1 Chapter 2: The floating spirit

Ang nakakapangilabot na kwentong ito ay hango sa totoong buhay.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/sleeping-with-someone_13989833405824205/chapter-2-the-floating-spirit_37554080129805052 for visiting.

Sa murang edad, natuto ng mag banat ng buto si Christian. Siya'y lumaking indipendent at nagsumikap magtrabaho kahit sa malalayong lugar. Isa sa mga trabahong pinasuka niya ay ang pagtitinda ng puto sa Balanga city sa Bataan. Sa Gabi, sila ay gumagawa ng kanilang paninda, at sa umaga namay nagtitinda sa palengke.

Gabi na noon ng pauwi na si Christian galing sa pagtitinda. Pagod, puyat at antok na antok syang nakauwi sa bahay. Sa kanilang inuupahang bahay, apat silang magkakasama. Sila'y tabi tabing matulog sa tuwing silay magpapahinga na.. Si Chistian ay madalas humihiga sa gitna at sa paligid nya ay ang kanyang mga kasamahang may edad na. Siya ang pinakabatang nagtatrabaho sa kanilang lahat. Sa mga oras na iyon kahit pagod at puyat si Christian ay hindi makatulog, samantala ang kanyang mga kasama ay mahimbing na ang tulog. Sinubukan niyang matulog ngunit talagang hindi nya magawa. Sa kagustuhang makatulog na, ipinikit niya ang kanyang mga mata ngunit hindi parin sya makatulog. Ng imulat uli niya ang kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang isang espiritu na nagpanggap na matandang lalaki na lumulutang sa kanyang harapan. Talagang lumulutang ito habang titig na titig ito sa kanya. Sa mga oras na iyon, Hindi magawang sumigaw ni Christian dahil sa sobrang takot. Hindi makakilos ang katawan at tila ba maraming nakadagan sa buo nyang katawan. Pilit siyang gumagalaw pero hindi nya magawa. Mga mata lamang nya ang mga nakakagalaw at nakatingin sa kanyang mga katabi. Gustuhin man nyng gisingin sila ngunit hindi nya magawa dahil sa hindi nya magawang ikilos ang kanyang katawan ni sumigaw man lang dahil sa sobrang takot. Isa lang ang naging solusyon na ginawa ni Christian, Siyay nanalangin ng nanalangin hanggang sa mawala ang espiritung nasa harapan nya. Kinabukasan, ikwinento ni Christian ang nangyari sa kanya. At nabigla sya sa nalaman nya mula sa kanyang amo. Ang sabi ng kanyang amo, Mag-asawang matanda ang dating nakatira sa tinutuluyan nilang bahay, at sa lugar na iyon, doon na namatay ang matandang lalaki at ipinaupa nalamang ng kanyang asawang babae ang tahanan nila. Kaya pala, Maaaring ang espiritung nagpakita sa kanya ay ginaya ang itsura ng matandang laki na lumulutang sakanyang harapan.

At dito nagtatapus ang ikalawang chapter ng horror storyni Christian.

Next chapter