WebnovelChereadsavatar
MURIETIANS The School for Mages Book

novel - Fantasy

MURIETIANS The School for Mages

Lady_Malinche

Ongoing · 1.9K Views

Synopsis

Murietians ang lugar kung saan hinuhubog at pinag-aaralan ang kakayahan ng isang Murietian, tawag sa taong nakatira Emerald Empire. Na may angking kakayahan sa hindi pangkaraniwang mga nilalang sila ay may tinataglay Magic, isang bagay na hindi sa lahat biniyayaan. Ang iba ay tinuturing Sumpa ito at ang iba naman ay biyaya para sa kanila. Sa dakong banda noong araw ng takipsilim pagkatapos lumubog ang araw ay sumapit ang kadiliman na bumalot sa buong kalupaan, sa pagsilang ng isang sanggol na magdadala sa buong Empire ng Erietians ng kasiraan at katapusan ito ay nakasulat na sa mga palad ng hinirang. Kaya nang nalaman ng Folklord ang magaganap ay agad niyang pinagutos na lusubin ang Emerald Empire at patayin ang lahat ng sanggol na isisilang. Kaya sa gabing nakatakda ay nagkaroon ng masalimuot na pangyayari at hindi napaghandaan ng Emerald Empire ang paglusob ng mga Erietians kaya marami ang nasawing mga mamamayan.

Tags

6 tags

Popular searches