Webnovelavatar

Reviews of Khu Vui Chơi Đáng Sợ

alt

Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Tam Thiên Lưỡng Giác

  • Overall Rate
  • Translation Quality
  • Updating Stability
  • Story Development
  • Character Design
  • world background

Reviews3

LikedNewest
1307_matkinh
1307_matkinhLv41307_matkinh

Truyện hay ghê luôn á, mình thiệt sự rất khâm phục khi tác giả có thể viết ra một câu chuyện hay như vậy. Từ bối cảnh, tình tiết câu chuyện, diễn biến đến thiết kế nhân vật đều làm rất tốt. Mỗi lần mình đọc đều cảm thấy hoòi hợp mong đợi tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Căn bản là không dừng được luôn á 🥰🥰🥰

KieranKhoa
KieranKhoaLv3KieranKhoa

Aizzzzz thôi chịu khó đọc lại từ đầu lấy đà v. Hy vọng đến lúc đó ad lại ko drop ngay chapter 199 chứ không thì ức lắm......................

lalalolo19702
lalalolo19702Lv3lalalolo19702

Haizzzz........ k thấy truyện update nữa luôn............. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