25 Chapter XXIII

Chapter XXIII: Torah Foxkin at Zuki Tsuki

---

Simulan na!!!! Sigaw ni torah at ng binatang si zuki.

Nakuha nila ang atensyon ng mga Elite Beast Rank at mas lalo naman ang nag iisang Epic Beast Rank na may numero 15.

Ang mga profound beast rank naman ay umatras at nagtungo sa malayo upang hindi madamay sa magiging laban.

Mapapansin ang konsentrasyon nila zuki at torah

Mag hiwalay tayo! Sabi ni torah! At sumunod naman si Zuki

Inihanda niya ang kaniyang espada at mabilis na umatake sa pulutong ng elite beast rank.

Si torah naman ay mabilis na nag tungo sa kaniyang kalaban.

Ang epic beast na may numero 15 sa katawan.

Hudyat na isa ito sa malalakas na halimaw sa mundo na ito.

Nang nasa harap na si torah ng halimaw ay inalam niya kung anong uri ito ng nilalang.

Name: Horned Gorilla

Rank: 9th level Epic Beast Rank

Age: 1200

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxiii_45967316797682811 for visiting.

Title:[Number 15].

Level: 90/100

Hp: 900,000,000

Atk: 900,000,000

Def: 900,000,000

Agi: 900,000,000

-------------------------

-------

[Skill]

Rage Punch

Horned Throw

Gorilla Smash

Goriila Roar

Jungle Earthquake

----

Mukhang makakapag sanay ako!

Sabi ni torah at inihanda ang kaniyang mga kamao.

Mukhang lalaban siya gamit lamang ang pisikal na lakas!.

Napatingin naman si zuki sa kinaroroonan ni Torah.

Anong binabalak mo gusto mong labanan ng mano mano ang halimaw nayan! Sigaw ni zuki kay torah.

Huwag mo ako ipares sayo hangal! Mas malakas ako sayo at hindi ko kailangan umasa sa sandata.

Sabi ng batang fox kaya naman napasimangot ang binata.

Ikaw ang bahala! Tatapusin ko to agad! Sabi ng binata kaya naman napatawa naman si torah.

Kung ganun pabilisan hahahaha! Hinamon ako ng isang hangal! Sabi pa ni torah at sa isang iglap ay umatake siya sa horned gorilla.

Ikinuyom niya ang kaniyang kamao at nag badya na umatake.

Napansin naman ito ng halimaw kaya naman biglang nagliwanag ang kamao nito.

Ang kamao ng halimaw ay nagkaroon ng kulay lilang enerhiya.

Napanginsi naman si torah at naghahamak na sinalo ang suntok ng halimaw.

Nang bumangga na ang kamao ng halimaw ay nagkaroon ng malakas na hangin.

Napatingin si zuki at nagulat siya sa kaniyang nakita.

Balewala lang na pinigilan ni torah ang atake ng Epic Beast Rank.

Mahina kang nilalang! Sabi ni torah at mabilis na lumipad patungo sa tiyan ng halimaw.

Naalerto naman ang halimaw at mabilis na hinarangan ang kaniyang tiyan.

Pero isang mabilis na suntok ang ginawa ni torah at halos maluwa ang malaking mata ng halimaw.

Pero para kay torah ang pwersang ginamit niya ay katumbas lamang ng isang Epic Beast Rank.

Sinadya niyang ibaba ang pwersa niya ngunit hindi parin maipag kakaila na malakas talaga siya.

Ang Epic Rank at Sky Rank ay masyadong magkalayo ang agwat at isa pa ang isang sky rank na adventurer ay nagkakaroon ng kakayahan na makalipad.

Hindi pa tapos magpakawala ng atake si torah at may balak pa siyang umatake.

Sinuntok niya ang mukha ng halimaw at halos mayupi ang pag mumukha.

Tumilapon ang halimaw pero hindi pa nakontento si torah at mabilis na napunta sa direksyon nayun at sinuntok muli ang halimaw.

Nagteleport siya sa susunod na direksyon ng halimaw at sinuntok ito ulit.

Tila nagkaroon ng bagyo dahil sa ginagawa ni torah.

Pinag lalaruan niya ang isang halimaw na may taglay na numero.

Nakadama  naman ng takot ang mga elite beast rank kaya naman nawawala ang atensyon nila kay zuki.

Mabilis na papatay ni zuki ang mga 1st level Elite beast rank.

Ramdam naman ng binata na malapit na siyang umakyat sa susunod na antas.

