21 Chapter XIX

Chapter XIX: Mystical Astrad Mirror, Other Gods and  Soulforce Construction

------

Ilang oras na ang lumipas ng magising ang binata.

Hindi niya lubusang maisip na nakatulog siya ng ilang buwan dahil sa pakikipaglaban niya sa isang epic beast ranker.

Nakilala na niya rin sila Torah at Rena medyo naguluhan pa ang binata sa dalawa dahil magkamukhang magkamukha ang mga ito.

ang itsura ng dalawa ay magkatulad na magkatulad ngunit mapapansin ang pinagkaiba ng kanilang Taas ng tangkad.

Mas matangkad si Rena at si Torah naman ay maliit na fox at talagang mapapansin ang mapagmalaking pag uugali.

At sa di malaman na dahilan ay bakit hindi maramdaman ng binata ang aura ng dalawang nilalang.

Maaari kayang napakalakas ng dalawang ito tulad ng kaniyang master.

Kasalukuyan siyang nasa kaniyang silid at pinag masdan ang ispadang ibinigay sa kaniya ng kaniyang master.

Ang ispada na naputol dahil sa paglaban niya sa isang epic beast at dahilan ng kaniyang pagkakatulog ng ilang buwan.

Pero ng malaman niya ang nangyari bago siya mawalan ng malay ay nagulat siya sa ikwenento ng kaniyang guro.

Ang nag ligtas sa kaniya sa tiyak na kamatayan ay si Rena lubos namang ipinag papasalamat ng binata.

Kung hindi dahil kay Rena ay wala na siya ngayon at marahil ay pinag pyestahan na ng mga vicious beast ang kaniyang katawan.

Habang pinagmamasdan ng binata ang kaniyang Ispada ng biglang may kumatok sa pinto ng kaniyang silid.

Kaya naman agad niya itong binuksan at bumungad sa kaniya ang napakagandang babae at ito ay walang iba kundi si selene.

Ano po ang maipaglilingkod ko Master!

Saad ng binata habang nakatingin kay selene.

Naparito ako upang maibigay sa iyo ang mga regalo ko! Sabi ni selene kaya naman nagulat ang binata.

Pumasok po muna kayo! Magalang na sabi ng binata at naglakad naman papasok si selene at naupo sa isang upuan kaya naman nagtungo naman ang binata sa kaharap nitong upuan.

At sa pagitan nilang dalawa ay mayroong maliit na lamesa.

Ngayon ay hindi ako pwedeng mag sayang ng panahon para sanayin ka! Unang lintaniya ni selene.

Ano pong hindi pwedeng mag sayang master? Nag tatakang tanong ng binata.

Napansin naman ni Selene ang namuong kuryusidad ng binata.

Gusto ko na mapabilis ang iyong pag sasanay dapat ay sa maikling panahon ay maabot mo ang antas ng lakas ng isang Mythic Ranker.

Sabi ni selene kaya naman nagulat ang binata sa sinabi ni selene.

Ano po ang ibig sabihin nang sinasabi niyo! At ano po ang Mythic Ranker? Tanong ng binata.

Kaya naman napangiti si selene sa tanong ng binata

Ang Mythic ranker ay ang lakas ng isang adventurers na maihahambing na sa isang diyos! Ang lakas ng isang Mythic Ranker ay hindi na kayang sukatin ng kahit na sino! At kung makakatapak ka man sa Ranggo na ito ay wala ng hangganan ang limitasyon nito! Lalakas at lalakas kapa hangat nabubuhay ka sa mundong ito! Saad ni Selene kaya naman nagulat ang binata kong ano ang isang mythic ranker.

Isang Ranggo na maihahabing na sa Isang Diyos! Ang lakas na walang limitasyon! Ang Lakas na kakailanganin niya sa pagdating ng araw.

Napatingin ang binata kay selene at nagtatakang nagtanong.

Ikaw po master selene Ano na po ang iyong Ranggo? Tanong ng binata kaya naman mas namuo ang kuryusidad niya.

Ang tunay kong ranggo! Nag Papatawa ka Aking estudyante ang lakas na mayroon ako ay hindi na masusukat ng mga normal na adventure mula man sa middle Realms, Upper Realm, Divine Realm dahil ang lakas na mayroon ako ay tanging mararamdaman sa Mythical Realm kung saan doon makikita ang mga Gods And Goddesses na gaya ko.

Sabi ni Selene at may inilabas siya mula sa kaniyang Interspatial ring at ito ang limang Interspatial ring at isang Concealing ring.

Nagtaka muli ang binata sa mga bagay na inilabas ni Selene.

Ang mga bagay nayan ang makakatulong sayong gagawing pagsasanay ang laman ng limang Interspatial ring na nandito ang makakatulong sayo at dito mo makukuha ang mga pill na makakapag pagaling sayo at makakapag bigay ng kahit ano sayo.

