29 Chapter XXVII

Chapter XXVIII: Help the sabertooth

-----

Ito na yun! Sabi ng binata at buong lakas nang loob siyang pumasok sa unang palapag.

Nang makatapak siya sa loob ng unang palapag ay kaagad naalerto ang mga nilalang na nasa unang palapag.

Mayroong mga 5th Celestial Beast Rank na nag aatrasan at mayroon namang mga 9th Celestial Beast ang mga nangunguna at pinoprotektahan ang mga mababang nilalang.

Nang pumasok ang binata ay napansin niya na puro celestial beast lang ang nasa unang palapag.

At napansin niya ang nakakasulasok na amoy ng mga dugo na nagkalat senyales na nagkakaroon ng kaguluhan sa Loob ng Tower Of Doom.

Marahil ay ilang mga labanan na ang naganap sa loob ng unang palapag.

Tumingin si zuki sa buong paligid at saka niya nakita ang mga kalansay ng mga vicious beast at ang kagimbal gimbal sa mga kalansay na ito ay mararamdaman na mayroon parin itong soulforce.

Marahil ang mga tuyot na dugo ng mga ito ang nagpapanatili ng soulforce sa mga kalansay na ito.

Hindi komportable ang pakiramdam ni zuki sa lugar na ito dahil pakiramdam niya ay mayroong nakatingin sa kaniya.

At hindi nga siya nagkamali dahil ng makarating siya sa harap ng isang kulungan ay mayroong isang pamilya ng vicious beast.

Ang mga ito ay may ranggo 4th hanngang 7th level celestial beast rank.

Ang pamilyang ito ng vicious beast ay mga malalaking pusa na may mahahabang kuko at nanlilisik na mga mata.

At maputing balahibo na kasing puti ng nyebe tuwing taglamig.

At ang kapansin pansin sa mga ito ay ang malalaki nilang mga pangil.

Ang mga ito ay tinatawag na Snow

Fanged Sabertooth.

Ang mga ito ay may bilang na lima.

Kapansin pansin na mayroong pinoprotektahan ang mga sabertooth.

Pinakiramdaman ng binata ang paligid at naramdaman niya ang isang mahinang enerhiya.

Kaya naman napatingin siya sa mga sabertooth.

Nang mapansin naman ng mga batang sabertooth ay sumama sila sa kanilang ina na humarang.

Prinoprotektahan nila ang kanilang ama na kasalukuyang nag aagaw buhay.

Dahil ito sa pag laban ng ama nila sa general ng Kulungang ito.

Matagal nang panahon mula ng makulong ang pamilyang ito ng mga

Snow Fangged Sabertooth.

May mga adventurer na humuli sa kanila dahil sa maling paratang.

Maling pamilya ng vicious beast ang hinuli at ngayon ay pinag durusahan nila lahat ng ito sa pinakamababang palapag.

Ang ama ng mga Sabertooth na ito ay nagtamo ng matinding pinsala.

Maaaring ilang minuto nalang ay mamamatay na ang Amang Sabertooth.

Nag lakad papalapit si zuki ng biglang umungol ang inang sabertooth.

Senyales na humihingi ito ng tulong ngunit walang gustong tulungan sila.

Sila'y mababang uri nalang na vicious beast sa kulungan ito dahil sa sinapit ng asawa niya.

At ngayon ay siya nalang ang maaaring promotekta sa kaniyang pamilya at dahil siya ay isang 7th level celestial beast rank.

Pero mapagtanto ng inang sabertooth ang adventurer na nasa harap niya ay nakaramdam siya ng takot.

Takot na nadama niya sa general.

Isang 10th level celestial rank.

Nang makalapit na si zuki sa pamilya ng sabertooth ay hindi niya pinansin ang ina at mga anak ng sugatang Sabertooth.

Mukhang napinsala ka ng husto! Kung sino man ang gumawa nito sayo talagang napakasama niya.

Sabi ng binata at umupo para obserbahan ang katawan ng sabertooth.

Mga malalaking kalmot sa tiya at malalalim na sugat mula sa metal.

Mukhang pinahirapan ka ng gumawa nito sayo.

Sabi ng binata kaya naman mayroonh impormasyon ang biglaang narinig niya sa systsm.

A mission

Help the Sabertooth

You need to use Echanting Skills

Use Healing technique one of enchanting skills

Another mission

Sabertooth's being your companions

Repeat Being your companions

Use blessing skill

Another mission

Evolved them to a beastman

Used your skill

God's creation

Nang marinig ito ng binata sa system ay napangiti siya.

