Webnovelavatar
THE GORDON'S Book

novel - Sci-fi Romance

THE GORDON'S

_DARKBEE_

Ongoing · 1.4K Views

Synopsis

Sa panahon ng 2030 ay nagbago ang lahat. Pinamumunoan na ng mga kakaibang nilalang ang mundo ng mga tao. Ngunit, may katangi-tanging babae ang nakahanap ng paraan upang mabuhay muli ang isang tagapagligtas na tatalo sa mga nilalang na ito. Subalit, nalaman ito ng isa sa mga kakaibang nilalang kung kaya't ay gumawa ito ng paraan upang pigilan ang babae. • Anong klaseng pagbabago ba ang nagaganap sa panahon ng 2030? • Magiging matagumpay ba ang naging paraan ng babae?O mapipigilan siya ng kakaibang nilalang? “NEVER LET YOUR CURIOSITY DRIVE EVERYONE IN DANGER!!”