34 Chapter XXXII

Chapter XXXII: Revenge

-------

Dracious Sa Wakas nag kita tayong muli Ngayon Hindi ko na papalampasin ang pagkakataon Pag babayaran mo ang ginawa mo kay Luna!!!!!!

Sigaw ng binata at bakas ang galit sa mukha nito.

Si dracious naman ay nanindig ang kaniyang balahibo.

Ang boses nito at pamamaraan ng pasasalita ay pamilyar na pamilyar ang mukha nito at itim na buhok ay tumutugma sa kaniyang kilala.

Ang bakas ni Zuki takigawa ay nawala sa biglaang pangyayari nag mistulang ibang tao siya ngayon.

Ang itim na aurang kaniyang inilalabas hindi lakas ng isang celestial ranker.

Anong mukha yan Dracious di ka ba natutuwa nagkita tayo muli kaibigan.

Malamig na mga salita ang mga sinabi niya kay dracious.

Walang bakas ng pagkatuwa kundi bakas ng pagkadismaya.

Nasaan na ang lakas mo bilang isang Demon rank nanghina kana ba dahil sa parusang ipinarataw saiyo.

Diba ang sakit mabaliktad ang sitwasyon.

Ito ako ngayon nasa harap mo Muli

Natatatandaan mo ba ang ginawa mo kay Luna.

Kung paano mo siya pinaslang ng walang kalaban laban.

Ikaw na nagtraydor sa iyong mga kaibigan ikaw na isang kasumpa sumpang nilalang! Sigaw nito at mabilis na dinakma ang leeg ni dracious.

Hindi ko papalampasin ang pagkakataon na ito.

Salamat sa mga nilalang sa mataas na mundo binigyan nila ako ng malakas na katawan.

At kung sineswerte nga naman ay nagkita tayo sa lugar na ito.

Dito ka ba nila kinulong ha! Traydor kung kaibigan.

Sabi nito at hinawakan niya ang batok ni dracious at malakas na idinikdik ang mukha nito sa pader.

Kulang pa to dapat sayo pahirapan.

Sabi nito at malakas na inilampaso ang pagmumukha ni dracious sa pader.

Gumihit ang mukha nito sa pader dahilan ng pagkakaroon ng matindin pinsala sa mukha nito.

Ang lakas ng kasalukuyang si zuki ay mapapares sa alam na ranggo ni dracious.

Ang Demon Lord Rank

Ang ranggong ito ay nag exist sa matataas na mundo at pinalad na magkaroon.

At ang mga pinalad nang mga extrang ranggo ay ang mga tinatawag na Hero o mga mandirigmang may basbas ng mga diyos at diyosa.

Ang buong mukha ni Dracious ay hindi na nababakasan ng kasiyahan bagkus itoy mukha na ng takot.

Ang kaniyang kaibigan isang daang taon na ang lumipas ay papatayin siya ng karumal dumal.

Ito pa! Sigaw ni zuki at malakas na sipa sa tagiliran ang pinakawalan dahilan ng pag baon ng buong katawan ni dracious.

Ang kasalukuyang dracious hinang hina na siya pero hindi niya magawang mawalan ng malay dahil sa sakit na nararamdaman.

Nakaramdam siya ng pag sisisi.

Ang kilala niyang Strongest Hero ay naging mapaghiganting Adventurer.

At dahil iyun sa kaniya.

Patawad! Yun ang salitang gusto niyang banggitin ngunit hindi niya na magawang magsalita dahil sa napakaraming sugat.

Halos pumutok na ang buong mukha niya sa mga pasa at sugat na natatamo niya.

Idagdag pa ang parang nabali niyang mga buto sa tagiliran.

Ang ganitong pinsala ay matindi ang epekto.

Tila ang may gawa nito ay isang daang Demon rank kung susumain.

Isa lamang siyang normal na nilalang kung hindi dahil sa kapangyarihan hindi sana masisira ang samahan nila.

Tsuki! Patawad!

Sabi ni dracious mula sa kaniyang isipan.

:Subconscious of Zuki:

Teka! Nasaan ako! Nagtatakang tanong ni zuki

Siya ay nasa madilim na lugar at walang mararamdaman na kahit ano at ang pinaka pinagtataka ng binata ay tila lumulutang sya sa gitna ng kawalan.

Gusto man niyang libutin ang paligid ngunit pakiramdam niya ay hindi siya gumagalaw mula sa kaniyang pwesto

Bakit ganun? Nasaan ako! Sigaw ni zuki at sinubukang maglakad pero balewala rin dahil para siyang nakalutang.

Crighhh! Biglang naalerto si Zuki nang maymarinig siya.

Tila kaluskus iyon mula sa bagay na kung ano man.

