Webnovelavatar
HARRISON UNIVERSITY: The School of Monsters Book

novel - Contemporary Romance

HARRISON UNIVERSITY: The School of Monsters

GHIEbeloved

Ongoing · 38.8K Views

Synopsis

Myrttle Joong, a seventeen years-old girl who doesn’t want to get involve to anyone, ang sapilitang pinapasok sa isang prestihiyosong paaralan. She has her reasons for choosing to be alone, but her fate makes her involve to this place called ‘Harrison University’ Isang simpleng paaralang patagal nang patagal ay nagbabago sa paningin ng dalaga. ‘Monsters’— that's what Harrison University have. Sikretong dapat nitong pangalagaan. At sikretong makapagbubukas pa ng pinto sa kanyang tunay na pagkakakilanlan.

Tags

3 tags