1 PROLOGUE

"Xanthie, kasal ka na" napabalikwas ako ng bangon saaking higaan ng marinig ang boses ng aking step father.

Gising na gising akong napamulat ng mata dahil sa narinig.

"Po?!" Nakita ko itong nagtaim-baga ng lingunin ko siya at magtama ang mga mata namin.

Rinig ko naman ang mga yapak ng paa na patakbong nagmamadaling tumungo rito sa kwarto ko.

"My dear!" It was my mother's voice.

Pareho kaming napatingin ni tito John sa pinto nang magbukas ito at iluwal ang aking ina.

"Bumangon ka na jaan, uuwi ka na" her smiles were wide and her eyes was filled of excitement.

Napasimangot ako "Ma, Im home..." Turan ko na malungkot ang pagkunot ng aking noo.

Nakita kong napailing iling si tito John, hindi niya rin gusto ang ideya ng aking ina.

Mas lalo naman ako! Si Mama ang nag asikaso at nagplano ng lahat ng ito.

"Uuwi ka na sa asawa mo, sira! Hindi dito" gustong gusto niya ba talaga akong mawala?

"Hailey..." Suway ni tito John kay Mama.

Ow please, tito help me! Ayaw ko... Ayaw ko umalis... Ayaw ko mapakasal... Ayaw ko ng ganito...

" John... " Panggagaya ni Mama sa tono kanina ni tito. She rolled her eyes glaring at his husband.

"Wag mong pakealam mga desisyon ko sa anak ko, at tapos na! Kasal na siya" I winded, so it's really true?

Im really married now? Mali lang naman siguro ang paggawa ni Mama sa sentence niya diba?

Hindi pa ako kasal "Hindi pa naman ako naiharap sa altar o civil na kasal. Ma hindi pa ako kasal," I said desperately hoping it's not true.

Kumunot ang noo ni Tito John na napatingin saakin. Bakit hindi ba sa ganoon paraan ko mapapakasal ang mapapangasawa ko?

"Kontrata ka naikasal kaya sige na mag ayos ka na, mamaya anjan na ang sundo mo" lalapitan na sana ako ni Mama para hilain ng pigilan siya ni tito.

"Hindi niya alam?" Naguguluhang tanong ni tito, asar na napabuntong hininga ang aking ina at binawi ang braso niya.

Kailan pa nagkaroon ng kontrata? " John tantanan mo nga ako! Umalis ka narin at may trabaho ka rin sa kompanya" asar na turan ni Mama at waging nakuha ang braso.

"What?! Sinong nagperma? Kung walang alam si Xanthie pano napermahan ang kontrata, Hailey?" Mariing turan ni tito.

"John sino bang ikakasal? Perma ni Xanthie ang naroroon malamang" saad ni Mama at hilain na ako ngunit nang maitapak ko na ang aking mga paa sa sahig ay nagmatigas ako.

"Ma wala po akong pinermahan!" I am so dumbfounded about this things... I have no idea I signed any contract.

Hinarap ako ni Mama at sinamaan ng tingin "akala mo lang yun, Tayo!" Napatayo ako sa takot ko sa tono niya.

Binitawan niya na ako at hinayaang makapag handa samantalang hinarangan siya ni tito at nagsimula na silang mag-away.

Nangilid ng luha ang mga mata ko, do my mom really hates me? Para niya nalamang akong ipinapamigay o ibinenta para sa ganoon ay mapapakinabangan siya.

Why does she always use me like a tool?

Everytime that happen, lagi kong nakikita ang pagaalala at naawang emosyon sa mga mata ni tito John.

Shouldn't be him, the one who is treating me like this? Dahil mas masakit na sa ina ko pa nararanasan ang pakikitungong ganito.

I was about to go at the bathroom ng magbukas ang pinto ng kwarto ko at makita ang nakababata kong kapatid.

Napahinto ako at nagtama ang mga mata namin.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/my-arrogant-jandro_18332984305258505/prologue_49212230104833829 for visiting.

Masigla ang ngiti niya at dahil sanay na, na laging nag aaway ang mga magulang niya,

Lumapit ito saakin na para bang wala siyang naririnig at nakikitang nag aaway na mag-asawa.

"Xanthie! Xanthie!" Galak niyang turan at kunin ang magkabila kong kamay.

"Uuwi na si Kuya!" Untag ni Hajay na may mawalak na ngiti.

Bumilis ang tibok ng puso ko, si Jale?... Uuwi na si Jale?

Hindi ko na halos maipinta ang reaksyon ng mukha ko, gusto kong matuwa sa magandang balita na iyun pero parehong nawala ang ngiti naming magkapatid sa mga katagang narinig mula sa aming ina.

"Kasal na si Xanthie! At aalis na siya sa pamamahay na ito!" Turan nito at dabog na tinahak ang pinto sa pag alis.

Mukha kaming naguhuan ng mundo ni Hajay "k-kasal ka na?" Hindi nito makapaniwalang turan.

Next chapter