23 Kambal Tuko Sequel

May book 2 po ang Kambal Tuko, ngunit si Tina na lamang ang bida. (^.^) Malalaman niyo dito kung anong nangyari kay Tina at anong magiging ganap niya sa bagong mundong gagalawan niya. Sa ngayon ay hindi pa ito mapopost dito. Ngunit may iilang chapters nang nakapost sa Wattpad. (^~^)

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/kambal-tuko-sequel_47590337962632937 for visiting.

Sa mga may Wattpad account, i-search niyo lang po ito;

Title: Ecstasy of the Heart

Or i-search niyo lang ang aking username, @Jennyoniichan.

Thank you sa pag-unawa! Sana suportahan niyo si Tina! (^.^)