13 CHAPTER 12

ISANG kaibigan na naman ang nawala kina Nana. Labis pa din ang pagsisisi ni Nana dahil sa nangyari. Sinisisi nito ang sarili sa lahat.

"Nana, tumahan ka na. Hindi mo kasalanan ang nangyari," sabi ni Tim. Nasa lamay ang mga ito ngayon ni Bea kasama sina Girly at Jacob.

"Kasalanan ko talaga ang nangyari, Tim. Kung sana hindi ko sila iniwan doon, hindi 'to mangyayari," patuloy na sisi ni Nana sa sarili.

"Nana, tumigil ka na nga. Hindi mo nga kasalanan 'yon," naiinis na saway ni Tim.

"Ssshhh, Tim. Nana, magiging okay din ang lahat," sabi ni Girly habang hinahagod ang likuran ni Nana.

"Nana, mag-usap tayo mamaya," biglang singit ni Jacob. Napatingin si Nana kay Jacob pero nanatili lamang na nakatingin sa malayo ang lalaki.

Ang akala nina Tim ay nagpakamatay si Bea dahil sa depresyon na nararanasan sa pagkamatay ng kasintahang si Kristoff. Pero alam ni Nana na hindi suicide o aksidente iyon. Gusto nitong sabihin sa iba ang alam pero natatakot na mapagtawanan o masabihan na baliw.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/chapter-12_46962096738460978 for visiting.

Tahimik lamang ang apat nang mapansin ang bagong bisitang dumating—si Aya. Kumunot ang noo ni Jacob dito.

"Ano'ng ginagawa ni Aya dito?" tanong ni Girly.

"Kamag-anak siya nina Tita Mel," sabi ni Tim, tinutukoy ang ina ni Bea.

Nagulat sina Nana. Hindi nito alam na magpinsan sina Bea at Aya. Dahil nga isang bully si Bea.

Tumingin si Aya sa grupo nina Nana, nakangisi. Napatingin sina Nana sa likuran ni Aya at nagulantang nang makita kung sino ang kasunod nito. Si Tina!

Napatayo sina Jacob at Nana. Isa lamang ang nasa isip ng mga ito. Buhay si Tina.

"Si-si Tina b-ba 'yan?" gulat na tanong ni Tim habang nakatingin din kay Tina.

Mas lalong gumanda si Tina, ang buhok nito ay mas lalo pang humaba. Pero may isa pang pagbabago dito na napansin ng magkakaibigan. Walang kaemo-emosyon ang mukha ni Tina.

Nagawi ang paningin ni Tina sa grupo nina Nana. Nakatingin ito kina Nana na parang hindi nito kilala. Lumakad ito patungo kay Aya na nakangisi pa rin hanggang ngayon.

"Mabuti naman at dumating ka, Tina," sabi ni Aya.

"Pinilit mo 'ko," malamig na sambit ni Tina, wala pa ring emosyon ang mukha nito.

"Si Tina ba talaga 'yan?" tanong ni Girly, hindi rin makapaniwala sa nakikita. Para ang mga itong nakakita ng patay na muling nabuhay.

"Pe—Paano?" naguguluhang sambit ni Tim sa sarili. Nasigurado naming patay na siya. Wala na siyang pulso nang iniwan namin. Paano ito nangyari? natatakot na tanong ni Tim sa isipan.

Nakakaramdam ng kasiyahan si Nana sa kaalamang buhay pa si Tina. Pero may kasama ring takot iyon. Iniisip nito kung paano nakakapagmulto si Tina kung buhay pa ito? Naisip ni Nana na baka nananaginip lang ito noon. Dahil sa pag-iisip, hindi napansin ni Nana ang pagtayo ni Jacob. Siniko ito ni Girly para ituro si Jacob na nakalapit na kay Tina.

"Ti-Tina, ikaw ba 'yan?" nauutal na tanong ni Jacob kay Tina.

Bumaling dito si Tina, walang emosyon sa mukha. "Oo, ako nga. Sino ka?" tanong nito kay Jacob.

Mababakas sa mukha ni Jacob ang sakit. Mas lalong nasaktan si Nana dahil sa nakita.

Umiling-iling si Jacob, tumingin sa gawi nina Nana. "Ka-kaibigan mo ako dati. Nawala ka kasi na parang bula noon."

"Okay, pero hindi kita kilala. Aya, mauuna na ako. May gagawin pa ako," sabi ni Tina kay Aya na matalim na nakatingin kina Jacob.

"Sige, Tina, mag-iingat ka—ay, hindi pala, mag-iingat sila sa 'yo," makahulugang sabi ni Aya.

Ngumiti si Tina pero hindi ngiting masaya kundi ngiting may poot. Tiningnan nito ng puno ng kalamigan sina Nana. Para bang sinasabi na mag-ingat ang mga ito kagaya ng sinabi ni Aya. Agad na nakuha ni Nana ang ipinaparating ni Tina.

"Nakita niyo ba ang tingin ni Tina? Nakakakilabot. Parang pinagbabantaan tayo," puna ni Girly, nakasunod ang tingin kay Tina na palabas.

"Oo nga, pero hindi ako naniniwala na buhay siya," sabi ni Tim.

Bumalik si Jacob sa kinaroroonan ng mga kaibigan. "Parang hindi na siya si Tina. Hindi ko alam pero masama ang kutob ko rito," sabi ni Jacob. Naguguluhang tumingin sina Tim at Girly dito.

"Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Girly.

"Basta, hindi ko maipaliwanag," ani Jacob pero makikita ang matinding kalungkutan sa mga mata nito. Para bang wala na rin ito sa sarili.

Hindi ka nag-iisa, Jacob. Naguguluhan na ako. Sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? tanong ni Nana sa isipan.

Next chapter