5 CHAPTER 4

"HOY, Tina, natulala ka na diyan," pukaw kay Tina ng kaibigang si Aya.

Napakurap si Tina mula sa pagbabalik-tanaw sa araw na nagbago ang anyo nito. "Wala, may naisip lang ako," sabi nito. Simula nang magbago ang anoyo ni Tina, nagbago rin ang pakikitungo ng mga kaklase nito dito. Ipinagtataka ng mga ito ang iyon pero hindi na nakapagtanong. Alam ng mga tao dito na maraming hiwaga ang nagaganap sa lugar na ito. Nasa canteen ang mga ito nang mga oras na iyon.

"Ehem. Kasama ba ang lalaking papunta ngayon dito sa mga iniisip mo?" mapanuksong tanong ni Aya.

Agad na napalingon si Tina at nakita ang manliligaw na si Jacob na papalapit.

"Sige, alis muna ako Tina," nakangising sabi ni Aya at umalis na.

Susundan sana ito ni Tina nang hawakan ni Jacob ang braso nito at hilahin pabalik. "Tina, samahan mo muna akong kumain. Hindi ka pa naman tapos, sabay na lang tayo," hiling ni Jacob.

Nag-init ang mukha ni Tina. Matagal nang may gusto si Tina kay Jacob, nasa high school pa lang. "Ah si-sige," nauutal na sagot nito.

"So, Tina, pwede ka ba mamaya?" tanong ni Jacob.

"Hindi ako sure. Bakit?" tanong din ni Tina.

"Yayayain sana kita mamaya. Magce-celebrate kami kasama ang mga teammates ko sa basketball team dahil sa pagkapanalo namin," sagot ni Jacob.

"Ah, kasi, Jacob, hindi ako pinapayagan ni Nanay na lumabas 'pag gabi na. School at bahay lang ako," nakayukong sagot ni Tina.

"Sige na, Tina, please?" pamimilit pa ni Jacob.

"Susubukan ko," hindi siguradong sagot ni Tina. Hindi talaga ito maka-hindi sa binata.

"'NAY, pwede po ba akong sumama sa mga kaibigan ko ngayong gabi?" tanong ni Tina sa inang si Andrea.

"Hindi. Dito ka lang," tanggi ni Andrea.

Napabuntong-hininga si Tina. Hindi na nito gustong mamilit pero naisip nito si Jacob. "Sige na po, 'N-Nay. Ngayon lang naman po ako lalabas," nauutal na sambit ni Tina. Siguradong mabubulyawan na naman ito.

"At ngayon sinusuway mo na ako? Masamang impluwensiya talaga 'yang kaibigan mong si Aya. Hindi! Hindi ka lalabas ng bahay," bulyaw ni Andrea.

Lumungkot ang mukha ni Tina.

"'Ma, payagan mo na si Tina. Pupunta din po ako sa pupuntahan niya. Para naman may makasabay din ako pag-uwi," nakangiting sabat ni Nana.

Nagulat si Tina. Ito ang unang pagkakataon na tinulungan ito ng kakambal.

Napabuga ng hininga si Andrea. "Sige na nga," pagpayag nito.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/chapter-4_46638499675295645 for visiting.

Pumayag lamang ito nang si Nana na ang nagpumilit. Naisip ni Tina na kahit siguro lumuhod ito ay hindi pa rin papansinin. Noong nagbago ang anyo nito, inakala nito na matatanggap na rin ng ina pero hindi pa rin nangyari. Ngayon, hindi na maintindihan ni Tina kung ano ang ikinagagalit ng ina.

PUMASOK sina Tina at Nana sa isang bar. Kahit ngayon lang nakapunta sa ganoong lugar, alam na ni Tina kung ano ang makikita. Nakita na nito iyon sa telebisyon.

It was a typical bar, a crowded bar. May mga babaeng halos makita na ang kaluluwa dahil sa mga suot, may mga naglalandian sa bawat sulok. Napailing si Tina.

Umakyat ang magkambal sa hagdan, patungo sa isang kuwarto-isa itong VIP room. Pumasok ang mga ito sa loob. Nakita ni Tina si Jacob kasama ang mga teammates nito na may katabing mga babae-malamang girlfriends ng mga ito.

Sumaya ang mukha ni Jacob nang makita si Tina. Nilapitan nito ang dalaga at hinila paupo sa tabi nito.

"Aba naman, Jacob, masyado ka 'atang possessive? Iba na 'yan, 'tol," kantyaw ng isa sa mga kabarkada nito.

"Tinamaan na yata ng pana ni kupido ang lintek," segunda ng isa pa. Nagtawanan ang mga nandoon na nakapagpapula sa mukha ni Tina.

"Hoy, tumigil na nga kayo. Tingnan niyo, mas lalong namula si Tin."

Nagulat si Tina dahil ngayon lang ito tinawag ni Jacob sa palayaw.

"Ano, pare, kayo na ba?" nakangising tanong ng isang kabarkada ni Jacob.

"Hin-"

"Oo, kami na." Naputol ang sagot sana ni Jacob nang sumagot si Tina.

Nagulat si Jacob, lumundag ang puso nito sa saya. "Does that mean?" nakangiting tanong ni Jacob.

"Oo, sinasagot na kita," ani Tina.

Hindi napigilan ni Jacob ang kasiyahan at niyakap si Tina. Dahil doon ay naging tampulan na naman ang mga ito ng tukso.

PAUWI na si Tina nang ma-realize na iniwan ito ni Nana. Kaya namomroblema si Tina kung ano'ng sasakyan. Hindi ito pinapayagan ng ina lumabas kaya hindi ito sanay.

"Tina, ihatid na kita."

Napawi ang problema ni Tina nang biglang sumulpot si Jacob.

"Kung hindi ako nakakaabala sa 'yo," nahihiyang tugon ni Tina.

Lumapit si Jacob sa dalaga at hinila ito palapit. Nagdikit na ang mga noo nito. Hindi alam ni Tina kung ano ang ire-react. Wala pa itong karanasan sa pag-ibig.

"Alam mo bang pinasaya mo ako ng sobra, Tina?" bahagyang lumayo si Jacob para pakatitigan si Tina. "Totoo ba talaga 'yong sinabi mo kanina? Na sinasagot mo na ako? Baka naman bini-"

Naputol ang sasabihin ni Jacob nang kinintalan ng mabilis na halik ni Tina ang mga labi nito. Nagulat si Jacob. Pero mas nagulat si Tina sa nagawa nito.

"O-Oo, Jacob, sinasagot na nga kita," sabi ni Tina sa kabila ng hiyang nararamdaman.

"Salamat, Tina. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal kita, Tina. Mahal na mahal." Nagdikit na naman ang noo ng mga ito.

"Mahal na mahal din kita, Jacob."

Dahan-dahang nagkalapit ang mga mukha ng dalawa hanggang sa magtagpo ang mga labi at pinagsaluhan ang banayad na halik.

"Hinding-hindi kita sasaktan, Tina," sambit ni Jacob nang maputol ang kanilang paghahalikan.

Sana nga, Jacob. Sana nga...

Next chapter