Kailangan kitang tulungan! Sabi ni Zuki Takigawa

At sa pamamagitan ng pag tapat niya ng mga kaniyang kamay ay mayroong berdeng enerhiya ang biglaang lumabas sa kaniyang kamay.

Sa kabila ng paglabas ng berdeng enerhiya ay kasabay naman ng pag hahanap ni zuki takigawa ng skill na iyon sa kaniyang skill list.

Nang mahanap niya ang skill ay agad niyang ginawa ang proseso.

Kinakailangan niyang padaluyin ang kaniyang Mana sa kaniyang mga kamay.

Tama ang kaniyang ginagawa dahil ang enchanting skill ay purong ginagamitan ng mana.

Ito ang pundasyon ng mahika.

Nang dumaloy ang berdeng enerhiya sa kamay ni zuki sa katawan ng sugatang vicious beast ay biglang nalang itong nanginig.

Nagulat naman ang inang Sabertooth sa ginagawa ng Binatilyo.

Gusto niyang atakihin ang binatilyo ngunit biglang nagkaroon ng makapag na barrier sa paligid.

Nang simulan ni zuki takigawa ang proseso ay biglaang nanibago ang kaniyang katawan.

Nakaramdam siya ng matinding pagkasiil ng kaniyang mana.

Pero hindi niya pwedeng ihinto ang kaniyang pang gagamot.

Tumingin siya sa mga batang sabertooth at parang humihingi ng tulong.

Pakiusap maaari niya bang pigilan ang panginginig ng inyong ama.

Hindi magiging maayos panggagamot hanggat hindi nagiging payapa ang kaniyang kilos.

Sabi ng binata at parang naintindihan siya ng mga ito.

Sa pamamagitan niya ay pinahintulutan niyang makapasok ang mga batang vicious beast at sila ang nag hahawak sa kanilang ama.

Nang gawin nila iyon ay nag focus si zuki.

Ang balon ng kaniyang enerhiya ay napakabilis dumadaloy sa kaniyang mga ugat patungo sa kaniyang mga kamay.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxvii_45967417209309705 for visiting.

Puno ng pawis at pag hihirap.

Ang larangang ito ay hindi pala ganoong kadali.

Isa itong proseso na pag hihirapan mo rin.

Lumipas ang ilang minuto ay nagkaroon ng pagbabago sa katawan ng amang sabertooth

Ang mga malalalim na sugat nito ay unti unting nag hihilom.

Ang mga parte nang mga ugat nito ay mabilis na nag kabit kabit ulit.

Ang ang magic stone na nasa dibdib na parte ng amang vicious beast ay unti unting lumiliwanag.

Agad naman nagkaroon ng malay ang amang sabertooth at napatingin siya sa binatilyong nanggagamot sa kaniya.

Nakita nya ang kaawa awang itsura ng binata.

Ang itsura ngayon ni zuki takigawa ay naliligo na ito sa magkahalong pawis at dugo.

Patuloy lang siya sa kaniyang ginagawa.

Kaunti nalang magagawa na niya.

Yun ang paulit ulit niyang sinasabi.

Pero alam niya na unti unti na siyang nanghihina.

Nauubos na ang kaniyang mana.

Pero may nag uudyok sa kaniya na ituloy lamang ang kaniyang ginagawa.

Hanggang sa bigla nalang siyang mapasuka ng dugo.

Kaawa awang itsura ang makikita ngayon kay Zuki Takigawa.

Sa Pag proseso palang ng Enchanting Skill ay nahihirapan na siya paano pa kaya ang susunod niyang gagawin.

Lumipas ang kalahati pang minuto ay nawala na ang berdeng liwanag sa mga kamay ng binata.

Makikita naman ang amang Sabertooth na unti unting bumabangon.

Nang makita naman ito ng kaniyang asawa ay hindi magkamayaw ang kasiyahan niya.

Masaya siya dahil gumaling na ang kaniyang asawa.

Tumingin siya sa binatilyong nagligtas sa buhay ng kaniyang asawa.

Napansin niya ang binatilyo na hirap huminga at napaka lala na ng kalagayan.

Huminto na ang pag papawis at pag durugo ng binata pero bakas sa kaniyang itsura ang sobrang pagod.

At ng bumaba ang mga kamay ng binata ay agad na pagkawala ng barrier.

At kasabay noon ay ang biglaang pag bagsak ng binata.

Nawalan siya ng malay sa Palibot nang pamilyang Vicious Beast.

:To be Continued:

Hello everyone!!!!

Nasaksihan ninyo ang kakayahan ng Enchanting Skill O mas matatawag na Propesyon bilang isang Enchanter.

Ano kaya ang mangyayari kay zuki takigawa.

Abangan.

Next chapter