20 Chapter XVIII

Chapter XVIII: Tier 9 Profound Awakening Pill

---

Sa isang silid na puno ng mga Recovery pills ay makikita ang isang binata na mahimbing na natutulog.

Kapansin pasin ang itsura ng binata.

Ang maamo nitong mukha at kahalihalina talaga kung titingnan.

Sa kabilang bahagi naman ng silid ay makikita ang dalawang nilalang at parehong nakatingin sa binata.

Master! Hanggang kailan pa siya matutulog dyan! Ano ba kasing kahangalan ang naisip ng binatang iyan na labanan ang isang 5th  level Epic Beast Rank, hindi niya ba alam na langit at lupa ang pagitan ng kanilang lakas.

Sabi ng nilalang na may nilalabas na enerhiya at mababakas ang antas ng lakas nito sa 4th level Sky rank.

Tumahimik ka Torah huwag mong maliitin ang kakayahan ng binatang iyan, at isa pa kitang kita ko ang maliit na galos na nagawa niya sa isang 5th level Epic Beast Rank.

At para sa isang 5th level Profound rank ay isa na itong mala himalang pangyayari!.

Sabi ng isa kausap ng nagngangalang Torah.

Ngunit Master Rena ano ba ang dahilan kung bakit ang binatang iyan ang dinala dito ni master selene.

Mag hinay hinay ka sa mga tanong mo Torah! At huwag mong ipag sasabi ang tungkol sa binatang iyan mahalagang hindi alam ng iba maliban lamang kay master Selene at saating mga tagapag silbi niya.

Sabi ni Rena at muling ibinalik ang kaniyang pag tingin sa binata.

Sa kabilang silid naman makikita si Selene na tila balisa habang nakatingin sa isang singsing at mararamdaman sa singsing na ito ang matinding kapangyarihan.

Ang singsing na ito ay isang Interspatial Ring.

Ang interspatial ring ay isang kagamitan na naglalaman ng napakaraming kayamanan base sa kalidad ng kagamitang ito.

Ang mga maaaring ilagay rito ay ibat ibang uri ng mga pills, mga pera at mga kagamitan tulad ng Sandata at mga Kalasag na maituturing nang kayamanan.

Paano ko sisimulan ang haharaping pakikipag sapalaran ng binatang iyon, kailangan kong mag isip kung paano ko siya ihahanda sa darating na digmaan.

Ang digmaan sa pagitan ng mga mythical Gods at Goddesses.

At sa lahat ng mga Diyos at Diyosa ay mayroong kaniya kaniyang mga alagad at isa na sila Torah at Rena sa mga personal na tagapag silbi ni Selene.

Namili si selene ng mga kagamitan na ilalagay niya sa Limang Interspatial Ring na nasa Lamesa at ang mga ito ay mayroong kalidad ng Top-Tier Celestial Armament.

Ang mga Interspatial Ring na nasa mesa ay may laman na Mula sa Mythical Pababa hanggang sa Rare Armaments ang mga kayamanang ito ay basura na lamang para kay selene.

Pero sa mga normal na Nilalang ang mga kayamanang ito ay hindi nila malalasap sa buong buhay nila.

Sa mga Interspatial ring ay mayroong limang daan libong  mythical Armaments at may Isang daang Libong Divine Armaments at ang ibang mga armaments pababa ay may bilang na isang milyong armaments at ito ay napapabilang sa Low-Tier Armament, Mid-Tier Armament at Top-Tier Armament at ang mga kagamitang ito ay sadyang kahanga hanga at tanging mga nilalang na nasa itaas na mundo lamang ang magkakamit ng ganito kalaking kayamanan.

Habang nag aayos si selene ay nakita niya ang isang malaking salamin at napakahiwaga ng salamin na ito naaalala niya ang nasa loob ng salamin.

Ang loob ng salamin ay isang daigdig na napakayaman sa tinatawag na soulforce.

Ang soulforce ay uri ng enerhiya na nagmula sa kalikasan.

Ngunit sa loob ng salamin ay napaka yaman nito sa soulforce at kakaiba ang epekto nito sa sino man ang magsasanay sa loob ng salamin na ito.

Ang Bagay na ito ay ang Mystical Astrad Mirror.

Ang mundong nasa loob nito ay punong puno ng napakaraming kayamanan at ang lawak nito kasing laki ng isang malaking planeta.

Mayroon ding ibat ibang kayamanan sa loob nito at hindi na nakakapag taka kong dito nakuha ni selene ang mga kayamanan nasa interspatial ring.

