47 Chapter IV

Chapter IV: incoming Invaders

----

Lumipas ang Dalawang araw ay walang humpay ang pagsasanay ng bawat isa.

Ang mga dating alipin ay pawang seryosong nagsasanay sa ilalim nina Estevan at Olivia.

Ang kanilang pagsasanay ay wala pang gaanong resulta para sa kanilang ranggo subalit nagkaroon sila ng mga kaalaman o stratihiya sa pakikipag laban.

Ang mga binata at dalaga naman ay nasa hanay nila Alena at Recon.

Sila ay nasa isang silid kung saan naroroon ang lahat ng lahi.

Lahi ng Tao, Beastman, at Elves

Lahat sila ay tinutulungan sa pagsasanay sa mano manong paraan.

At sa nag iisang entablado ay naroroon sila Zuki at munting ophir.

Pareho silang nakatayo at nakatutok sa bawat isa ang kanilang espadang kahoy.

Simulan na! Sigaw ni Zuki at kapwa silang umatake sa isat isa.

Blakkkkk!!! Blokkkk!! Plakkkk!!

Walang gustong sumuko sa kanilang dalawa

Ang bawat atake nila ay nag-iiwan ng malakas na hangin.

Ang kanilang paglalaban ay may kasama ng Enerhiya at base sa kanilang paglalaban ay gumagamit sila ng elemento ng hangin.

Habang patagal ng patagal ay mas lumalakas ang bugso ng hangin.

Plakkkk!!! Swissshhhh!!!! Bang!!!!

Nagkaroon ng malakas na impact ng mag sabay silang umatake.

Makikitaan ng saya si Zuki sa mga nangyayari.

Sa lumipas na dalawang araw ay pabilis ng pabilis matuto ni munting ophir at sa ngayon ay nagagawa nang magamit ni munting ophir ang phantom blade Trident Void fang.

At ngayon ang pinag sasanayan ay ang pangalawang skill nang phantom blade technique.

Ang Phantom Blade Flash Wind Fang

Ang technique na ito ay kinakailangan ng bilis na may kaakibat na sapat na Elemento ng Hangin.

At sa kanilang mga espadang kahoy ay nababalutan ito ng Kapwa Puting mga enerhiya.

Puting enerhiya na nahahaluan ng kaunting berdeng liwanag na nag sisimbolo na itoy elemento ng hangin.

Argggghhhh!! Sigaw nilang dalawa at buong pwersang iwinasiwas ni munting ophir ang kaniyang espadang kahoy.

Walang pag aalinlangang sinalubong ni zuki ang atakeng iyon ni munting ophir bagkus ay tinapatan niya iyon ng sapat na pwersa ayun sa lakas ng atake ni munting ophir.

Pabalusok na umatake si munting ophir at doon ay walang humpay ang pag sasalpukan ng kanilang espada.

Pabilis ng pabilis na animo'y hindi makikita ng normal na paningin ang mga ito.

Bang!!! Bang!!! Bang!!!

Sunod sunod na banggaan ng mga enerhiya ang maririnig doon kaya naman nakuha nito ang atensyon ng ibang naroroon at kasama na roon si Clemson na nag bubuhat ng mga gamit ni Saylsia at aksidente niyang nasilayan ang eksenang iyon ng paglalaban nina munting ophir.

Nang masaksihan niya iyon ay nakaramdam siya ng pagkamangha at pagka-awa sa kaniyang sarili.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-iv_47680199701092802 for visiting.

Ang isang batang paslit ay nagagawang mag sanay ng ganun uri ng pagsasanay.

Sa mga nasaksihan niyang iyon ay nakaramdam siya ng pag ka baba sa sarili.

Tila isa lang siyang ordinaryong adventurer sa mata ng batang paslit.

Clemson!! Anong ginagawa mo dyan?

Nagulat siya may tumawag sa kaniya napatingin siya rito at nakita niya ang isang dalaga na tumawag sa kaniya.

F-feiya! Kita sa kaniyang mukha ni Clemson ang gulat ng makita niya si feiya.

Si Feiya ang kaniyang kababata

At sa itsura nito ay mababatid na isa itong Elven.

Napansin naman ni Feiya ang gulat sa mukha ni Clemson kaya naman matamis nalang itong ngumiti.

Salamat at ligtas ka Clemson! Sabi ng dalaga

Kaya naman ng makita ni clemson ang pag ngiti ng dalaga ay nakaramdam siya ng pagkailang.

Mapapasin rin sa maputla nitong mukha ang pamumula kaya naman tumalikod ito sa dalaga para hindi nito makita ang kaniyang itsura.

Hahahaha! Hindi kaparin nag babago! Ganun kapa din! Sabi ng dalaga.

Samantala patuloy parin ang pagtatagisan nina Zuki at munting Ophir.

Sa puntong ito ang Puting enerhiya ay mas lumakas pa

At ang kanilang mga kilos ay pabilis ng pabilis.

