Webnovel
Master of the Game
novel - Teen

Master of the Game

Annie_writes

Ongoing · 5.6K Views

What is Master of the Game

Master of the Game is a popular web novel written by the author Annie_writes, covering ROMANCE, ACTION, R-18, REVENGE, GAME, POSSESSIVE, FILIPINO, SPG, GENERAL FICTION, MASTER, Teen genres. It's viewed by 5.6K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is being serialized to 8 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

---- Hindi na niya inabutan ang Mommy niya. Pero iisa lang ang nasa isip niya, ang pagbayarin ang demonyo sa mismong mga kamay niya.