10 Chapter X

Chapter X: Sealed

Biglang nabalutan ng asul na liwanag si Zuki Hindi niya malaman kong ano iyun pero may nararamdaman siyang malakas na enerhiya mula sa liwanag na pumalibot sa kaniya.

Si natallia naman ay di makapaniwala sa nalaman niya sa kalaban

Ang skill ko na cursed bite ay di eepekto kung ang kalaban ay naka seal o may kapangyarihan itong nakatago at sikreto itong nakatago sa katawan ng taong ito.

Sino ka ba talaga bakit ganiyan ka kalakas!

Malakas na sigaw ni natallia kaya naman napangiti si zuki.

Di ko alam kong bakit ganito ako kalakas pero kung sino ako.

Ako si Zuki Takigawa at ang gusto ko lang ay makipag laban! Sabi ni zuki at ang asul na enerhiya ay mas lalong lumakas.

Nanindig naman ang balahibo ni natallia dahil mas lumakas pa ang enerhiya ng binata ang kapangyarihan na hindi pa niya naramdaman sa kahit na sinong kalaban niya.

Di lang siya isang noble rank adventurer maaaring isa siyang hero o kung ano pa man ang kapangyarihan na ito sadyang mapanganib.

Sabi ni natallia kaya naman may isang bagay lang siyang naisip.

Napatingin siya sa itaas at inaalala niya ang unang kahihiyan na natanggap niya sa buong buhay niya.

Shadow Lord alam kong napapanood mo ako ngayon

At alam kong pinag tatawanan mo na ako ngayon at hinuhusgahan na sa mga oras na ito.

Mukhang sa mga oras na ito ay wala na akong pag pipilian kundi ang lumaban hanggang kamatayan mukhang hanggang dito nalang!.

Sabi ni natallia at ang kaniyang expression ay nagbago naging malamig ito na parang nawalan ng pag asa ang mga pag hihirap niya ay nabaliwala dahil lamang sa kaniyang kalaban.

Si Zuki naman ay patuloy ang taas ng kaniyang enerhiya hindi naman niya alam kung bakit ito nangyayari pero ang mga pumapasok sa kaniyang isipan ay ang mas nagpapasabik sa kaniya.

Your level up

Your level up

Your level up

Your level up

Sunod sunod ang pagtaas ng kaniyang level

¤Name: Tsuki

¤Age: 18

¤Race: Mythic Celestial

¤Title: [Celestial],[Mythic Being][Sealed God]

-----------

------

¤Level: 58/100

-------

---

Hp:10,730,000

Mp:8,350,000

Atk: 6,700,000

Def: 5,700,000

Agi: 4,630,000

MRES: 3,840,000

-------------------------

-------

[Mastery Skill]-Because of being celestial Race

[Sealed God skill]- God Creation(human, vampire, beastman, elf, etc.)

Hp recovery

(Max Lvl)

Mp recovery

(Max Lvl)

Healing

(Max Lvl)

Blessing

(Max Lvl)

Water Element mastery (Max Lvl)

Wind Element mastery (Max Lvl)

Ice element mastery

(Max Lvl)

Fire element mastery

(Max Lvl)

Earth element mastery (Max Lvl)

Light element mastery (Max Lvl)

Dark element mastery (Max Lvl)

Sword Technique mastery (Max Lvl)

Magic Mastery

(Max Lvl)

Martial Art Mastery

(Max Lvl)

[Skills]

Dark bullet

Dark Flare

Dark fist

Blade's Fall

Blue Flame

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-x_45955636097249581 for visiting.

Sonic Leap

Moon Blade Dance

Dark Barrier

Blessing

Creation(Weapon,Armor,etc)

Emperior's Flame

Fist of Destruction

Ice Cyclone

Ice Spike

Snow Storm

Frozen fist

Eternal Blizzard

Frozen Field

Frozen Flame

Flame Strike

Flame Pillar

Pyro Wave

Blazing Field

Flame Salamander

Summoning contract(🔓)

God speed

God Judgement

God's Flame

God's Fury

^

^

^

^...etc.

Sa ngayon ay patuloy parin ang pag taas ng level ni zuki ang sealed god na tittle na ito.

Ay kaniyang ikinatutuwa naging magaan ang kaniyang pakiramdam ang takot niya kay natallia ay nawala na sa sitwasyong ito ay nagkabaliktad sila ng kinatatayuan si natallia ngayon ang puno ng takot at pangamba dahil sa ngayon siya ang dehado.

Ilang minuto pa ang lumipas ay huminto na ang pag taas ng level ni zuki ang kaniyang kasalukuyang  level ay level:78 na.

Ang kaniyang aura ay ramdam na ramdam hindi lang sa silid na iyon pati narin sa ikalawa at pangatlong palapag.

Si shadow ay napatayo sa kaniyang kinalalagyan ng maramdaman ang kakaibang enerhiya ng kalaban ni natallia.

Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakikita.

Ang lakas na mayroon ang kalaban ni natallia ay lakas ng isang Celestial class na mismong ang mga gods ang gumawa.

At ang kilala niyang unang celestial ay ang mismong reyna ng Heavenly Kingdom si Queen Jem.

