30 Chapter XXVIII

Chapter XXVIII: Allies

--

Sa isang silid sa loob ng unang palapag ng Tower of doom ay makikita ang isang pamilya ng Snow Fanged Sabertooth ay makikita ang isang adventurer na mahimbing na natutulog.

Halos isang araw na itong walang malay matapos niyang maisagawa ng maayos ang paggamot sa isang snow fanged Sabertooth.

Ang aura ng adventurer ay nalalapit nang tumuntong sa susunod na ranggo.

Ang kaniyang ranggo bilang isang 10th level celestial rank ay malapit na niyang malampasan.

Ang adventurer na ito ay walang iba kundi si Zuki Takigawa.

Ang adventurer na nagmula sa ibang mundo at naging tagasunod ng diyosa ng buwan at ngayon ay humaharap sa isang misyon.

Misyon na paslangin ang lahat ng halimaw na naninirahan sa buong doom valley.

Pero dahil sa system ay may  kaunting pagbabago sa misyon ni zuki takigawa.

Ang ginawa niyang pagligtas sa buhay ng isang vicious beast ay isang malaking kahangalan pero nag iba ang lahat dahil sa ngayon ay walang ginagawang masama sa kaniya ang pamilya ng vicious beast.

Pambihirang kaganapan dahil ang pamilyang ito ay nagkaroon ng utang na loob sa kaniya.

Ang mga halimaw na mababagsik ay nagkaroon ng utang na loob kay Zuki Takigawa.

Sa ngayon ay tahimik na pinag mamasdan ng mga batang vicious beast si zuki habang ito ay mahimbing na natutulog.

Nais nilang magpasalamat sa ginawang pang gagamot ng binata sa  kanilang ama.

Ang mga batang vicious beast ay mayroong mga ranggo 3rd hanggang 5th Celestial beast rank.

Hindi mapagkakaila na mga bata sila ngunit iba ang kanilang mga pinagdaanan para makamit ang ranggong kanilang tinatamasa.

Sila ang mga batang vicious beast na maagang nakatapak sa ranggong ito.

Sila ay nanggaling sa isang malawak na lupain na hindi nagkakaroon ng tag sibol.

Sa madaling salita ang pinanggalingan nila ay ang lugar na walang ibang panahon kundi ang taglamig.

Marahil kasanayan na ito sa kanila ngunit kung ibang nilalang ang susubukang mamuhay sa Lugar na iyon ay tiyak na hindi siya makakatagal sa sobrang lamig ng klima.

Ang lugar na iyon ay matatagpuan lamang sa Upper Realm ang lugar kung saan ipinapanganak ang bawat nilalang sa kasama ang kanilang ranggong sky rank.

At bilang mga celestial beast rank ay isa itong malaking opportunidad para sa kanila ngunit naglaho lahat ng kanilang pinaghirapan ng biglang dumating ang Sampung Adventurer mula sa mataas na mundo.

Ang mga adventurer na ito ay hinuli ang lahat ng mga celestial beast rank na makikita nila at sa kasamaang palad ay kasama sila sa mga nahuli.

Isang mapait na kaganapan para sa kanila.

Ilang taon narin ang nagdaan mula ng ikulong sila sa kasumpa sumpang lugar na ito.

Nais nilang makawala sa lugar na ito at ipalasap muli sa mga batang Sabertooth ang tinatamasang kalayaan.

Ilang oras pa ang lumipas ay nagkaroon ng senyales na magigising na ang binatilyong si zuki.

Agad namang pinaalam ng isa sa mga batang sabertooth sa kanilang ama at ina na malapit nang magising ang binata.

Howl

Pagtawad ng batang sabertooth sa kaniyang mga magulang.

Nang marinig naman ito ng mag asawa ay agad itong lumapit sa kanilang anak at dali daling sumunod papunta sa binata.

Nakita nilang unti unting gumigising ang binata.

