4 INSULT

I was married without my consent tas sasabihin pang mukha akong maid. Great!

"You are a Fuentes?" Hindi ko makita ang mukha niya dahil aside sa nakataas ang paa niya sakanyang mesa ay tinatakpan ng hawak niyang papel ang kanyang mukha.

Samantalang walang emosyon ang aking mukha na sinusubukang magtimpi, hindi pa kasi nakontento ang lalaking ito at sabihin banamang,

Mukha akong basahang manamit? May pera naman daw ang tatay ko pero cheap lang ang afford namin?

Argh, his a total Jerk, insolent man!

"I thought your father is John Luerta?" Ibinagsak niya ang hawak niya sakanyang kandungan at tinignan ako.

"My step father..." Walang gana kong pagtatama.

Namilog ang mga mata niyang inilibot sa kawalan.

Napanguso  si Mycroft sa gilid. Ang kamay niya ay nasakanyang likod habang nakatayo sa gilid ng mayabang na lalaking ito.

"Anak ka sa labas?" Hindi makapaniwalang bigkas na niya na may pagka diri.

"How disgusting, your mother had an affair?" Untag niya, tatlong beses akong napakurap. Walang hiya nito? Kailangan pa bang ipamukha?

Masakit yun, " Excuse me?"  I said sarcastically.

Nagkabit balikat siya, " Just saying kababae nyang tao--

"Hindi ko tinatanong" pagpuputol ko sa mapanlait niyang salita, napangisi siya sa ginawa ko. "Rude..." Bulong niya at pulutin muli ang papel na binabasa niya.

Napatingin ako kay Mycroft, ganito ba talaga ang amo mo?

Naiinis ako. Hindi ko maibuga ang galit ko sa walang 'yang lalaking ito...

" I got a almost perfect family. Almost lang because they're so annoying." Kwento nya " Well, Obviously speaking, mahalaga ang reputasyon ko at ayaw kong narurumihan lang iyun ng kung sino, isa ka na doon" pagpapaalala niya saakin.

Napa-angas ako...

"Wala ka na bang ibang mas magandang sasabihin saakin? Kahit ayusin mo man lang mga pinagsasabi mo saakin?" Dahil nasasaktan rin naman ako.

Alam ko ang pakiramdam ng kung mababa ang tingin nila sayo pero  siya kasi, halos parang tinatapaktapakan niya na pagkatao ko.

"Tao rin ako... Kontrata man ito o isa man akong anak sa labas o walang kwenta, bahala ka sa gusto mong sabihin tungkol saakin..." Napataim baga ako ng taas niya ako ng kilay.

Bwisit. "Can't you be more polite? You don't know me well pero ganyan mo na ako barahin? Pagkagising ko sa umaga malalaman ko nalang kasal na ako ta--

"Ang dami mong sinasabi" pagpuputol niya saakin, naiwang nakaawang ang bunganga ko.

Bastos talaga!

Iniiwasan ko ang pag ngilid ng aking mga mata ngunit ramdam ko na ang paghapdi ng mga ito.

" Ang sinasabi ko lang naman, I have a image to protect." Nangunot ang noo kong pinapanood siya. " Pinaalala ko lang sayo na know your place, susunod ka sa lahat ng kagustuhan ko, at wag na wag mong subukang ikaw pa maging dahilan ng pagkasira ng pangalan ko" sabi niya.

Umayos siya ng upo, ibinaba niya ang paa at dahil ang vest at shirt nalamang ang suot niya, hindi niya na inabalang ayusin ito.

Tumayo siya at tinignan ako, "anyways I'll be just using you" turan niya "What?" Angas kong turan

I thought he doesn't like me at papalayasin matapos niya akong laitlaitin pero disidido talaga siyang gamitin ako?

"Long short story it's about my Grandfather's damn threats about my marriage life. Second hindi naman natin isasapubliko ang tungkol saatin basta't mapatunayan ko lang sa lolo kong kasal ako, ayus na iyun. Next reasons will be next time" Sabi niya bago ilahad ang hawak niyang papel kay Mycroft.

"Ibig ba nung sabihin makakabalik na ako sa pamilya ko pagkatapos?" Sumilay ang pag asa sa mukha ko. I don't care about this fake marriage or his damn plan, basta't gusto ko nang makalayo sakanya ngayon palang.

