Webnovelavatar
REINCARNATION [FILIPINO NOVEL]
novel - Teen

REINCARNATION [FILIPINO NOVEL]

Ezekiel_Nicole

Ongoing · 6.7K Views

What is REINCARNATION [FILIPINO NOVEL]

REINCARNATION [FILIPINO NOVEL] is a popular web novel written by the author Ezekiel_Nicole, covering FILIPINO, REINCARNATION, FILIPINONOVEL, CALLAHILLARY, DEWEIHANLUAIN, SHANA, CHRISTOPHER, Teen genres. It's viewed by 6.7K readers . The novel is being serialized to 6 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Istoryang naisulat sa nakaraan Maari bang dugtungan sa kasalukuyan? Isip ay nalilito Sa tinitibok ng puso Pag-mamahalan ay nasa nakaraan Pwede pa bang matuloy sa kasalukuyan ang pag-iibigan? Sina Shana at Christopher nga ba nang nakaraan? O Sina Calla at Dewei ng kasalukuyan? Pag-iibign na namayapa ay muling mabubuhay Nakaraang Relasyon ay muling mabubuo sa pamamagitan ng......... Reincarnation.

Tags

7 tags

You may also likeMore

ratings

  • Overall Rate
  • Writing Quality
  • Updating Stability
  • Story Development
  • Character Design
  • world background

Reviews1

LikedNewest
Lan_Joseph_Fajardo
Lan_Joseph_FajardoLv1Lan_Joseph_Fajardo

I like the concept of this story it really shows you how does the things happen in your life can create a masterpiece. Keep up the good work😁

Supports

More about this book

Report