WebnovelChereadsavatar
Hell International School Book

novel - Teen

Hell International School

Jhunelsa_Yalung

Ongoing

  • 0 Chs

    Content
  • ratings
  • N/A

    SUPPORT

Synopsis

Kakayanin mo kaya kung bago ka lang sa school? Wala kang kaibigan. Wala kang mapagkakatiwalaan. Wala kang kakilala ni-isa sa kanila. New classmates? New lovelife? New friends? New life? Hell International School Isang tagong paaralan na hindi alam ng kahit na sino. Sa paaralang ito pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Marami kang magiging KAIBIGAN. Welcome to HELL International school. Never let your curiosity kills you. –HIS

There is no text chapter for this article, so stay tuned!