13 Chapter XII

Chapter XII: Shadow Vs Zuki

Zuki Pov

Hinigpitan ko ang kapit sa dalawa kong ispada at mabilis na iwinasiwas sa isang Malaking Shadow Bear at may Name ito na Tank ewan ko pero habang tumatagal ay lumalakas rin ang mga kalaban ko.

Ang tindi ng Attack damage niya saakin at napakabilis nang bawat kilos niya.

Ang kasalukuyan kong kalagayan ay maayos na wala akong sugat pero ang itsura ko ngayon ay halos naligo ako sa sarili kong dugo.

Aatake na ang Shadow Bear na si Tank ng mag liwanag ang aking

Blood Rose Sword at Iwinasiwas ito nang mas malawak kesa kanina sinundan naman ito ng dark slash mula sa Night sky blade  ko .

Nag karoon ng pag sabog dahil sa ginawa kong atake ang mana slash at Dark Slash ay nag bigay ng pinsala sa buong Silid nakita ko naman ang pag lalaho ng Shadow Bear.

Hahahahaha! Napabilib mo ako dahil sayong angking lakas napabagsak mo si Igris ganun din ang mga Shadow Soldiers ko at pati narin si Tank at maging ang aking shadow ay nagawa mo ring pabagsakin ngunit.

Ito na ang katapusan mo!!!!!...

Isa kang hangal na mag isang nag tungo sa aking teretoryo ang cursed dungeon ay ang binigay na tirahan ng aking diyos ang diyos ng pagkawasak ang isa sa pinaka malakas na Supreme god ako si Jiro Edogawa Ang tatapos sayo ako ang SHADOW!!!!!!

Sigaw niya kaya naman naramdaman ko ang napaka bigat na pressure ang lakas na ito ibang iba kanina.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xii_45967061263897596 for visiting.

Nakita ko ang isang lalaki na papalabas sa nag iisang lagusan sa kwartong ito.

Ang kaniyang itsura ay hindi nalalayo saakin isa siyang tao.

One person Pov

Agad lumipad si Jiro patungo kay Zuki ang mga enerhiya na nakapalibot sa kanila ay ang nagbabadya na manira ng lahat ng nasa paligid.

Ang nakakatakot na itim na enerhiya ni Jiro at ang Violet na aura ni Zuki.

Ang kanilang mga katawan ay mag kasing laki lamang at bakas na Binata rin lang si Jiro kagaya ni Zuki.

Ang lakas ng loob mo na mag isang umagyat sa lugar na ito.

Sabi ni Jiro at sa isang kisap mata ay may lumabas na isang itim na dagger na may pulang Blade ang desenyo nito ay sadyang kakaiba.

Ako ay may mission ang kuhanin ang Ulo ng Skeleton Lord! Matigas na sabi ni Zuki.

Nang marinig naman ni Jiro ay kumunot ang noo niya.

Ang Ulo ng Skeleton Lord nag papatawa kaba! Siya ang isa sa Limang Mandirigma ng aming manginoong Evil God kaya naman malabo ang matalo siya.

Wala akong pake kong malakas siya at kong malakas ka ang tanging mission ko ay makuha ang ulo niya patay man o buhay..

Sabi ni Zuki at mabilis ang mga sumunod na nangyari.

Ang Blood rose sword at night sky sword ay nagpalabas ng kakaibang aura at inihawi yun kay Jiro.

Nagkaroon ng makapal na usok sa paligid nila at makikita ang buong lakas na pagsalo ni jiro sa atake ni zuki.

Inaamin ko malakas ka kumpara kay natallia ngunit kulang pa...

Ipakita mo ang kapangyarihan!!!! Sabi ni Jiro at may makapal na itim na enerhiya ang lumabas sa kaniyang katawan ang hugis nito ay iba kesa sa mga pinalabas niya dahil ang isang ito ay ang Shadow Dragon at siya lang ang panginoon nito.

Nag laho si Jiro sa pwesto niyang yun kaya naman nasira ang balance ni Zuki at tumama ang Ispada niya sa Pader ngunit agad siyang naka recover at inihawi ito sa likod niya at may Ice Slash ang biglang lumitaw sa paligid Sakto naman itong tumama kay Jiro kaya naman bumagsak ito sa pader.

Nag karoon ng alikabok sa paligid pero ang inaakala niyang tinamaan niya ay malayang lumulutang sa pinaka itaas na pader ng buong pasilyo.

Ang kasalukuyang enerhiya nila ay sadyang malayo sa isa't isa.