Kapansin pansin sa kaniyang mukha ang ka inosentehan at mayroong pinagkaiba ang isang ito sa mga nakita na nilang adventurer

Ibang iba ang binata dahil iniligtas nito ang isang vicious beast at halos ibuwis nito ang sarili nitong buhay para lamang mapagaling ang amang vicious beast.

Sa isipan naman ng binata ay may sunod sunod na salita siyang naririnig.

You successfully recover

You saved the sabertooth

First mission completed

You need to start next mission

Blessed the sabertooth family

When you complete the mission you have a reward.

Reward: Ragnarok's Greatsword

Ragnarok's Knuckles

Recover Pills ×100

You have a new mission

Clear the Tower Of Doom 1st floor general

Kill Dracious The Warlord

If you finish this mision you have a expensive reward.

Sunod sunod na naririnig ng binata.

Ang mga tinig na ito ay nagpapasakit ng kaniyang ulo.

Paulit ulit at tila sasabog ang kaniyang ulo sa sobrang sakit sa kaniyang tenga.

Pero nang marinig niya ang huling sinabi ng system ay mababakas sa kaniyang mukha ang matinding kaligayahan.

You can Unlock new title

Sa narinig na ito ng binata ay natutuwa siya dahil tiyak na magkakaroon nanaman siya ng bagong kakayanan.

Kakaiba ang benipisyong ibinibigay ng system sa kaniya.

.

Lumipas ang ilang minuto at iminulat niya ang kaniyang mga mata.

Nakita niya ang nagtatakang tingin ng mga sabertooth's sa kaniya.

Di niya akalain na makikita ng mga ito ang kaniyang reaksyon kanina.

Baka akalain ng mga nilalang na ito na nasisiraan na siya ng bait.

Tiningnan niya ang mga ito at ipinakita ang masayang ekspresyon sa mga ito.

Ang mukha ng puno ng kaligayahan.

Nang makita naman ito ng mga sabertooth's ay natuwa rin sila dahil ayos naman ang kalagayan ng binatang adventurer.

Akala nila kanina ay nasiraan na ito ng bait dahil bigla itong ngumiti na hindi nila malaman kung anong ibig sabihin ng ngiting iyon ay inakala nilang nabaliw na ang binata ngunit ng tingnan sila isa isa ng binata ay agad nitong pinakita ang mukha ng kaligayahan.

Kaya naman nalaman nilang ayos lang ang binata.

Umupo ng maayos ang binata at inabot nito ang kaniyang singsing.

Nagulat ang pamilya ng sabertooth nang biglang may lumabas na mga herbs na para sa mga vicious beast.

Para sa inyo ang mga herbs na ito.

Huwag kayong mag alala ligtas kainin ang mga yan.

Sabi ng binata at napuno ng kagalakan ang pamilya ng vicious beast.

50 years na silang hindi nakakain ng ganitong uri ng herbs.

Ang herbs na ito ay katulad ng makikita sa kanilang teretoryo sa upper realm.

Masaya sila sa ibinigay ng binata.

Napangiti naman si zuki takigawa ng makita niyang agad kumain ang pamilya ng Snow Fanged sabertooth.

Mukhang mapapadali ang kaniyang susunod na mission.

Habang kumakain ang mga vicious beast ay kumuha si Zuki ng isang recovery pill at agad niya iyung kinain.

Naramdaman niya ang enerhiyang nagmula sa pill at ramdam niya ang panunumbalik ng kaniyang enerhiya.

Maya maya pa ay mararamdaman na ang malakas na enerhiya ni zuki.

Mas malakas na ito kesa kanina at sa paglabas ni zuki sa kaniyang enerhiya  ay sa isang malaking Gintong silid ay napatayo sa gulat ang isang nilalang.

Isang 10th level celestial rank sa loob ng aking teretoryo.

,,,,,,,

Nang matapos ang pagkain ng mga vicious beast ay humilera ito ng mapansin ang seryosong mukha ng binata.

Kayong magigiting na nilalang nais kong hiramin ang inyong kapangyarihan.

