17 Chapter XVI

Chapter XVI: Lava Troll

Tsuki Pov

Nilakad ko ang daan pailalim ng lupa at sinundan ang murderous intent sa paligid.

Nag lakad pa ako hanggang sa makita ko ang isang maliit na portal at mukhang ito ang mag dadala saakin sa boss.

Nag isip ako kung papaano ako makakapunta roon sa pamamagitan ng portal na ito.

Sa gitna ng aking pag iisip ay biglang nagliwanag ang portal at nagkaroon ito ng pwersang humigop ng nasa paligid niya.

Mga bato at pati ako ay natangay nang pwersa.

Nang ako'y makapasok sa portal ay napunta ako sa isang malaking parang vulcanic field dahil may mga lava sa paligid at mga bato na unti unting nalulusaw dahil sa sobrang init

Ang temperatura ay hindi na normal para saakin, kaya naman pinalibutan ko ng mana ang buong katawan ko at nagawang maglakad ng malaya sa lugar na ito at parang immune ako sa init.

Ang kakayahan na ito ay mana shield nagagawa kong manipulahin ang mana ko, nagawa ko ito dahil kasama ito sa paraan ng phantom blade technique at ang damage shield ay nagagawang protektahan ang user sa kahit anong pinsala, mapa pisikal man o mental na pinsala

Marami ring kakayahan ang mana manipulation at kasama na rito ang pag gamit ko ng mga elemento,at pag galing gaya ng paggamit ko ng mahika ng apoy sa mga nakaraang laban ko.

At ngayon mukhang kailangan kong mag ingat sapagkat ayon kay master selene na ang mga halimaw na ginising niya ay may ibat-ibang antas ng kakayahan.

Nag sisimula ito sa numero na nag sisimula sa numero 1

Ang kakayahan ng lahat ng halimaw ay mag kakaiba base sa kanilang mga numero kaya naman hindi dapat ako maging hangal.

At padalos dalos, lalo na dahil ang portal na pinasukan ko ay dinala ako sa lugar na ito na napapaligiran ng lava

Maaaring ang kalaban ko ay Lava Slime o kaya Malaking elemental creature kaya dapat akong maging alerto sa mga mangyayari.

Analysis!

¤Name: Tsuki

¤Age: 28

¤Rank: 5th level Profound rank

¤Class: Fighter Samurai

¤Race: Mythic Celestial

¤Title: [Celestial],[Mythic Being][Sealed God],[Selene's Apprentice].

-----

¤Level: 3/100

-------

--

Hp: 50,000,000

Mp: 50,000,000

Atk: 50,000,000

Def: 50,000,000

Agi: 50,000,000

MRES: 50,000,000

-------------------------

-------

[Mastery Skill]-Because of being celestial Race

[Sealed God skill]- God Creation(human, vampire, beastman, elf, etc.)

Hp recovery (Max Lvl)

Mp recovery (Max Lvl)

Healing (Max Lvl)

Blessing (Max Lvl)

Water Element mastery (Max Lvl)

Wind Element mastery (Max Lvl)

Ice element mastery (Max Lvl)

Fire element mastery (Max Lvl)

Earth element mastery (Max Lvl)

Light element mastery (Max Lvl)

Dark element mastery (Max Lvl)

Sword Technique mastery (Max Lvl)

Mana Manipulation mastery (Lvl 1)

Phantom Blade Technique mastery (Lvl 1)

Unsheathing Technique mastery (Lvl 1)

Dragon Flash Technique mastery (Lvl 1)

Godspeed Sheathed Blade Technique mastery (Lvl 1)

Magic Mastery (Max Lvl)

Martial Art Mastery (Max Lvl)

[Self Skills]-

Dark Barrier

Blessing

God's Creation(Weapon,Armor,etc)

Emperior's Flame

Fist of Destruction

God speed

God Judgement

God's Flame

God's Fury

[Phantom Blade Technique ]-

Phantom Blade Trident Void Fang

Phantom Blade Flash Wind Fang

Phantom Blade Inverted Cutter

Phantom Blade Assassinate Slash

Phantom Blade Pommel Strike

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xvi_45967132130863214 for visiting.

