Webnovel

1 KB-1

There was a girl named Karicha Bael Saige. Ever since she was a little girl, she wishes for a dog.

"Mommy, will you and Daddy buy me this one?" her mother and daddy smiled.

"Nah, ako? Yung opinyon ko hindi na kailangan?" tumawa silang tatlo. Dalawa kasi ang tinuturing na tatay ni Kari, si Daddy Alfred and Papa Kard.

Si Kard ang kanyang biological father. Si Alfred naman ang kanyang godfather since baptism.

Naka-ugalian niya nang tawaging, "Daddy" si Alfred noong bata pa lang.

Dati nga, mas mukhang si Alfred ang tatay ni Kari kasi lagi silang magkakasamang tatlo kaysa kayla Kard.

"Papa, okay ba itong puppy?" ngumiti naman si Kard sa pag-acknowledge nito sa kanya.

They are now at a Siberian Husky breeder's house. May mga bagong tuta ito na gusto ibenta or pwede rin ampunin. Yun ang binigay na option nung breeder. He wasn't really that greedy with taking other people's money, well-off naman siya, hobby niya lang talaga ang mag-alaga ng mga aso.

"Sure ka na ba, Kari?" tanong ni Quelly sa kanya. Siya ang nag-iisang ina niya at sobrang mahal siya nito. Mahal na mahal rin naman siya ni Kari. So, it's a tie.

Tumango si Kari sa napiling tuta. It was kinda hyper, and that perfectly, compliments her timid yet cute personality.

"I like to name him, Goku." Ngumiti ang breeder at nag-usap na ang apat tungkol sa process ng adoption ni Goku. Si Kari naman, nakikipaglaro pa sa mga kapatid ni Goku.

"Ba-bye ka na sa bros at sis mo, uuwi ka na sa amin, mamaya."

Next chapter