Ikinagagalak kong makita ka batang mandirigma maaari bang makipag kilala.

Sabi ng isang boses ng lalake

Nagtaka si zuki sa biglang pag sasalita ng boses na kaniyang narinig.

Sino yan! At bakit ako nandito nasaan ako! Sabi ni zuki at puno ng pagtataka niyang tinanong sa lalake.

Pag pasensyahan mo na ang biglaang pagdadala ko sayo rito pasensya na.

Sabi ni boses at maya maya ay mayroong puting liwanag na animo'y sinag ng buwan sa sobrang liwanag.

At doon ay nagpakita ang isang lalake na may itim na buhok at pulang mga mata.

Pero nagulat si zuki sa itsura ng lalake.

Para siyang nakatingin sa salamin.

Kamukhang kamukha niya ang lalakeng nasa kaniyang harapan.

Ikinagagalak kitang makilala Zuki takigawa

Sabi nito at inilahad ang kaniyang kamay kay zuki.

Ang pangalan ko nga pala ay Tsuki Tsukino at ako ng dating emperor ng Moon empire sa Twilight Continent na matatagpuan sa Maliit na planeta na sakop ng Upper Realm.

Sabi ng lalake na ikinabigla ni zuki.

Ang pangalang binanggit kanina ni dracious at ang nasa kaniyang harapan.

Pareho ng pangalan di kaya iisa lang sila ng katauhan.

Mukhang nakilala mo na ang traydor kong kaibigan

Huwag kang mag alala binibigyan ko na ng leksyon ang isang iyon.

Sabi ni Tsuki kay Zuki

Parusa, traydor papaano? Nagtatakang tanong ng binata

Hmm hindi ko pa masasabi ngayon pero malalaman mo rin sa tamang panahon pero ngayon ipapahiram ko sayo ang isang kapangyarihan.

Sabi ni tsuki kaya naman tila nagtaka si zuki.

Kapangyarihan bakit

Bakit mo ako pahihiramin ng kapangyarihan?

Tanong ni zuki at nagtatakang tiningnan si Tsuki

Natural na pahiramin kita ng kapangyarihan

Dahil sa ngayon ako ay ikaw at ikaw ay ako.

Magiging iisa tayo pagkatapos kong ipahiram ang aking kapangyarihan.

Sabi ni Tsuki at inilahad niya ang kaniyang kaliwang kamay at mayroong bilog na liwanag sa palad nito.

Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya mula sa kamay ni Tsuki

May nag uudyok sa kaniya na hawakan ang liwanag at ng dumampi ang kaniyang daliri ay nakaramdam siya ng kakaibang bagay sa likod niya.

Nabigla siya ng may makitang buntot ng Gumiho sa kaniyang likod.

Ilagay mo ang buong kamay mo para makamit mo ang kapangyarihan

Ito ang ibibigay ko sayo ang kakayahang magbago ng anyo.

Sabi ni tsuki at may lumabas na Siyam na buntot sa kaniyang likod.

Ito ang kakayahang ipapahiram ko magagamit mo ito kung kinakailangan mo.

Ang mga buntot na ito ay tinatawag kong Kagune

Ang Kagune ay masusukat ang lakas sa bilang at ngayon isa palang ang kaya mong mapalabas mag sisimula ka sa umpisa bilang user ng Kagune.

Sa ngayon pahiram muna ng katawan mo tatapusin ko lang ang paghihirap ng taksil kong kaibigan.

Sabi ni tsuki at bigla itong naglaho sa kaniyang harapan.

:Sa Gintong Silid:

Patuloy parin ang nagaganap na laban sa loob ng silid.

Nakarating na rin ang buong pamilya ni Estevan

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxxii_45968990492744478 for visiting.

Sa ngayon ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan.

Ang 1st floor General ay unti unti nang nalalagutan ng hininga.

May siyaw itong malalaking sugat mula sa buntot ng lalakeng may itim na buhok.

Ang kasalukuyang dracious ay marami nang nawalang parte sa katawan.

Ang mga kamay nito ay wala na at ang mga paa ay nagkapira piraso na at butas butas ang buong katawan.

Tatapusin ko na lahat! Sabi ng lalakeng may itim na buhok at iwinasiwas ang kaniyang espada.

May manipis na enerhiya ang patungo kay dracious gusto man niyang iwasan ito pero wala na siyang magagawa.

Ito na ang katapusan niya.

Paalam na! Ito ang huling salita niya bago nahulog ang kaniyang ulo sa sahig.

:To be Continued:

Yeaaaaahhhh grabe galit ko dito hahahaha

Dinaan ko dito yung galit ko eh

Iniwan ako ng girlfriend ko mukhang ito nalang muna hahaha.

Hintayin niyo next chapter

XXXIII: Transformation

Vote and comment

Next chapter