Webnovel
Mi Bella: Billionaire's Secret Wife
novel - Contemporary Romance

Mi Bella: Billionaire's Secret Wife

leexhian

Ongoing · 32.1K Views

What is Mi Bella: Billionaire's Secret Wife

Mi Bella: Billionaire's Secret Wife is a popular web novel written by the author leexhian, covering BILLIONAIRE, BETRAYAL, ROMANCE, LOVE, DRAMA, FILIPINO, EXHUSBAND, HATE, AGEGAP, SECRETMARRIAGE, Contemporary Romance genres. It's viewed by 32.1K readers with an average rating of 0/5 and 2 reviews. The novel is being serialized to 10 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Bella dream to become a professional chef. Kaya ng may pagkakataon na makapunta siya sa France para doon mag-training, wala siyang sinayang na pagkakataon. Ng nasa France na siya, tumuloy muna siya sa farm ng pagaari ng bestfriend niya at sa hindi inaasahan nakilala niya ang isang lalaki iibigin niya ng lubos at naging asawa siya nito. Si Zandro. Pero sa pagsasama nila hindi inakala ni Bella na may sekreto itong tinatago sa kanya na anak pala ito ng isang maimpluwensya at bilyonaryong pamilya. At dahil sa isang pangyayari, hindi na niya kinaya pa at hindi na siya nagpakita. 6 years have passed at tahimik na namumuhay mag-isa si Bella ng ang isang taong iniiwasan at tinataguan niya ay makikita niya muli at ngayon ay maniningil ito dahil sa pag-iwan niya anim na taon na ang nakakalipas. Dahil hindi niya alam na ang pinagtatrabauhan niyang hotel ay isa sa pag-aari nito.