Ang mga naroroon ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan tila hindi na pagsasanay ang nagaganap kundi isang dwelo hanggang kamatayan.

Kaunti pa!! Kaunti pa!! Paulit ulit na sinasambit ni munting ophir ang mga ito at doon ay mas lumalakas ang elemento ng hangin at sinasabayan niya ito.

Sa pag sabay niya sa hangin ay ramdam niya ang napakagaang pakiramdam at para sa kaniya ay napakabilis niyang kumilos.

Pero ganun pa man ay hindi siya makapaniwala na balewala siyang sinasabayan ng kaniyang guro.

Alam niyang nagpipigil ito kaya naman ginagawa niya ang lahat para mas bumilis pa.

Kaunti pa!!! Kaunti pa!!! Kaunti pa!!! Sabi pa ni munting ophir at ang puting enerhiyang bumabalok sa kaniya at sa kaniyang sandata ay mas lumakas at ramdam niya ang nagngangalit na enerhiya nito.

Umabante siya at sa isang iglap ay nasa harap na siya ni zuki pero isang mabilis na pag wasiwas ang ginawa nito dahilan ng pag tilapon ni munting ophir.

Ngunit ang pag tilapon niyang iyon ang kaniyang naging tyansa.

Ang marahas na enerhiya na kanina pa niya pinipigilan ay kaniya nang inilabas.

Lumabas ang kulay berdeng enerhiya na umaalon sa Espadang kahoy ni munting ophir.

Ito na!!!!!! Sigaw ni munting ophir na kumuha ng atensyon nang lahat pati na sila Estevan at Olivia.

Phamtom blade 2nd skill!!!!!

Flash Wind Fang!!!!!!!!

Sigaw ni munting ophir at ang berdeng enerhiya ay kaniya nang pinakawalan sa pamamagitan ng mabibilis na pagwasiwas sa ere.

At sa kaniyang biglaang atake ay nagulat si zuki kaya naman hindi niya namalayan na ang kaniyang pagpipigil ng enerhiya ay nawala kaya naman naramdaman sa buong silid ang kakilakilabot niyang enerhiya.

Muling lumabas sa kaniyang katawan ang tila nagkikislapang mga alitaptap at mas lalong kuminang ang kaniyang puting enerhiya.

Ang berdeng enerhiya na mula kay munting ophir ay patungo na kay zuki.

Si zuki naman ay napa asik nalang.

Nagawa mo nanaman akong gulatin munting ophir! Sabi niya at itinapat niya ang kaniyang kaliwang kamay sa berdeng enerhiya.

Dark Barrier!!! Sigaw ni zuki dahilan nang biglang paglalaho ng kaniyang puting enerhiya at doon ay lumabas ang itim na Aura na mismong pumalibot sa pwesto ng binata.

Bang!!!!!!! Bang!!! Bang!!!!Bang!!!!Boggshhh!!!!!

Sunod sunod na pagtama ng mararahas na enerhiya ang naganap.

Ang mga nakasaksi ay nakaramdam ng takot kaya't dali daling umatras ang mga ito.

Patuloy ang pag tama ng mga berdeng enerhiya sa Harang na ginawa ni zuki.

Nararamdaman niya ang napakalakas na pagtama ng mga ito sa ginawa niyang barrier.

Kaya niya itong kontrahin agad agad ngunit nag aabang siya ng kaunting oras.

Sapagkat kanina pa niya nararamdaman ang mga enerhiyang nanggagaling sa ikatlong palapag.

Gumagawa ng paraan ang mga ito para makapunta sa ikalawang palapag.

Bang!!!!! Bang!!!! Bang!!!! Tatlong mag kakasunod na Berdeng enerhiya pa ang tumama sa harang na ginawa ni zuki at agad itong nabasag.

Ngunit bago pa siya tamaan ng mararahas na enerhiya ay mabilis siyang umiwas sa mga ito.

Doon na nga nagkaroon ng malalakas na pag sabog sa kanilang pinag lalabanan.

Halos yumanig ang buong ikalawang palapag dahil doon.

Samantala.....

Ano itong nangyayari! Bakit yumayanig? Tanong ng isang lalake

Marahil ay may mga naglalaban sa lugar na iyon ngunit dapat tayong mag tungo at alamin ang nangyayari sa teretoryo ni saylsia.

Sabi naman ng isang babae at mararamdaman sa mga ito ang Enerhiya.

Enerhiya ng isang 8th level Angel Rank

Ang dalawang ito ay pababa sa hagdanan kung saan sa dulo nito naroroon ang ikalawang palapag.

Kung may nangyari mang masama sa General ng Ikalawang palapag marahil nangyari rin ito sa kaniya.

Dracious Sana walang masamang nangyari sayo...

Hindi mo kasalanan ang pagkamatay niya

Nang iyong matalik na kaibigan.

.....

:To be Continued:

A/n: wattzupp guys sana nagustuhan niyo ito hehe.

Hantay nalang po kayo.

Thank you sa walang sawang pag suporta.

Next chapter