Mukhang kakailanganin ka niya! Sabi ni selene at hinawakan ang Mystical Astrad Mirror.

Idinikit niya ang kaniyang kamay sa salamin at naging tila tubig ito at nagawang ipasok ni selene ang kaniyang kamay at ng ilabas niya ang kaniyang kamay ay mayroon na itong hawak na isang pill at ang pill na ito ay may kulay nito ay Pula.

Isang Tier 9 Profound Awakening Pill

Ang pill na ito nalang ang naiisip niyang gamot para magising na sa matagal na pagkakahimbing si Tsuki.

Ang epekto ng pill na ito ay magawang mag hilom ang lahat ng pinsala ng gagamit nito at mas pakapalin ang soulforce coil at padamihin ang dumadaloy na soulforce sa soulforce pathway at ang pinaka magandang epekto nito ay mapapataas nito ang ranggo ng kahit na sinong gagamit ng dalawang ranggo o higit pa at wala itong epekto sa Elite rank at tanging sa Profound ranker lang ito magkakabisa.

Isang mahalagang kayamanan na tanging sa Mystical Astrad Mirror lamang makikita.

Kumuha pa ng isang bagay si selene sa loob ng Salamin at pag labas ng kamay niya ay isa itong Singsing at ang kalidad ng singsing na ito ay hindi nalalayo sa mga top-tier celestial armaments na katulad ng mga interspatial ring pero iba ang isang ito.

Dahil ito ay isang Concealing Ring at ang epekto nito ay itago at baguhin ang aura ng may suot nito.

Nang makuha na ito ni selene ay dali dali siyang nagtungo sa silid ng binata.

Nakita niya muli ang binata na mahimbing parin na natutulog sa kaniyang mga mata ay nakikita niya ang mga hindi parin nawawalang pinsala sa binata.

Ang mga bali baling buto ng binata ay kailangang gumaling ng lubusan.

Inutusan niyang lumapit ang dalawa niyang alagad para sa pag inom ng binata sa Pill na Dala dala ni Selene.

Nag liliwanag ang kamay ni Rena habang ang kamay naman ni Torah ang mismong may hawak sa bibig ng binata.

Inilabas na ni selene ang isang bote na naglalaman ng napakalakas na enerhiya at ang kulay Pulang likido nito ay maihahalintulad na sa Dugo.

Agad inalis ni selene ang takip ng bote ay agad humalimuyak ang napakatapang na amoy ng pill na ito.

Ipapainom ko ito kay Zuki kailangan na niyang gumusing dahil ilang Taon mula ngayon may darating na tatlong bisita.

Sabi ni selene at unti unting pinainom ang likido ng 9th tier Profound Awakening Pill

Si rena ang kumontrol sa lalamunan ng binata para mainom ito.

Mararamdaman ang kakaibang enerhiya ng mainom na ito ng binata.

Pumalibot ang kulay orange na aura sa katawan ng binata.

Ang soulforce ay pumapaloob kay zuki ang marahas na soulforce ay agad nagtungo sa soulforce Coil mula sa mga soulforce pathway.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xviii_45967207829653490 for visiting.

Mapapansin ang agarang pag galing ng mga pinsala ni zuki at mararamdaman talaga ang napakarahas na enerhiya na dulot ng Awakening Pill na pinainom sa binata.

Ang antas na lakas ng binata ay mabilis na umaangat!

Ang dating 5th level Profound rank ay agad tumataas patungo sa 9th level Profound rank.

Napakarahas na enerhiya dahil sa biglaang pag angat ng antas ng lakas ng binata pero nagulat si selene at ang dalawa niyang alagad ng umangat pa ang lakas ni zuki sa 10th level Profound Rank.

Nagalak si selene sa kaniyang nasaksihan

Ang katawan ng binata ay mabilis na nag karoon ng reaksyon sa pill na ipinainom niya.

Pero ng subukan niya ito noon kay rena ay dalawang beses lamang umangat ang antas ng lakas nito ngunit ang binatang ito ay umangat ng limang beses at nasa sukdulan na ng isang profound ranker.

Dahan dahang minulat ng binata ang kaniyang mga mata at sumalubong kila Selene ang Mala gintong mga mata ng binata.

Maligayang pagbabalik Aking estudyante binabati kita.

Sabi ni selene at mapapasin sa mga salita nito ang labis na kaligayahan ng umepekto ang kaniyang naisip na paraan.

:To be continued :

Next chapter