking kayamanan na.

At sa ngayon ay mayroon na siyang Limang daang magic Crystal sa kaniyang Interspatial ring.

Maaari niyang magamit ang mga ito sa hinaharap kaya naman iyon nalang ang ginagawa niya.

Sa isang sulok naman ay napansin ni Ophir ang ginagawa ng binata.

Ipinag sawalang bahala niya nalang iyun dahil wala siyang alam sa ginagawa ng binata.

Itinuon niya ang kaniyang atensyon sa kaniyang dalawang kalaban.

Isa siyang 10th level celestial rank at ang kaniyang mga kalaban ay 1st level Angel beast rank

Ang kaniyang estilo ng paglaban ay walang wala sa galing ng kaniyang mga kapatid.

Si alena ang bahala sa Depensa at Ang kaniyang Kuya Recon ang bahala sa Atake

At siya naman ay sanay sa mabilisang atake

Ang kaniyang Ina naman ay nakikipag laban isa isa sa mga Vicious beast at ang kaniyang ama naman ay walang kahirap hirap na kinakalaban ang mga vicious beast.

Isa na itong 1st level Angel Rank at sila ay mga 10th level celestial rank palang.

Sa agwat ng lakas ay dehado sila pero dahil sa pag tutulungan nila ay nagagawa nilang talunin ang mga kaharap nila.

----

Sa Silid kung saan naroroon si Saylsia ay isang Seremonyas ang kaniyang ginagawa.

Isa ito sa kaniyang libangan ang mag pahirap ng ibang nilalang.

Mayroon siyang ibat ibang mga kagamitan tulad ng tubo, Plais at iba pang mga gamit.

Sa isang malaking Silya ay may isang babaeng sugatan at wala itong malay.

Ang babaeng ito ang pinahirapan kanina ni Saylsia.

Ang kaniyang inis sa aliping ito ay humantong sa ganito.

Gusto niya itong pahirapan hanggang ito ay mamatay.

Kinuha niya ang isang plais at ngumisi na tila isang demonyo.

Simulan na Ang Pagpapahirap Hahahahaha!!!

Halakhak ni Saylsia kaya naman nanginig sa takot ang iba pa niyang mga alipin.

Gusto nilang tumakas para makaligtas ngunit imposible ang makatakas sa kamay ng General na ito.

Whaaaaaaa!

Isang malakas na Sigaw ang nagmula sa babaeng alipin.

Halos manlaki ang mga mata niya

Hindi niya akalain na aabot siya sa kamatayang ito.

Haha! Wag ka Sumigaw! Sabi ni Saylsia at Walang pakundangang Hinugot ang Daliri sa paa ng alipin.

Napasigaw ang alipin sa sobrang sakit na nararamdaman.

Napakasakit na Nanaisin mo nalang mamatay agad agad.

Ohhh! Ano na Halos Mamatay matay kana kung Sumigaw ka! Wag kang mag alala marami pa akong gagawing parusa sayo alipin.

Sabi ni Saylsia at dinampot ang isang  mahabang tubo.

Ngumisi si Saylsia at ipinakita ang tubo sa alipin.

Nang makita naman niya ito ay halos manlumo siya.

Gusto niyang kumawala at humingi ng tulong pero papaano.

Ang makatakas sa Sadistang ito ay mahirap gawin.

---

Sa ngayon ay naka ipon na ng 700 magic Crystal si Zuki.

Ang kayamanang ito ay nakalagay sa isa niyang interspatial ring.

Hmm sapat na muna ito sa ngayon! Sabi ng binata at tumingin kila estevan.

Abala ang mga ito sa pakikipag laban.

Nag lakad siya sa isang espasyo.

Naupo siya sa ginta at inilabas ang marahas niyang enerhiya.

:To be Continued:

Next chapter