Ang mga pill na ito ay nagagawa lamang ng mga alchemists ngunit ilang libong taon nang walang imiiral na alchemists sa lahat ng realm at itong mga nasa loob na lamang ng mga Interspatial ring na ito ang mga natitirang Pills.

Sabi ni Selene at malawak na nginitian ang binata.

Ang mga pill maraming mga pill ang nasa loob ng mga singsing na ito.

Kahanga hanga! Manghang manghang sabi ng binata at hahawakan na sana niya ito ng bigla siyang maparalisa.

Wag kang hangal! Hindi mo pa mahahawakan ang mga yan sa ngayon sapagkat ang maaari lamang mag suot ng mga kagamitang iyan ay isang Celestial Rank Adventurer! Sabi ni selene habang mapanghamak niyang tiningnan ang binata.

Ang binata naman ay halos nalula sa kaniyang nalaman.

Ang mga bagay na naglalaman ng napakaraming mga pill ay masusuot lamang ng isang Celestial Rank Adventurer at sa kasalukuyan niyang lakas ay wala pa ito.

Isa siyang hangal kong pipilitin niyang isuot ito.

Pero huwag kang mag alala Dahil tutungan kitang maging malakas

Sa pamamagitan ng bagay na ito! Sabi ni selene at paglahad niya ng kamay niya ay mayroong isang malaking lamamin ang lumitaw rito.

Ang salamin na ito ay walang iba kundi ang Mystical Astrad Mirror.

Ano ang bagay nayan? Nagtatakang tanong ng binata.

Ang Bayan na ito ay ang Mystical Astrad mirror at sa tulong ng bagay na ito ay makakapagsanay ka ng matagal sa maiksing panahon.

Sabi ni selene at ipinaliwanag ang kailangang gawin ng binata.

...

Sa napakalayong Daigdig ay mayroong dalawang nilalang ang tila nag uusap.

Kailan natin susugudin ang hangal na Selene nayun? Iritableng tanong ng isa sa kanila.

Huwag kang magmadali hindi pa ito ang oras ng pagsugod natin ay nakatakda sa muling pagkakatapat tapat ng 14 planeta sa Mythical Realm.

Sabi ng isang babae na may itim na buhok, itim na mata at itim na labi.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xix_45967233062586585 for visiting.

Pero Nemesis ang sinasabi mong nakatakda ay ang mismong pagsibol ng hadlang na Nilalang na Lilipon saating mga diyos.

Sabi naman ng isang pang babae at hindi mapakali.

Huwag kang kabahan Nyx sa mga mangyayari alam mo naman na mahina pa ang binata kaya hindi siya balakit sa pag patay natin sa Hangal na Selene nayun.

Ano ba kayo Kayo ba ang ipinagmamalaking Goddesses of the night

Nemesis at Nyx

Sabi naman ng isang lalake na may suot na itim na baluti at nagliliyab ito ng itim na apoy.

Lord Hades! Maligayang pagbabalik! Halos nanginig naman sa takot ang dalawang Babae.

Ano po ang maipaglilingkod namin sa Diyos Ng Kamatayan.

.....

Sa Silid ni Zuki ay makikita si selene na kakatapos lang maipaliwanag kay zuki ang lahat.

Tungkol sa soulforce at kung paano ito makokontrol at lalo na kung paano ang pag mumuni muni o mas tinatawag Meditation.

Pinaliwanag niya din ang tungkol sa Mystical Astrad Mirror at ang susunod na gagawin ng binata na pag sasanay sa loob nito.

Ngayon Ay ihanda mo na ang sarili mo ngunit hindi ka pwedeng pumasok sa loob hanggat hindi mo na aayos ng mabuti ang pagdaloy ng soulforce mo.

Sabi ni selene kaya naman nagkaroon ng kompyansa ang binata.

Sige kung ganun maiwan muna kita.

Sabi ni selene at agad siyang naglaho na parang bula.

Samantala napatingin ang binata sa iisang pwesto at pinag mamasdan ang mga interspatial ring.

Makukuha ko din kayo tiwala lang.

Sabi ng binata at agad pumuwesto sa kaniyang kama at sinimulan ang dapat niyang gawin.

Naupo siya at tuwid na nakaupo at ang kaniyang mga binti ay kaniyang pinag krus.

Ngayon simulan na ang meditation.

Sabi ng binata at pinakiramdaman na niya ang kaniyang soulforce at ng maramdaman niya ito ay nagtaka siya sa gulo nito.

Umaalon ang soulforce sa kanyang mga ugat at naaaksaya ito dahil sa.

Ang kaniyang soulforce coil ay napaka nipis.

Mukhang ikaw ang kailangan kong ayusin! Sabi ng binata at sinumulan niya ang pag sasaayos ng kaniyang soulforce coil.

....

To be continued

Next chapter