6 CHAPTER 5

SA isang tambayan naroroon ang isang grupo ng kalalakihan at ang mga babae nito. Isa sa mga ito ay si Jacob, ito lang ang walang kasamang babae.

"So, Jacob? Ano? Nakuha mo na ba siya?" nakangising tanong ni Paulo, isa sa mga kabarkada ni Jacob.

Agad na kinabahan si Jacob. "Pare... parang... parang 'di ko na kakayanin, eh. Napaka-inosente niya para gaguhin," sagot nito.

Nagbago ang timpla ng mukha ni Paulo sa sinabi nito. "Huwag mo sabihing nahuhulog na ang loob mo 'don? Paano na ang bet natin, ha? Malaking pera ang naipusta natin. Kaya walang gaguhan, pare," inis na sabi nito.

"Hayaan niyo na, magiging tiba-tiba ako," pang-aasar naman ni Kristoff, isa pa sa mga lalaking naroroon.

"Tumahimik ka diyan, Kristoff! Huwag kang magkakamaling magback-out, Jacob," singhal ni Paulo sa sa lalaki at umalis na. Sumunod naman ang ibang mga kasama nito.

Kaya ko ba? Iyon ang tanong ni Jacob sa sarili habang nakatingin sa papalayong mga kabarkada. Nakokonsensiya na ito. Hindi na nito gustong gawin ang pustahan. Totoong mahal na ni Jacob si Tina. Sa pagdaan ng mga araw na sinuyo ito ni Jacob, tuluyan nang nahulog ang loob nito kay Tina. Hindi lang dahil sa pisikal na anyo nito kundi sa nakita ni Jacob na magandang kalooban ni Tina. Mayroon itong ginintuang puso na hindi gustong sirain ni Jacob.

Pinagpustahan ng mga ito ang pagkuha sa pagkababae ni Tina. Noong panahon na iyon ay naka-droga si Jacob kaya hindi maayos ang takbo ng isipan nito.

Alam ni Jacob na hindi na ito makakaatras. Natatakot ito kay Paulo. Pinagsisisihan ni Jacob na bumarkada ito kina Paulo. Sina Paulo ang nagturo dito na gumamit ng droga at iyon din ang ginamit ni Paulo na panghawak sa leeg ni Jacob.

Isang politiko ang ama ni Jacob at pinagbabantaan ito palagi ni Paulo na ilalabas ang baho ni Jacob na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi iyon gustong mangyari ni Jacob. Itatakwil ito ng mga magulang.

KASALUKUYANG naglilinis ng bahay si Tina. Ito lang ang ginagawa nito tuwing walang pasok. Mayamaya ay nag-ring ang cell phone nito, si Aya ang tumatawag.

"Oh, Aya? Napatawag ka?"

"Tina... huwag na huwag kang sasama kay Jacob, naiintindihan mo?"

Nagulat si Tina dahil napakaseryoso ng boses ni Aya. Minsan lang ito nagiging seryoso.

"Aya, ano bang pinagsasasabi mo? Saka bakit ang seryoso mo?" naguguluhang tanong ni Tina.

"Basta binalaan na kita. Huwag kang sasama kay Jacob o kay Nana." Ibinaba na nito ang tawag.

Naguguluhan pa ring ibinaba ni Tina ang cell phone. Ano bang nangyayari kay Aya? Naisip ni Tina kung bakit ito tatanggi kung ayain man ni Jacob. Iwinaglit na lang nito iyon sa isipan.

Ilang sandali lang ay tumawag na sa kanya si Jacob. Agad itong sinagot ni Tina. "Oh, Jacob?"

"Tina, samahan mo naman ako," mahihimigan ang kalungkutan sa boses nito.

"Ano'ng nangyari sa 'yo?" nag-aalalang tanong ni Tina.

"Nalulungkot lang ako, Tina. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Palaging wala ang mga magulang ko. Sobrang tahimik ng paligid at nakakaisip ako ng masasamang bagay. Puntahan mo ako, Tina. Baka masaktan ko ang sarili ko," malungkot na sabi ni Jacob.

Nahabag naman ang damdamin ni Tina dahil doon at pumayag kaagad. "Sige, hintayin mo ako diyan."

Alam ni Tina ang bahay ng lalaki dahil minsan na itong dinala ni Jacob doon. Kahit na mapapagalita ng ina, sinuway iyon ni Tina para lang kay Jacob.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/chapter-5_46638507459923926 for visiting.

Sa bahay ni Jacob, naroroon ang mga kabarkada nito. Nag-iinuman ang mga ito. Hindi na ako makakaatras, naisip ni Jacob. Hindi nito gustong gawin ito pero buhay nito ang nakasalalay. Yes, he was such a coward.

"Oh, pare, tikim ka muna nito para 'di ka kabahan diyan." Binigyan siya ng kabarkadang si Tim ng isang papel na may nakapaloob na droga.

Kinuha ito ni Jacob. Sorry, Tin, sorry, paulit-ulit na sambit ni Jacob sa isipan, nakokonsensiya.

Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Tina. Si Jacob ang nagbukas dito ng pinto at nagpapasok, nararamdaman na nito ang epekto ng droga.

"Malungkot ka pa rin ba, Jacob?" malambing na tanong ni Tina.

Panandaliang nawala ang epekto ng droga kay Jacob at bahagyang nakapag-isip ng maayos. "Tina, umuwi ka na," nahihirapang sambit ni Jacob. "Kung... kung anomang mangyari, tandaan mo, totoong mahal na mahal kita."

