Webnovelavatar

Reviews of Shoorveer

alt

Shoorveer

Tushar_Singh_09

  • Overall Rate
  • Writing Quality
  • Updating Stability
  • Story Development
  • Character Design
  • world background

Reviews1

LikedNewest
SHAHU_SABLE_7076
SHAHU_SABLE_7076Lv1SHAHU_SABLE_7076

.shelhfpydlb hod9tsoyxig8re0y oh pjxt8 u oyxo8tstsoy yoc9uxoh 9yxoyxohd96e9y 8y 9tx96xoyx9c9ud9yegsgjgdoydhdoyfohcihcih itoh oh o iyritwotwogateitaogaoysitskhxxo xiyslh xx8tsisohdam cigzih itzitsislbx lhlysotalhzgl hoysitakh g iolxhdoysco6diysoyclh lclldlcl fodoyd llwpwoxyoaslzmgkkgktzitsitaitsitxoglg llwpwoxyoaslzmgkkgktzitsitaitsitxog eel 2in a 3ray 2is 28and 2