Webnovelavatar
Sorrowful Morning Book

novel - Teen

Sorrowful Morning

dakilangbungangera

Ongoing · 3.1K Views

Synopsis

Para kay Roxanne De Arrestas, ang buhay mayaman at maipabilang sa Arrestas Family ay isang malaking pagkakamali, isang sumpa na kailan man ay di niya kayang tanggapin kahit pa siya'y kabilang na simula nang masilayan niya ang mundong ibabaw. Wala siyang pakialam, walang interes. Siya ang babaeng halos nagka-anyong tao lamang pero ugaling demonyo, binansagang demon girl sa paligid nito. Kinakatakutan  at hinahangaan ng karamihan. Hindi niyo nanaising banggain siya dahil hindi ka pa namamatay nasa impyerno ka na. Walang may kayang sumbatan siya. Kahit pa ang nagmamay-ari ng kanilang iskwelahan dahil sa malaking donasyon ng kaniya pamilya. Pero isang pangyayare ang magpapabago ng buhay niya, isang mapangahas na lalaki ang bumangga sa kaniya na siyang ayaw na ayaw niya. Na kahit kailanman ay kamumuhian niya dahil sa pagpapahiyang dinulot nito sa kaniya. Hanggang sa malabag niya ang matagal nang ayaw nang buong pamilya nila. Ang mahulog at magmahal sa isang lalaki na hindi kabilang sa marangyang pamilya. Hahayaan ba niyang husgahan at tapakan ang buong pagkatao ng kaniyang pinakamamahal? o Ipaglalaban ang pagmamahalan hanggang sa dulo nang kanila kamatayan? 

Tags

1 tags