1 A LETTER FROM HIS ANONYMOUS FAN

Rown point of view

It was our last day in highschool, me and my friends are graduated students. One week after this day is our graduation day. We are a trainee for almost 3 years, since 3rd year highschool, and everything is a secret. I remember, I was only 15 year old that time.

Hopefully, after our graduation day, one week after is our group debut, it was also unannounced and a secret. Ang nakakaalam lang ay ang mga magulang namin, we played music in our school music club, we are only the member, 9 members at all. Sumasali rin kami sa mga music contest in secret, everytime na may performance kami outside school activities ay nakasuot kami ng mga maskara without revealing our identity. Hindi kami sikat but everyone loves our music.

Bago umuwi, dumaan ako sa locker room para kunin ang music book ko, I using it for composing our songs, I'm the aspiring composer, the visual and the lead vocalist of our group.

Pagdating ko sa loob, agad na kinuha ko ang susi ng locker ko sa black bag pack na dala ko. Pagbukas ko ng locker, nagtaka ako ng may nakalagay na black vellum paper na nakatupi sa loob. Kinuha ko iyon at binuklat, that's it. Hindi ako nagkamali, it was a letter with a gold ink written in a cursive penmanship writing.

THE BODY OF LETTER WITH GOLD INK written as:

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/sincerely-yours-your-anonymous-fan_16695743406993105/a-letter-from-his-anonymous-fan_44817306555046331 for visiting.

Rown,

I just want to congratulate you for your upcoming Graduation Day and finally for being 3 years as a trainee, you and your group deserve to be debut...

Sincerely Yours,

Your Anonymous Fan

Somehow, I feel fluttered and happy, hindi ko maiwasan mapangiti. It was my first time to received something like this, especially in a Anonymous Fan. Maybe she or he knows everything about me, even everything is a secret.

"What's that??....." suddenly someone asked and he pat my shoulder. Napalingon ako sakanya.

"Awon??....Ah this....A letter from my anonymous fan..." sagot ko, agad na kinuha niya ang letter at binasa. He's one of our group band member, one of the vocals and my friend.

"Wow!!???....May fan kana agad kahit hindi pa ina-announce ang debut natin??....." hindi niya makapaniwalang tanong.

"Yeah....Maybe she or he knows about us...."

"Oh! awesome!!.....wait, He or She??....Guess, girl or boy???...." nakangiti niyang tanong saakin.

"I dunno...." tipid kong sagot.

"Come on!!....Let's see...." sabi niya sabay tinitigan ng mabuti ang letter at parang sinusuri. "This kind of penmanship is for.....A GIRL!!...." excited niyang saad, "then the color of the ink....it was GOLD....overall style for a GIRL!!!...." dagdag pa niya na tuwang tuwa.

May biglang may mabilis na kamay ang kumuha sa letter na hawak-hawak ni Awon, pareho kami napalingon ni Awon doon sa taong kumuha.

"What's this???....." tanong ni Chan sabay binasa ang nakasulat sa letter. He is also a member of our group band and my most close friend. He is a good rapper, ang pinakatahimik sa lahat and our choreographer. "A letter??....From a Fan??...." hindi makapaniwalang tanong niya.

"Yeah!!....Absolutely!!!...." masayang sagot ni Awon, he seem very happy because of the letter, "ano masasabi mo Chan??....Sa ating lahat, si Rown ang unang nakatanggap ng letter galing sa isang fan..."

"Tama ba iyong narinig namin??....A letter from a fan??!!...." biglang singit ni Ubin sa usapan, he's also one of our group member. He's our leader and a rapper. Kasama niya pala sila Ino, Jaey, Eyan, Hwiyo and Zho.

Pinagpasa-pasahan na nila ang letter, bawat isa may kanya-kanyang sinasabi.

"So....ano pakiramdam ng may natanggap na letter galing sa isang ANONYMOUS FAN??...." nakangising tanong ni Ino sabay inakbayan ako, halatang gusto niya ko asarin, kakaiba kasi ang ngisi na pinapakita niya. He's our main vocals and my friend.

"Tinatanong pa ba iyan, Ino.....syempre kinikilig siya...." asar na sabat naman ni Zho, habang naglalapag ng mga gamit niya sa sarili niyang locker. He's our main rapper, ang pinakamakulit sa kanilang lahat.

"Hindi lang siguro siya kinikilig, baka kanina pa iyan tumatalon-talon dito....nakita niyo ba??...." sabat naman ni Jaey na nakangiti rin at tinignan sila Awon at Chan na nagaayos rin ng mga gamit sa sarili nilang locker. He's one of our vocals. Minsan lang iyan sumali sa asaran kaya pagbigyan na natin.

"Oh! Ibabalik ko na po ang letter MO galing sa ANONYMOUS FAN mo...." sabi naman ni Eyan na nakangiti rin. He's also one of our vocals, the most talented at pinakamagaling sumayaw saaming lahat. Kinuha ko naman agad at inipit ko sa music book ko na inilagay ko naman sa loob ng black bag pack ko.

"She has a wonderful penmanship....and it makes more special because of color of ink used, GOLD...." dagdag naman ni Hwiyo. He's one of our rapper, the serious but talented.

"She???....." tanong naman ni Ubin.

"It was obvious.....The letter is from a girl fan...." nakangiting sagot ni Hwiyo.

"I think that was Yellow not Gold...." protesta naman ni Ino.

"The most interesting part....she named herself as ANONYMOUS FAN...." nakangiti at wala sa sariling saad ko, bigla sila nanahimik at ng lumingon ako sakanila, lahat pala sila nakatingin saakin na nakangisi.

"That was cute....." nakangiting sabi naman ni Chan at pinagpatuloy ang ginagawa. Nagsitawanan naman ang iba, parang mga girl teenager na kinikilig.

Pagkatapos namin sa kanya-kanyang ginagawa. Sabay-sabay kami patungo palabas ng locker room. Inakbayan ako ni Chan at dahil siya ang malapit sa pinto, siya rin ang nagpihit ng door knob para mabuksan ang pinto at makalabas kami.

Paglabas namin, hindi sinasadya na mabunggo ni Chan ang isang babae, may suot na big eyeglass, she has a color chestnut na bangs and a wavy long hair, mahaba ang suot na school uniform skirt at may dala siyang tatlong libro na halatang mabibigat at ang umagaw ng pansin ko ang camera niya with a yellow or gold strap na nakasabit sakanyang leeg. A nerd who loves photography, that was the perfect description for her.

Dahil sa impact ng pagkabunggo ni Chan sakanya ay natumba siya sa sahig, kumalat rin sa sahig ang mga dala niyang tatlong mabibigat na libro at ang malala sa lahat iyong camera na nakasabit sa leeg niya ay malakas na nauntog sa sahig ng matumba siya. It make a loud sound dahilan para lahat ng mga estudyante sa hallway ay napatingin sakanya.

Next chapter