Ang mga nangyayaring ito hindi na ito normal! Sabi naman ng malaking nilalang na nasa likod ni shadow ang nilalang na ito ay isang malaking skeleton na may malaking panangga na kulay Itim at may Ispada na sobrang laki at kayang pumutol ng kahit na anong bagay ang nilalang na ito ay ang skeleton Lord na may level na 5000 at kilala bilang pinaka kinatatakutan sa lahat dahil sa tapang nito na sumugod sa umiiral pa lamang na Heavenly Kingdom.

Ang lakas niya ay maihahalintulad sa dating hari ng Demon world.

Kasama din siya sa mga namumuno na binigyan ng buhay ng kaniyang panginoon na si Zac ang lakas niya ay lagpas sa SSSS+ na halimaw.

Mukhang ito na ang katapusan ng vampirang iyan! Sabi ni Skeleton Lord kay Shadow.

Ang dalawang Ito ay mas mataas ng di hamak ang antas ng lakas kesa kay natallia kaya naman grabe ang kanilang pang hahamak dito.

Zuki Pov

Di ako makapaniwala na mabilis akong lalakas dahil sa pagkabukas ng seal na ito hindi ko inaasahan na ganito pala ang pakiramdam ng pagiging malakas.

Sa ngayon ay halos wala ng malay

Si natallia ang kaniyang Claw nuckel ay sira na at bugbug na ang katawan niya hirap narin siyang mag regenerate dahil sa matindi niyang pinsala.

Nasa huli na akong bahagi at itinarak ko sa kaniyang binti ang aking espada at pinutol ito.

Napahiyaw sa sakit si natallia kaya naman napangiti ako gustong gusto ko ang ginagawa ko.

Sunod kong pinutol ay ang kaliwa ng Kamay pero inuna ko ang kaniyang mga daliri.

Nakakaramdam ako ng matinding enerhiya at sabik na sabik akong ubusin ang kahit na kaunting bahagi ni natallia ubusin ito at mapasaakin.

Nang matapos ko na ang pag papahirap sa kaniya ay inasinta ko na ang kaniyang ulo.

Maawa ka hindi ko gusto na sa paraang ito ako mamamatay!  Pag mamakaawa niya.

Hindi ko iyon pinakinggan at sinaksak ko siya sa leeg niya pumapasok sa aking katawan

3rd person pov

ang kaniyang enerhiya ang lakas na ito kahit maliit nalang ang enerhiyang ito para sa kaniya ay malaki naman ang maitutulong nito sa kaniyang physical appearance ang kaniyang itsura ay ganun parin maliban lang sa kaniyang ngipin ang apat na pangil niya bilang tao ay naging katulad ng sa bampira pero ang kaniyang mga mata ay nanatiling asul at ang kaniyang kutis ay maihahalintulad parin sa isang Celestial class.

Ting!

Your level up

Your level up.

Napangiti si zuki dahil sa imaheng nakikita niya mula sa kaniyang isipan

¤Name: Tsuki

¤Age: 18

¤Race: Mythic Celestial

¤Title: [Celestial],[Mythic Being][Sealed God],[Vampire King].

-----------

------

¤Level: 63/100

-------

---

Hp:17,730,000

Mp:13,350,000

Atk: 11,700,000

Def: 10,700,000

Agi: 9,630,000

MRES: 8,840,000

-------------------------

-------

[Mastery Skill]-Because of being celestial Race

[Sealed God skill]- God Creation(human, vampire, beastman, elf, etc.)

[Vampire King skill]- Death Claw

Cursed Bite

Sink eye

Shadow

Seeker blood

Blood bind

Bloodlust

Bloody step

Hp recovery

(Max Lvl)

Mp recovery

(Max Lvl)

Healing

(Max Lvl)

Blessing

(Max Lvl)

Water Element mastery (Max Lvl)

Wind Element mastery (Max Lvl)

Ice element mastery

(Max Lvl)

Fire element mastery

(Max Lvl)

Earth element mastery (Max Lvl)

Light element mastery (Max Lvl)

Dark element mastery (Max Lvl)

Sword Technique mastery (Max Lvl)

Magic Mastery

(Max Lvl)

Martial Art Mastery

(Max Lvl)

[Skills]

Dark bullet

Dark Flare

Dark fist

Blade's Fall

Blue Flame

Sonic Leap

Moon Blade Dance

Dark Barrier

Blessing

Creation(Weapon,Armor,etc)

Emperior's Flame

Fist of Destruction

Ice Cyclone

Ice Spike

Snow Storm

Frozen fist

Eternal Blizzard

Frozen Field

Frozen Flame

Flame Strike

Flame Pillar

Pyro Wave

Blazing Field

Flame Salamander

Summoning contract(🔓)

God speed

God Judgement

God's Flame

God's Fury

^

^

^

^...etc.

Pagkatapos niyang makita ang kaniyang stats ay agad siyang tumingin sa itaas may nararamdaman siyang enerhiya mula sa itaas kaya naman agad siyang lumipad patungo sa ikalawang palapag.

:To be continued:

Next chapter