16 Chapter XV

Chapter XV: Samurai Skills

Tsuki(Zuki) Pov

Naririto ako ngayon saaking silid pinag mamasdan ang aking sarili sa salamin at pinag mamasdan ang aking sarili.

Sampung taon na pala ang lumipas pero hindi man lang ako tumanda hindi katulad ng mga tao na umaabot sa sukdulan ng kamatayan.

Hindi ko maisip na mananatili pa ako ng matagal sa mundong ito.

Karamihan saaking katauhan ay hindi ko na matandaan ang nalalaman ko nalang ay ang tungkol sa impormasyon ng system at sa stats na meron ako.

Ang dahilan ng pagkabagsak ko sa sitwasyon ito ay malabo na saakin ala-ala.

Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at binanggit ang isang salita.

"Analysis!"

Sabi ko at lumitaw ang stats ko.

¤Name: Tsuki

¤Age: 28

¤Rank: 5th level Profound rank

¤Class: Fighter Samurai

¤Race: Mythic Celestial

¤Title: [Celestial],[Mythic Being][Sealed God],[Selene's Apprentice].

-----------

------

¤Level: 1/100

-------

---

Hp: 50,000,000

Mp: 50,000,000

Atk: 50,000,000

Def: 50,000,000

Agi:  50,000,000

MRES: 50,000,000

-------------------------

-------

[Mastery Skill]-Because of being celestial Race

[Sealed God skill]- God Creation(human, vampire, beastman, elf, etc.)

Hp recovery (Max Lvl)

Mp recovery (Max Lvl)

Healing (Max Lvl)

Blessing (Max Lvl)

Water Element mastery (Max Lvl)

Wind Element mastery (Max Lvl)

Ice element mastery (Max Lvl)

Fire element mastery (Max Lvl)

Earth element mastery (Max Lvl)

Light element mastery (Max Lvl)

Dark element mastery (Max Lvl)

Sword Technique mastery (Max Lvl)

Magic Mastery (Max Lvl)

Martial Art Mastery (Max Lvl)

[Skills]

Dark Barrier

Blessing

God's Creation(Weapon,Armor,etc)

Emperior's Flame

Fist of Destruction

God speed

God Judgement

God's Flame

God's Fury

Maraming nag bago sa skill ko

Binura ni master Selene ang iba kung skill at ang stats ko ay nabago.

Hindi ko alam pero mas lumakas ako kesa dati at nagkaroon na ako ng class.

At ang class na ito ay Samurai, may impormasyon na ang mga samurai ay nag exist sa mundong pinagmulan ko at dati ko nang pinag aralan pero ngayon lalaban ako gamit ang sandata na ibinigay ni master.

Lumabas ako ng silid na puno ng kompyansa hindi na ako katulad ng dati ang lakas na meron ako ay pisikal at hindi pa ako gumagamit ng mana sa loob ng sampung taon.

Nag tungo ako sa kastilyo ng buwan kung saan nakatira si master.

Ang kastiyong ito ay nasa bahagi ng magical mountain at napapalibutan ito ng ibat ibang mythical creatures tulad ng Fairies, Gumiho at iba pa.

Pero mas marami ang mga usa na sing laki ng mga puno at may sungay na sing taas ng 10 metro.

Nasa harap na ako ng bulwagan ng  kastiyo at tiyak na nasa kabila nito ay ang nakabibighaning kagandahan ni master Selene.

Bumukas ang bulwagan at malaya akong pumasok sa kastilyo kitang kita ko ang kumikinang na pader at sadyang kaakit akit ito.

Nagpatuloy ako sa pag lalakad at narating ko ang isang pintuan.

Lumapit ako rito at marahang binuksan!.

Agad bumungad saakin si master selene kapansin pasin ang maganda nitong kasuotan at gaya ng una ko siyang nakita ay ang kaniyang kaakit akit na aura.

Sa wakas at nandito kana Tsuki masaya ako at nagawa mong matapos ang unang hakbang ng iyong pag papalakas.

Sabi niya at may apat na Scroll ang lumulutang sa ere ang papalapit saaming dalawa.

At ang bawat isa sa mga ito ay nararamdaman ko ang mga kapangipangilabot na aurang inilalabas ng mga ito.

Ano ang mga ito Master Selene? Tanong ko sa kaniya at seryosong tiningnan ang apat na nag kikinangang scroll.

Ang mga ito ay ang apat na technique na dapat mong matutunan para maging malakas na samurai, at nalaman ko na ang samurai ang pinaka malakas na mandirigma sa mundong pinagmulan mo.

Sabi niya at ang kulay itim na scroll ay lumapit saamin.

Ito ang Phantom Blade Technique

Ang technique na ito ay kayang gamitin ng isang samurai at ang nakapaloob na skill nito at ang mga pangalan ng skill nito ay nag sisimula sa pangalang  phantom Blade.

Sunod naman ay ang scroll na nag nagliliwanag dahil sa pula at dilaw na aurang inilalabas nito.

Dragon Flash Technique

Gaya nga ng pangalan ng technique ang skill na ito base sa lakas at bilis ng isang dragon.

Sumunod naman ang scroll na nag lalabas ng Violet na aura at ang pangalan nito ay Unsheathing Technique.

Ang ang huli ay ang scroll na nag lalabas ng Puting aura

At ang nilalaman nito ay ang Godspeed Sheathed Blade Technique.

Sabi pa ni master selene ang bawat isa sa mga ito ay dapat kong mapag aralan at sanayin para maging mas malakas.

Ibinigay saakin ni master ang apat na scroll at sanayin ang sarili ko para maging karapat dapat sa mga technique na ito.

Umalis ako sa kastilyo ng may bagong layunin! Kailangan kong maging mas malakas! Mas malakas pa sa pinakamalakas!.