Nagtaka si Tina. "Ano bang pinagsasasabi mo, Jacob? Pinapunta mo 'ko dito tapos pauuwiin mo lang? Tumakas nga lang ako kay nanay, eh, para lang makita ka," naiinis na sambit nito.

"Tin, hindi mo naiintindihan. Umalis ka na hanggang 'di pa huli ang lahat. Sige na, uma-" Hindi na naituloy ni Jacob ang sinasabi nang may pumalo sa likuran ng ulo nito. Nahimatay ito.

"Paulo? Bakit mo ginawa 'yon?" kinakabahang tanong ni Tina.

"Naniwala ka naman diyan kay Jacob, Tina?" Tumawa si Paulo. "Kawawa ka naman, pinaglalaruan ka lang ni Jacob. Umaarte lang 'yan."

Dahan-dahang lumapit si Paulo kay Tina. Humakbang paatras si Tina pero napahinto nang may bumangga sa likuran, nalingunan nito doon sina Tim at Kristoff.

"A-ano'ng gagawin n-niyo?" nauutal na tanong ni Tina dahil sa takot.

"Hindi mo alam kung ano'ng pinasok mo, Tina," nakangising sabi ni Tim habang nakahawak sa magkabilang braso ni Tina.

Si Paulo naman ay tiningnan si Tina mula ulo hanggang paa, may pagnanasa ang mga mata.

"Ano ba? Bitiwan niyo 'ko! Huwag niyo gawin 'to, please," naiiyak na sambit ni Tina pero pinagtawanan lang ng mga lalaki doon. Lima ang lalaking kaharap nito ngayon, hindi nito kilala ang iba.

"No way. Nasa hapag na ang pagkain, papalampasin pa ba namin?" wala sa sariling sambit ni Kristoff.

Nakikita ni Tina ang mapupulang mga mata ng mga ito, amoy alak din ang mga hininga. Nadagdagan ang takot ni Tina nang maisip na naka-droga ang mga ito.

Nilapitan ng mga lalaki si Tina na ngayon ay umiiyak na.

"P-please... hu-huwag..." sambit ni Tina, mas lalo itong napaiyak ng malakas nang maramdaman ang mga labi ni Paulo sa balat nito.

"Tumahimik ka!" Sinikmuraan ni Paulo si Tina.

Pero bago mawalan ng malay si Tina ay nakita pa nito ang babaeng nasa pinto ng isang kuwarto, nakamasid lang. Iyon ang pinakamamahal na kakambal ni Tina. Nanlalaki ang mga mata ni Nana habang nakatingin sa kakambal na si Tina pero hindi ito makakilos dahil sa takot.

NAGISING si Tina dahil sa malamig na tubig na ibinuhos dito. Bumalik sa alaala nito ang nangyari kanina at hiniling na sana panaginip lamang ang mga iyon. Pero napaiyak na naman ito nang mapagtanto na totoo ang lahat.

"Oh, umiiyak ang prinsesa natin," nakangising sambit ni Paulo, nasa likod nito sina Kristoff at Jacob.

Tiningnan ito ni Tina. Yumuko si Jacob. Napansin ni Tina ang pasa sa mukha ng lalaki. Nanikip ang dibdib ni Tina sa galit. Sa lahat ng tao, si Jacob ang hindi nito naisip na mananakit dito. Pero nagkamali si Tina.

"Mga demonyo kayo! Mga hayop!" umiiyak na sabi ni Tina, dinuraan nito sa mukha si Paulo nang lumapit ito.

Nagtagis ang mga bagang ni Paulo, walang pag-aalinlangan na sinampal si Tina at sinipa.

"Paulo, ano ba? Sobra na 'yan!" pag-aalma ni Jacob pero sinikmuraan lamang ito ni Kristoff.

"Tingnan mo ang iyong prinsipe, Tina. Ni hindi ka kayang ipagtanggol. Si Jacob ay isang malaking duwag," bulyaw ni Paulo habang nakangisi.

"Fuck you! Hayop kang lalaki ka. Kayong lahat. Mga hayop kayo!" Pinilit na tumayo ni Tina at sinipa ang maselang parte ni Paulo.

Nagtatalon ito sa sakit. Nang makahupa sa sakit ay galit na galit na sinugod ni Paulo si Tina. "Fuck you, bitch! You will pay for this." Pinagtatadyakan nito at binugbog si Tina, walang pakialam kahit babae ito.

"Paulo, tama na 'yan! Paulo!" Narinig ni Tina na sigaw ni Jacob. Wala nang maramdamang sakit si Tina dahil namamanhid na ang buong katawan.

Isa lang ang naiisip ni Tina na patutunguhan ngayon-kamatayan.

"Paulo, lubayan mo na ang kapatid ko! Mapapatay mo na siya!" Sa huling sandali ay narinig ni Tina ang umiiyak na boses ng kakambal na si Nana. Nakita pa ni Tina nang lumapit si Nana kay Paulo para pigilan ito pero malakas na sinampal ni Paulo si Nana na nakapagpabagsak dito sa sahig. Hindi pa rin tumigil si Paulo sa pagbugbog kay Tina, wala na ito sa matinong kaisipan.

Hanggang hindi na nakayanan ni Tina ang sakit. Mamatay na ba ako? Hanggang dito na lang ba ako?

Next chapter