Phantom Blade Blade's Fall

[Unsheathing Technique]-

Ultimate Unsheathing Radiant Night War Storm

Impartation Unsheathing Feather Slash

Ultimate Unsheathing Diabolic Flash

Ultimate Unsheating Inverted Wind

[Dragon Flash Technique Skill]-

Dragon Hammer Flash

Dragon Hammer Flash: Disaster

Dragon Coil Flash

Dragon Coil Flash: Hair Whirl

Dragon Coil Flash: Wintry Wind

Dragon Coil Flash: Storm/Tempest

Dragon Soar Flash

Dragon Hammer Soar Flash

Dragon Nest Flash

Dragon Nest Flash: Gnawing

Nine Headed Dragon Flash

Vortex Dragon Flash

Thunder Dragon Flash

[Godspeed Sheathed Blade Technique  skill]-

Twin Dragon Flash

Twin Dragon Flash: Thunder

Flying Dragon Flash

Dragon Cry Flash

Flying Heaven Infinity Slash

Flash of the heavenly soaring dragon.

[Mana Manipulation skill]-

Mana Shield

Mana counter

Mana cleanse

Mana Recovery

Mana Control

Mana Core

Mana Sense

....

Nang aking tingnan ang aking status ay hindi ako nag tataka kung bakit hindi tumataas ang aking hp at mana, dahil ito sa sinabi ni master Selene na ang paraan ng pagpapataas ng status ay matagal pa bago ko matutunan.

May hindi pa ako nagagawa para mapataas ang aking stats ang tanging magagawa ko lang ay magpataas ng experience sa pakikipaglaban at ma master ang lahat ng technique na mayroon ako.

Tiningnan ko ang aking katana at ibinaligtad ang pag kakasukbit nito.

May nabasa ako sa isang libro patungkol sa tamang pag hawak sa katana at sa pamamagitan ng ganitong pag hawak ay mas mapapadali ang pag gamit ng sandatang ito.

Nanatili akong nakatayo sa lugar na ito at pinakiramdaman ang paligid.

Nasasagap ko parin ang murderous intent sa paligid at alam kong paparating na siya.

Palakas iyon ng palakas at mabilis akong tumingin sa itaas at mayroong kong anong nilalang ang pabagsak saakin.

Mabilis ang nangyari at nagkaroon ng malakas na pag yanig sa buong paligid.

Nagkaroon ng crater sa paligid ng pinagbagsakan niya.

Mabuti nalang at nagawa kong makailag kong hindi ay tiyak na nagka pira piraso na ako kanina.

Raaarrrr! Malakas na atungal nito at ang alikabok sa paligid ng crater ay naglaho at makikita na ang itsura ng nilalang na ito.

Isa itong malaking Lava Golem, at hindi ito basta bastang golem dahil! Mapapansin ang numero sa higanteng kamao nito.

Ang numero 14 tila kinabahan ako dahil sa bilang na mayroon ang halimaw na ito.

May mabato itong katawan at nag liliyab na mga bata at may fire emblem sa ulo nito.

Ang enerhiyang inilalabas niya hindi ko masukat!

Nagulat nalang ako ng bigla itong tumalon at inatake ako gamit ng kaniyang kamao.

Agad nag react ang katawan ko at lumundag ako ng mataas at tumapak sa uluhan nito at tumalon ng pagkataas taas.

Kung magagawa ko lang makalipad sigurado na ang panalo ko pero ngayon imposible na magawa kong makalipad.

Hinugot ko ang ispada ko at sinamahan ko ito ng mana.

Phantom Blade Trident....

Void Fang!!!

Sigaw ko at inihawi ang aking ispada at nagkaroon ng tatlong Talim na aura ang papunta sa Kalaban.

Tumama ito at nagulat ako ng hindi man lang ito natinag ng tamaan ko.

Lagot na! Paano! ito!

Lumapag ako sa lupa nang nababalutan parin ng mana ang buo kong katawan.

Hindi gagana ang skill sa kaniya masyadong matibay ang katawan nito.

Tiningnan ko ito at binanggit ang analysis.

Name: Lava Troll

Rank: 5th level Epic Beast Rank

Age: 1000

Title:[Number 14].

Level: 50/100

Hp: 750,000,000

Atk: 750,000,000

Def: 750,000,000

Agi: 750,000,000

-------------------------

-------

[Skill]

Rock Bison

Lava Flow

Rock Smash

Rock skin

Vulcano Roar

.......

Nagulat ako sa status niya ang hp bar niya.

750,000,000 million

Imposible ito....

:to be continued:

Next chapter