24 Chapter XXII

Chapter XXII: Elite Ranker

....

Sa isang silid makikita ang makahulugang ngiti ni Selene.

Natutuwa siya na natututo ang kaniyang estudyante na magsikap na mag palakas.

Ang naging laban ng binata sa grupo ng mga vicious beast ay kaniyang pinanood at ang mabilis na pag paslang ng binata sa mga ito.

At mas labis na natuwa si selene dahil sa nagawang technique ng binata.

Sa maikling panahon ay na master na nito ang pamamaraan na kaniyang itinuro at isa pa ay nagawang ma isalba ng binata ang nakaraan nitong alaala.

Makikita ang labis na kasiyahan ng diyosa ng buwan.

Sa kabundukan

Ngayon ay binabagtas ng binata ang mataas na parte ng kabundukan at sinusundan ang napakalakas na murderous intent na kaniyang nararamdaman.

Ang pag sense ng soulforce ng binata ay mas lumakas na at nababatid niya na ang lakas ng halimaw na kaniyang hinahanap ay may lakas ng isang 2nd level Elite Beast Rank

Ang kuryusidad ng binata ay mas lumakas ng maramdaman niya ang pag pupulong ng napakaraming halimaw.

May mga 1st level Elite Beast Rank pababa hanggang 8th level Profound beast Rank at ang kapansin pansin talaga ay ang nagngungunang lakas ang 2nd level Elite Beast rank.

Mas binilisan ng binata ang kaniyang paglalakad hanggang maging pagtakbo na ito.

Ang pagtakbo ng binata ay hindi normal para sa isang simpleng adventurer.

Dahil ang kakayahang ito ay isa sa tinataglay ng isang elite ranker.

Ang pagkilos ng napakabilis at ang pagiging experto sa sandata.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxii_45967295859717012 for visiting.

Kung susumain ay hindi talaga madaling kalaban ang binata.

Malapit na ang binata sa mga halimaw at kapansin pansin ang napakarami nitong bilang.

Ang mga profound rank ay mahigit 30 ang bilang at ang mga 1st level Elite rank naman ay may Bilang na 10 at ang pinaka malakas na ranggo sa kanila ay Tatlo.

Nagulat ang binata dahil biglang naging tatlo ang may lakas na 2nd level Elite Beast Rank.

Mas lalong dapat na mag ingat ang binata dahil sa pagdami ng mga kalaban.

Mukhang kapag lumapit pa siya ng husto ay maramdaman siya ng mga ito.

Tumingin siya sa direksyon kung saan niya nararamdaman ang soulforce ng mga ito ay naisip ng binata ang kaniyang dating technique.

Mythic Eye!

Sabi ng binata at gaya noon ay nakita niya ng malinaw ang nagaganap mula sa lugar na iyon.

Nang makita niya ang nagaganap ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig.

Ang kaniyang nakikita sa lugar na iyon.

Ay ang walang awang unti unting pag paslang ng mga elite beast sa mga profound beast rank.

Ang kasalukuyang kalagayan ng mga kaaawa awang profound beast ay talagang kaawa awa.

Ang kanilang mga kamay ay pinutol at ang kanilang katawan ay kita na ang kanilang laman dahil inalis ang kanilang balat.

Nang masaksihan ito ng binata ay nakaramdam siya ng awa sa mga halimaw.

Ang dinaranas ng mga ito ay hindi kayang tiisin ng mga normal na nilalang.

Ang pinagtataka nang binata ay kung bakit ginagawa yun sa mga profound beast rank.

Habang pinagmamasdan niya ang paligid ay naramdaman niya na may nakatingin sa kaniya..

Napako ang kaniyang mata sa isang Beast na nakatingin mismo sa kaniya.

Tila huminto ang tibok ng kaniyang puso sa titig ng halimaw.

Napatitig siya sa numero na kaniyang nakita.

Numero 15

Isang katulad ng nakalaban niya na isang Epic Beast Rank.

Kung ganun pinamumunuan ng halimaw na ito ang mga Elite Beast Rank na naririto..

Nagpatuloy lang sa panonood ang binata at wala naman ginagawa sa kaniya na hakbang ang halimaw na may tatak na numero 15.

Marahil ay para sa halimaw ay isa lamang siyang insekto pero ang dahilan kung bakit nananatili parin ang binata dahil sa kasuklam suklam na pag paparusa sa mga kaawa awang nilalang.

Sa tingin niya ay dapat siyang tumulong ngunit papaano kung bigla siyang atakihin ng Halimaw na may numero.

Tiyak na ang kaniyang kamatayan pag nangyari yun.

Arrrrggghhhh! Biglang nagkaroon ng atungal ng mga wild three Armed Monkey na naroroon ang mga kaawa awang nilalang na ito ay natitiyak na ang nalalapit na kamatayan.

Nag isip ang binata!

Mukhang hindi niya kakayanin na may mga nilalang ang nagmamakaawa at humihingi ng tulong at wala man lang siyang gagawin.

Hindi parin siya nawawalan ng damdamin.

May awa parin siya sa kaniyang kalooban.

Agad niyang hinanda ang kaniyang sarili!

Inisip niya ang gagawin

Mabilis! Dapat mabilis!

Agad inipon ng binata ang soulforce sa kaniyang binti.

Dapat mabilis! Paulit ulit na sabi ng binata.

Ting! You unlock Wind Breathing

Huling salita na narinig ng binata sa kaniyang isipan.

Total concentration!!!!!

Sabi ng binata at mabilis na tumakbo pasugod sa mga kalaban.

Wind Breathing!!! Second Form!!!!!

Claws Purifying Wind!!!!!

Sigaw ng binata at mabilis na iwinasiwas ang kaniyang espada.

Agad naging alerto ang mga elite beast.

At binitawan ang mga profound beast rank.

Agad humarang ang binata sa pagitan ng mga sugatang halimaw at ng elite beast.

Anong kahangalan ang ginagawa mo! Estudyante ng master ng aking master.

Biglang narinig ng binata sa kaniyang tabi.

Nakita niya ang isang fox at hindi siya nagkakamali ito ay si Torah.

Torah!!!  Bakit ka nandito!!

Tanong ng binata sa batang fox.

Ano pa ba edi tutulungan ka! Inutos saakin ito master rena kaya wag kang mag isip na may pake ako sayo hangal!.

Sabi ni torah kaya naman napangiwi naman ang binata.

Ako na ang bahala sa 9th level Epic Beast Rank

Nayun ikaw na ang bahala sa mga Elite rank!

Sabi ni torah kaya naman tumango nalang ang binata.

Sa pagdating ni torah tiyak na hindi na magiging banta sa kaniya ang halimaw na may Tatak na numero.

Ngayon humanda kayo!!! Sigaw ng binata sa mga nasa harap niya.

Simulan na! Sigaw din ni Torah! Kaya naman mararamdaman ant enerhiya ng dalawa.

Ang enerhiya ng isang 1st level Elite rank

At enerhiya ng isang 1st level Sky Rank

Ang dalawang adventurer na may magkaibang uri ng soulforce.

Ang pilak at Asul na enerhiya.

Ang dalawang adventurer na lalaban sa maraming Beast Rankers.

:To be Continued:

Next chapter