Ang lakas ni Jiro ay pinipigilan lamang niya at halos makikita sa kaniyang mukha ang malapad na ngiti na halata ang pangungutya niya kay zuki.

Ang sekreto ng isang adventurer ay hindi pa nalalaman ng isang ito!  Yun ang nasa isip ni Jiro dahil ang kaniyang kaharap ay masyadong umaasa sa Sandata nito.

Habang nasa ibaba si Zuki ay halata sa kaniya ang sobrang inis

Lalo na ang nakakagagong ngiti nito.

Hinigpitan niya ang hawak sa dalawa niyang espada at mabilis na lumipad patungo kay Jiro.

Sunod sunod na malalakas na atake ang ginawang atake ni Zuki nag kakaroon ng mga pinsala sa paligid ngunit iba ang epekto nito kay jiro.

Walang kahirap hirap niyang sinasalag lahat ng atake ni Zuki.

At kita padin ang pang aasar sa kaniyang labi.

Masyado ka pang mahina para kalabanin ang Skeleton Lord Nang ganiyang antas masyado kang bumabase sa Sandata.

Sabi ni Jiro at mabilis niyang sinipa si Zuki at nag sanhi yun ng pag tilapon ni zuki at sobrang sakit ang naramdaman niya dahil sa sipa na ginawa ni jiro..

Masyado namang malakas ang isang yun! Paano niya nagagawang saktan ako ng ganun ganun lang at paano niya nasasalag ang mga atake ko Paano!.

Tapos kana ba sa pag lalaro mo! Tapusin na natin ito dahil nababagot na ako! Sabi ni Jiro na mag nagpakunot ng noo ni zuki.

Wag kang masyadong mayabang! Sigaw ni Zuki at nag palabas siya ng Violet na enerhiya at bumalot yun sa kaniyang katawan.

Naramdaman naman ni Jiro ang unti unting pag angat ng antas ni Zuki ngunit hindi parin siya kumbinsido kung ganitong uri lamang ng pakikipag laban ang kaya ni zuki.

Ang Pamamaraan ni Zuki at Natalia  ay pareho lamang at yun ang dahilan Kong  bakit hindi nagawang talunin ni Natalia si Jiro.

Masyado kayong bumabase sa mga sandata niyo! Sabi ni jiro ay mabilis na sumugod kay zuki.

Ang kaniyang dagger ay nag laho at ang kaniyang kamao ay nabalutan ng Itim na enerhiya.

Tanggapin mo ang purong enerhiya ko!!!!!! Sigaw ni Jiro at isang malakas na suntok ang ginawa niya at sapul si zuki sa tiyan.

Halos mamilog naman ang mata ni Zuki at tumilapon siya paibaba ng pasilyo at dumagundong ang buong paligid.

Makikita ang katawan ni zuki na halos nayupi dahil sa atake ni jiro.

Ang lakas niyang ito ang dahilan kung bakit siya ang ginawang tagapag bantay ng cursed dungeon.

Si Zuki ay himalang humihinga pa ngunit delikado na rin ang kaniyang kalagayan.

Ang lakas ni zuki ay ganun padin at ang kaniyang mga sugat ay unti unting gumagaling.

Si jiro naman ay hindi naalis ang ngiti sa labi nito ng makita ang mabilis na pag galing ng pinsala ni Zuki.

Kakaiba ang iyong kakayahan nagawa mong mabuhay sa ginawa kong derektang atake.

Mapalad ka sa kakayahan mong iyan! At buhay kapa hanggang ngayon.

Sabi ni Jiro at hinanda an kaniyang sarili dahil sa aura ni Zuki.

Si zuki naman ay kalmado nang nakatingin kay jiro at ang kaniyang presensya ay hindi na gaya ng kanina.

Ang kaniyang pakiramdam ay mag gumaan at ang nasa kaniyang kaloob looban ay mayroong kadenang napuputol.

Ang seal na nasa kaniyang katawan ay humina nanaman at sa pag kakataong ito ay tumaas nanaman ang lakas ni zuki ang kaniyang aura ang iba na kesa kanina.

Tiningnan niya ang kaniyang mga sandata at sa isang pitik lamang ay nag laho ang mga yun..

Nabalutan ng makapal na enerhiya si Zuki at sa isang iglap ay nag bago ang kaniyang kasuotan

Ang bagong itsura ni Zuki ay nagpaiba ng pakiramdam ni Jiro ang zuki na kaharap nya ngayon ay iba na sa zuki na kaharap niya kanina.

Ang laban sa pagitan nilang dalawa ay mag sisimula palang!......

(To be continued)

Next chapter