1 Prolouge

Isang babaeng nag ngangalang Kang Jihyun, nangangarap na makita ang kanyang bias na si Jeon JungKook isang member sa grupong BTS Bangtan Boys/Bangtan Sonyeondan/Bulletproof Boyscout isang iladong Kpop group.... Fangirl pero... Anong mangyayari kung makilala niya nga si Jeon Jungkook sa kanyang Private Account?

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/private-account-jeonjungkook-fanfiction_13516304006139305/prolouge_36282661613923073 for visiting.

To be continued

Basahin para malalaman kung ano ang story nito....