Gusto ko kayong iligtas sa kasuklam suklam na lugar na ito.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxviii_45968880182542512 for visiting.

Sabi ng binata at mababakas ang pagkabigla ng buong pamilya ng vicious beast.

Mayroon akong misyon ang ubusin ang mga General sa lugar na ito at sa tulong niyo ay magagawa ko ang misyong ibinigay saakin.

Kayong Lima gagawin ko kayong mga magiging na nilalang na mga Beastmans mga mandirigmang may angking tapang at pisikal na lakas.

Pumapayag ba kayo sa aking alok! Sabi ni Zuki sa mga ito at inilahad ang kaniyang kamay.

Nag isip ang buong pamilya ng vicious beast at inisip nila kaagad ang kabutihang ginawa ng binatilyong ito.

Ano naman kung maging tagapag lingkod sila ng binatilyo at gawing mga beastmans.

Ang alok na ito ay hindi katanggi tangi dahil kapag sumama sila sa binata ay tiyak na makakaalis na sila sa lugar na ito.

Nang ilahad ng binata ang kamay nito ay nagtaka sila pero ng biglang may puting enerhiya ang lumabas sa palad nito ay nakaramdam sila ng kakaibang enerhiya.

Lumapit silang mag anak at nang tumama sa kanila ang puting liwanag ay mayroong marahas na enerhiya ang dumaloy sa kanilang katawan.

Napakarahas ng enerhiya at biglaang nagliwanag ang kanikanilang magic Crystal at maya maya pa ay unti unting nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang katawan.

Naging malalaki ito na kahugis ng tao pero kapansin pansin parin ang ibang parte ng mga ito.

Napalibutan sila ng enerhiya at kasabay ng pag kislap ng kanilang katawan ay ang unti unting pagbabago.

Hanggang sa mawala ang puting liwanag ay tumambad ang kanilang bagong anyo.

Ang anyo ng isang Beastman

Nagulat naman si zuki takigawa sa malaking pagbabagong anyo ng mga vicious beast.

Ngayon ay hindi na ito matatawag pang mga vicious beast kundi mga adventurer.

Kapansin pansin ang itsura ng mga ito at ang tinatagtay na enerhiya.

Ang bawat isa sa mga batang beastman ay may lakas nang isang 7th level celestial rank at ang inang beastman ay may lakas na ng 8th level celestial rank at ang matipunong lalaking beastman ay may lakas ng isang 9th level celestial rank.

Ang lakas nila ay iba na sa pangkaraniwan.

Nang mapansin ng mag-anak ang malaking pagbabago sa kanilang katawan ay nagkaroon sila ng matinding pag asa.

Tumingin sila sa binatilyo na abot langit ang ngiti.

Maligaya akong matagumpay kayong nagbago ng anyo mga magiging na mandirigma.

Sabi ng binata at kasabay ng mga salitang sinabi ng binata ay maririnig niya sa kaniyang isipan ang sunod sunod na sinasabi ng system.

You completed the mission

Claimed the Rewards

You completed the mission

Claimed the Rewards

Sunod sunod na sabi sa system at

Biglang lumitaw ang isang pulang malaking espada at ang isang knuckles.

Ang ragnarok's greatsword at ang ragnarok's puncher.

Nang lumitaw ito bigla sa gitna ng kawalan ay mapapansin ang labis na kasiyahan at ng maramdaman nito ang enerhiyang nanggagaling sa mga sandata.

Ang enerhiyang inilalabas ng mga ito ay may kalidad na Top-Tier Celestial armaments.

Sa loob naman ng Ginintuang silid ay isang nilalang ang nag ngingitngit sa galit.

Ang pamilya ng mga sabertooth nawawala! Sigaw ng nilalang dahil hindi niya maramdaman ang mga vicious beast na nasa isang silid at ang silid nayun ay ang silid kung saan naroroon ang buong pamilya ng mga Beastman at si zuki takigawa.

:to be Continued:

Next chapter