Webnovel
SIRENS OF ATARGATIS (FILIPINO)
novel - Fantasy

SIRENS OF ATARGATIS (FILIPINO)

Coffee_Matcha_WP

Ongoing · 4.2K Views

What is SIRENS OF ATARGATIS (FILIPINO)

SIRENS OF ATARGATIS (FILIPINO) is a popular web novel written by the author Coffee_Matcha_WP, covering SONG, CURSE, MOON, SIRENS, Fantasy genres. It's viewed by 4.2K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is being serialized to 3 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Isa akong nilalang sa ilalim nang madilim at malawak na dagat, nag-iisa't naghihintay na may dumating na nilalang na may pusong puno ng pakamuhi. Ngunit hindi ko sinasadyang may masaksihang isang insidente. Akin siyang hinalikan para muling mabuhay. Ngunit ako'y nagkamali, naipasa ko lamang sa kanya ang aking sumpa na ako lamang dapat ang dumaranas. Kasabay nang pagkakaroon ng mga binti ay buntot naman sa kanya'y pumalit. ▪▪▪ NO SOFT COPYING PLAGIARISM IS A CRIME ▪▪▪ FORMER TITLE: AQUARIUS WRITTEN: JULY 2014 RE WRITTEN: SEPTEMBER 2016 ENDED: DECEMBER 28, 2016 Critiqued made by @catsaul_'s (Critique Shop) ▪▪▪ SIRENS OF ATARGATIS ?coffee_matcha ©copyright2014 All Right Reserved

Tags

4 tags