.....

(Flame Voild Mountain)

Someone Pov

Makikita ang isang binatilyo na mag isang inaakyat ang nag liliyab na bundok.

Ang binatilyong ito ay mayroong pilak na buhok at may ginintuang mga mata, at walang kahirap na nilalabanan ang isang Flame Warriors.

Ang mga flame warriors ay mga nilalang na may wangis ng tao pero mapagkakaiba lamang ng mga ito ang mga nagbabaga nilang katawan at ang mga ito ay may mga dalang palakol at ang iba ay nag papakawala ng fire ball.

Ang binatilyo ay mabilis na umiwas at inihawi ang kaniyang Ispada at sa isang iglap ay nahati sa dalawa ang isang flame warrior.

Napahinto ang ibang flame warriors at galit na galit na tiningnan ang binatilyo.

Makikita naman sa mukha ng binatilyo ang pananabik sa pakikipag digma, gusto pa niyang makipaglaban.

Nabalutan siya ng White Violet na Enerhiya, umaalon ito sa buo niyang katawan.

Bumakas sa labi nito ang ngisi ng tagumpay.

Tumalon siya ng mataas at hinawakan ang kaniyang ispada.

At ng hawakan niya ito ay nabalutan din ito ng kaniyang aura.

Phantom Blade.... Trident Void Fang!

Sabi ng binata at inihawi ang kaniyang Ispada at lumabas ang tatlong mag kakasunod na energy slash.

Tumama ang skill niya sa Apat na Flame Warriors agad itong nagkahati hati at namatay.

Napangiti siya sa resulta ng skill na ginamit niya.

Ang Skill na kasama sa Phantom Blade Technique.

Nagawa na niya!.

Lumipas ang ilang minuto at naubos na ang kaniyang mga kalaban.

Naupo siya sa isang makinis na bato at nagpahinga.

"Analysis"

Sabi niya at mababakas ang saya sa kaniyang nakikita.

¤Name: Tsuki

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xv_45967118692313765 for visiting.

¤Age: 28

¤Rank: 5th level Profound rank

¤Class: Fighter Samurai

¤Race: Mythic Celestial

¤Title: [Celestial],[Mythic Being][Sealed God],[Selene's Apprentice].

-----

¤Level: 3/100

-------

--

Hp: 50,000,000

Mp: 50,000,000

Atk: 50,000,000

Def: 50,000,000

Agi: 50,000,000

MRES: 50,000,000

-------------------------

-------

[Mastery Skill]-Because of being celestial Race

[Sealed God skill]- God Creation(human, vampire, beastman, elf, etc.)

Hp recovery (Max Lvl)

Mp recovery (Max Lvl)

Healing (Max Lvl)

Blessing (Max Lvl)

Water Element mastery (Max Lvl)

Wind Element mastery (Max Lvl)

Ice element mastery (Max Lvl)

Fire element mastery (Max Lvl)

Earth element mastery (Max Lvl)

Light element mastery (Max Lvl)

Dark element mastery (Max Lvl)

Sword Technique mastery (Max Lvl)

Mana Manipulation mastery (Lvl 1)

Phantom Blade Technique mastery (Lvl 1)

Unsheathing Technique mastery (Lvl 1)

Dragon Flash Technique mastery (Lvl 1)

Godspeed Sheathed Blade Technique mastery (Lvl 1)

Magic Mastery (Max Lvl)

Martial Art Mastery (Max Lvl)

[Self Skills]-

Dark Barrier

Blessing

God's Creation(Weapon,Armor,etc)

Emperior's Flame

Fist of Destruction

God speed

God Judgement

God's Flame

God's Fury

[Phantom Blade Technique ]-

Phantom Blade Trident Void Fang

Phantom Blade Flash Wind Fang

Phantom Blade Inverted Cutter

Phantom Blade Assassinate Slash

Phantom Blade Pommel Strike

Phantom Blade Blade's Fall

[Unsheathing Technique]-

Ultimate Unsheathing Radiant Night War Storm

Impartation Unsheathing Feather Slash

Ultimate Unsheathing Diabolic Flash

Ultimate Unsheating Inverted Wind

[Dragon Flash Technique Skill]-

Dragon Hammer Flash

Dragon Hammer Flash: Disaster

Dragon Coil Flash

Dragon Coil Flash: Hair Whirl

Dragon Coil Flash: Wintry Wind

Dragon Coil Flash: Storm/Tempest

Dragon Soar Flash

Dragon Hammer Soar Flash

Dragon Nest Flash

Dragon Nest Flash: Gnawing

Nine Headed Dragon Flash

Vortex Dragon Flash

Thunder Dragon Flash

[Godspeed Sheathed Blade Technique  skill]-

Twin Dragon Flash

Twin Dragon Flash: Thunder

Flying Dragon Flash

Dragon Cry Flash

Flying Heaven Infinity Slash

Flash of the heavenly soaring dragon.

^

^

....

Nag patuloy ang binatilyo sa pag akyat sa bundok marami siyang naka harap katulad ng Flame Fox at Fire golems at mabilis niyang natatalo lahat.

halos walang makapigil sa kaniya nag kalat ang bangkay ng mga nilalang na humarang sa kaniya.

Hanggang sa mapadaan siya sa isang kweba.

May nararamdaman siyang marahas na enerhiya at murderous intent sa loob ng kweba.

Pumasok siya sa kweba at sumalubong sa kaniya madilim na paligid.

Nararamdaman niya ang aura sa pinaka ilalim nang kweba.

Mukhang nandito ang isa sa mga boss na ginising ni master selene.

Sabi ng binata at inihanda ang kaniyang sarili sa nalalapit na laban.

:to be continued:

Next chapter