Mabilis siyang tumatakbo at palapit na sa mga halimaw.

Inihawi siya sa ere ang kaniyang espada at nagkaroon ng mga talim na gawa sa hangin.

Mabilis ang mga laban at ang mga profound beast rank naman ay tulala lamang habang pinanonood ang unti unting pagkatalo ng mga umaapi sa kanila.

Masaya sila dahil may mga nilalang pala na katulad ng dalawang ito.

Sinaklolohan sila ng dalawang adventurer sa bingit ng kamatayan.

Nakikita nila ang unti unting pagbagsak sa lupa ng mga ulo ng elite beast rank na nag paparusa sa kanila.

Labis na pag hanga ang kanilang nararamdaman.

Hindi na nila alintala ang kanilang malalang pinsala.

Masakit man ay tila nagiging manhid na sila dahil sa panonood nila sa laban.

Ang laban sa ere at lupa ay parehong matindi.

Ngayon ay may apat nalang na 1st level Elite beast rank at ang kasalukuyang lakas ng binata ay umakyat na sa 2nd level Elite rank.

Hindi ito pinansin ng binata bagkus ay nag concentrate ang binata at nagliwanag ang kaniyang espada.

Dance Of The Fire God: The Setting Sun!!!!!

Sigaw ng binata at malakas na iwinasiwas ang kaniyang espada kasabay ng kaniyang mabilis na atake na tila sumasayaw sa gitna ng mga kalaban.

Mabilis na nalaglag ang ulo lahat ng 1st level Elite Beast Rank.

Masama niyang tinitigan ang apat na 2nd level Elite Beast Rank.

Kayo naman ang susunod.

Sigaw ng binata at ang kaniyang enerhiya ay mas naging kapangi pangilabot.

Ang kaniyang Pilak na Aura ay nahaluan ng kulay Pulang aura.

Nagkaroon ng tatak ng dragon na may siyam na ulo sa kaniyang likod at binigkas ang pangalan ng skill na gagamitin niya.

Dragon flash technique: Six Skill

Nine Headed Dragon Flash!!!!

Sigaw ng binata at sa isang napakabilis na atake ay nalaglag ang mga ulo ng apat na 2nd level Elite Beast Rank.

Hindi ininda ni zuki ang pagod bagkus ay nilapitan niya ang katawan ng mga elite beast at itinaas ang kaniyang kaliwang kamay.

Naglabas siya ng Marahas na enerhiya.

Ang enerhiya ay naging malaking bola ng apoy na may ibat ibang kulay.

Nag liliwanag ang kaniyang mga mata at mapapansin ang napakalakas niyang murderous intent.

Biglang nakaramdam ng takot ang mga profound beast rank at mabilis na umalis sa lugar nayun.

Ayaw pa nilang mabura.

Ang pwersang inilabas ng binata ay kaya silang burahin sa isang iglap.

Maaaring mawasak ang kabundukan sa gagawing atake ng binata.

Napansin naman ito ni torah kaya naman hinawakan niya ang walang malay na katawan ng horned gorilla at ibinato ito sa bangkay ng mga elite beast.

Gumawa ng barrier si torah at hindi ito pinansin ng binata.

Ito na ang katapusan niyo!!!!!

Emperor's Flame!!!!!

Sigaw ng binata at ibinato sa direksyon ng mga patay na elite beast rank.

Nang tumama ang bola ng apoy ng binata ay nagkaroon ng malakas na pagsabog.

Mapapansin ang matibay na harang sa paligid ng pagsabog.

Nagkaroon ng hukay pero hindi ganoon kalala dahil sa barrier na ginawa ni torah.

Nagulat naman si torah ng masaksihan ang ginawang atake ng binata.

Ang bola ng enerhiya na ginawa ng binata.

May naramdaman si torah mula sa skill ng binata.

Emperor's Flame! Parang pamilyar sa kaniya ang skill na iyon at pareho sa pakiramdam niya noong siya ay isa palang silver rank.

Ang pamilyang kinabibilangan niya ang isa sa pinaka matandang angkan sa mundong ito.

Ang kasaysayan ng mundong ito at ng iba pang mundo.

Ang pambihirang skill na ginamit ni zuki.

Maaring kasama sa kasaysayan na mayroon ang mundong ito.

Nang humupa ang pagsabog ay mapapansin ang pagngiti ni torah!

Hindi na masama nagawa mo ring umakyat sa level nayan.

Ang level ng isang 5th level Elite Rank

:To be continued:

Next chapter