1 Prologue

HER

"When you dream, you believe. When you believe, there's a hope. Dream, Believe and Hope comes as a set. These are the things that we should accept, we dream, we believe and we hope for our dreams to happen." ngumiti ako pagkatapos kung sabihin ang lahat ng ito sa harap ng mga kaklase ko. Ganito pala ang feeling kapag sinabi mo ang nararamdaman mo. Fulfilling.

"Wow! Thank you for sharing your thoughts about dreams Miss Mari" saad ng guro ko. Ngumiti lang ako at bumalik na sa upuan ko.

"By the way what are your dreams in life Miss Mari?"

"Marami Sir"

" Marami, but we all have our biggest dream, So what is your biggest dream?" Bigla akong na tigilan sa tanong niya. My biggest dream. The biggest dream that I can't even say out loud.

"To be happy Sir" saad ko sa aking guro. A sweet lie.

It is my biggest dream but I can't even say out loud. Because I'm afraid to be judge. I am afraid to be unheard. So I will just say it in silence.

My biggest dream is to be his dream.

HIS

" Please wait for a while Sir. Doctor Chen is having a meeting right now. " tumango na lang ako at saka umupo. Napa buntong hininga ako at saka pinagmasdan ang paligid. Ano bang ginagawa ko dito? Na babaliw na nga siguro ako. Mukhang tama nga sila Seungcheol, nababaliw ako sa walang kwentang bagay.

"Mr. Hong? What brought you here?" ngumiti ako ng muli kung makita ang psychiatrist kong si Dr.Chen.

" I just want someone to talk to. Someone that can answer my questions." tanong na kahit ako, hindi alam ang sagot.

" Ano ba ang mga tanong mo at mukha kang seryoso diyan? Tungkol saan ba? "

" Panaginip"

"Panaginip?" tumango ako at hindi sumagot. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula.

"Anong klaseng panaginip?" tanong ulit niya makalipas ang ilang minuto.

"Panaginip na parang totoo. It seems like a dream but I feel like it's a memory. A memory in my dream. " nalilitong tiningnan ako ni Dr. Chen.

" What do you mean? Is that a vivid dream?"

" Oo. It's very vivid that up until now I can't forget it...........especially her face." 

Next chapter