22 ANNOUNCEMENT

Mababasa lang ang full version sa printed at ebook version. :) To order, just send me a message in my fb account.

Sa book version ay mas malinis na ang takbo ng kwento at may idinagdag po akong dalawang extra o special chapter doon tungkol sa uri ng pamumuhay at kung anong nangyari kay Tina sa mundo ng mga engkanto.

×Book price and details:

•Genre: Horror-Romance

•Book size: 5" x 7"

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/announcement_47263999921804383 for visiting.

•Matte laminated cover

•Cream paper

•Retail price: Php370 + shipping fee (bookmark freebie included.)

×Kung tight naman ang budget niyo, you can purchase the ebook version instead :).

•Ebook price: 1.99$/Php120 thru PayPal, banks or cards ang payment. Pero pwede rin through Gcash kung wala kayong mga acounts doon. (^.^) I-message niyo lang po ako.

———

FB Account: Jenny Ssang

IG: _jennyoniichan_

Twitter: JennyoniichanWP

Next chapter