1 Selamat datang untuk membuat di WEBNOVEL

pada hari pagi apabila kaizon berjoging tiba-tiba ada seorang lelaki yang memberikan dia satu pedang yang bernama end sword,end sword sendiri adalah pedang yang terkuat,orang mystery itu berkata"nah"kaizon tidak tahu itu pedang yang terkuat di bumi ini

kaizon berkata"oke" dia ragu kerana dia takut

apabila dia menggunakan akan terjadi sesuatu .....

Beberapa hari kemudian dia terus berjoging dan lain-lain...

Next chapter