1 Syania Namaku

Aku mengharapkan hidup yang layak setelah menyelesaikan pendidikan S1. Akan tetapi hidupku berubah ketika ia datang dan langsung masuk dihidupku.