Webnovelavatar
NGƯỜI THAY THẾ Book

novel - Teen

NGƯỜI THAY THẾ

DaoistFWzoPT

Ongoing · 345 Views

Synopsis

Lan Hồ Điệp từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi tại một ngôi nhà rồi được ba mẹ nuôi nhận.Nhà ba mẹ nuôi là một nhà công nhân bình thường cuộc sống cũng khá vất vả,nhưng lại hạnh phúc.Một ngày Đan Tâm tìm đến ngôi nhà này và thương lượng để Hồ Điệp thay thế An Diệp tiếp tục đi học và cùng bà báo thù Lan gia,tìm hiểu nguyên nhân tự tử của An Diệp,vì thương cha mẹ nuôi nên Hồ Điệp đã chấp nhận để cho cha mẹ nuôi có cuộc sống dư dả.  Khi vào Lan gia đúng theo kế hoạch, mọi chuyện bắt đầu.