He looked at me blankly, I eagerly look back to receive my answer " No " turan niya na nagpagunaw ng sandali ko.

No! Napatayo ako "P-pero sabi mo pagnapatuyan natin--

Ngumisi siya at humarap sa ibang direksyon

" Pinangbayad ka at wala nang sukli yun, kaya hindi ka na mkakabalik sa pamilya mo. Your mine now"

Pumamulsa sya at hinimas ang baba niya "But if you choose to run away, mabubulok ang tatay mo sa kulungan" turan niya habang naglalakad siya paalis sa harap ng kanyang mesa.

Huminto siya nang makarating siya sa tapat ko at sulyapan ako "Your step father I should say" walang emosyong pagtatama niya.

Kumabog ang puso ko dahil sa takot at pangamba, anong pinagsasabi niya? Kabayaran? Ikukulong?

Hindi ako nakaimik samantalang titig lang siya saakin. Sa reaksyon ng mukha ko.

Nangunot siya ng panandalian bago ako taasan ng kilay, "any acts or drams wont buy me Fuentes, so snap it out, it won't work" Ngumisi siya saakin.

"Ni nanay mo hindi nagtagumpay paikutin ako, ikaw pa kayang, marumi niyang anak?" Dagdag niya pa bago umambang maglakad paalis pero pinigilan ko siya.

Maagap kong nasalo ang braso niya, "t-teka..." Malapit na talaga akong maiyak idagdag mo pa ang patuloy niyang paglait saakin.

Hindi ko naitanong ang mga gumugulo sa isip ko, na para bang nabara ang lalamunan ko dahilan upang masayang ko ang pagkakataon.

Tumingin siya sa kamay ko, "Get your filthy hands of me" turan niya at mas lalong ikinabiyak ng puso ko.

Hindi ko napigilan ang tulo ng luha ko, dahan dahan at malaya kong hinayaang bumagsak ang kamay ko.

Nawalan ako ng lakas, nawalan rin ng kulay ang buhay ko.

I was so helpless...

Nakatitig ako sa mga mapanghusga niyang mata at nakita ko ang pagiwas nito.

Tumingin siya sa mamahaling relong suot niya bago napatikhim, "we're attending a party, Mycroft ihanda nyo na sya" turan niya at bahagyang yumuko si Mycroft

"Yes master" turan niya bago muli at tapunan ako ng tingin ng lalaking ito "we'll talk about the rest in the future, I need to go" ngayon ay malumanay niyang turan bago tuluyang umalis.

Napabagsak ako ng balikat sa pagkawala ng presensya niya.

Muntik na akong mawalan ng balanse mabuti nalamang at maagap akong napakapit sa mesa.

It's my mother's fault why am I in this position then?

Pero sinong ikukulong?

Anong kasalanan ng pamilya ko sakanya?

"Madam..." Rinig kong ingat na pagkukuwa ni Mycroft sa attention ko.

Napa angat ako ng ulo sakanya, malalim akong humugot ng hininga at lakas para pigilan ang tuluyang pag iyak.

"Utos ng Master na maghanda ka na, Madam"

Hindi ako umimik at tulad parin ng kanina ay animoy walang diwa.

Tinalikuran ko siya at idinantay ang mga palad sa mesa habang ang likod ko ay inaalalayan rin ng mesa.

Aside from the insult, I'm getting worried at the part na damay ang pamilya ko rito,lalong lalo na si Mama at tito John.

"Madam?..." Muling paghihingi ng udyak mula saakin ni Mycroft.

I gaze a bit at his direction

I came out with any word para malaman niyang naririnig ko siya "W-what will we do at this party?" Tanong ko na walang ka interasaduhan naman sa sagot.

Narinig ko ang pagbuntong hininga si Mycroft.

"Kahapon po dumating ang lolo ni Master Jandro, welcome party iyun at ipapakilala ka ng master sa lolo niya"

Wala akong naging reaksyon sa unang pagkakataon pero gulat ang namuo saakin at napamulgat ako ng tingin na napasulyap kay Mycroft.

"W-what?"

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/my-arrogant-jandro_18332984305258505/insult_49212391417758509 for visiting.