WebnovelChereadsavatar
TEMPTATION OF LOVE Book

novel - Teen

TEMPTATION OF LOVE

DaneWrights

Ongoing · 56 Views

  • 0 Chs

    Content
  • ratings
  • N/A

    SUPPORT

Synopsis

Minzelle Yang Deloza is one of those person who have dangerous Clan. Most people all over the world known them as a powerful one. That's why her parents want her to marry a powerful too. But she disagree, she leave the house for the sake of her private life. Mali man ang paglayas, ngunit iyon ang tamang gawin para makalayo sa magiging asawa raw niya. Para sa kaniya hindi pa siya handa, hindi pa handa ang sarili niya na matali sa isang tao na hindi niya kilala at mahal. Kung kaya nagpakalayo-layo siya. Dala-dala ang kaniyang pera, umalis si Minzelle sa bansa nila at pumunta sa Pilipinas. Akala niya sa paninirahan niya sa lugar na ito magiging tahimik ang buhay niya. Pero hindi pala sapagkat may isang makulit na lalake ang patuloy siyang ginugulo. Isang lalake na nakilala lang niya dahil natutulog ito sa kama na para sa kaniya. Sa una nakakainis, subalit nasanay na siya sa presensya ng lalake at kung paano siya nito kulitin at asarin. She know deep inside, she's already falling for that guy. She know its dangerous, but because of Temptation of Love she will take a risk. She will and she do. "World, created happiness, To test how far we should be happy. There is a way to 'collect' all the memories you did to me. And how you tried to let you in my heart and made me happy even you always teasing me. World, created suffering as like death, Just to test how long we should be like this. There's many way to 'leave' me behind and find better one. But before you do that, can I ask? Do you love me or I am just assuming? ... Temptation of Love ... Just what happening, It won't let me able to fall asleep. Curious. But I'm happy... miserable. What can we do to fight the circumstances? Or are you willing to fight just to be with me?"

Tags

3 tags
There is no text chapter for this article, so stay tuned!

Popular searches