Webnovel

Table of Genius Doctor: Black Belly Miss (Tagalog)

ChaptersUpdate 19d

Volume 1

1
“Ang Nakaraan at Kasalukuyuan” 2yr
2
“Self-help (1)”1yr
3
“Self-help (2)”1yr
4
“Lin Palace (1)”1yr
5
“Lin Palace (2)”1yr
6
“Lin Palace (3)”1yr
7
“Uninvited Guests (1)”1yr
8
“Uninvited Guests (2)”1yr
9
“Uninvited Guests (3)”1yr
10
“Uninvited Guests (4)”1yr
11
“Assault”1yr
12
“Memories (1)”1yr
13
“Memories of (2)”1yr
14
“Three is a crowd” 1yr
15
“Grandfather” 1yr
16
Little White Lotus (1) 1yr
17
“Little White Lotus (2)” 1yr
18
Munting Puting Lotus (Ikatlong Bahagi)1yr
19
Munting Puting Lotus (Ika-apat na Bahagi) 1yr
20
Kayamanan ang Katawan (Unang Bahagi) 1yr
21
Kayamanan ang Katawan (Ikalawang Bahagi) 1yr
22
Kayamanan ang Katawan (Ikatlong Bahagi) 1yr
23
Lason (Unang Bahagi)1yr
24
“Lason (Ikalawang Bahagi)”1yr
25
Lason (Ikatlong Bahagi)1yr
26
Lason (Ika-apat na Bahagi)1yr
27
Mapanghilom na mga Kamay (Unang Bahagi) 1yr
28
Mapanghilom na mga Kamay (Ikalawang Bahagi)1yr
29
Mapanghilom na mga Kamay (Ikatlong Bahagi) 1yr
30
Mapanghilom na mga Kamay (Ika-apat na Bahagi)1yr
31
Ang Hindi Malirip na Dalubhasa (Unang Bahagi) 1yr
32
Ang Hindi Malirip na Dalubhasa (Ikalawang Bahagi)1yr
33
Ang Hindi Malirip na Dalubhasa (Ikatlong Bahagi)1yr
34
Ang Hindi Malirip na Dalubhasa (Ika-apat na Bahagi)1yr
35
Ang Pagbabago (Unang Bahagi)1yr
36
Ang Pagbabago (Ikalawang Bahagi)1yr
37
Ang Pagbabago (Ikatlong Bahagi)1yr
38
Ang Royal Court (Unang Bahagi)1yr
39
Ang Royal Court (Pangalawang Bahagi)1yr
40
Bayang Naulog (Unang Bahagi)1yr
41
Bayang Naulog (Ikalawang Bahagi)1yr
42
Bayang Naulog (Ikatlong Bahagi)1yr
43
Wasak-wasak na mga Libro (Unang Bahagi)1yr
44
Wasak-wasak na mga Libro (Pangalawang Bahagi)1yr
45
Wasak-wasak na mga Libro (Pangatlong Bahagi)1yr
46
Kay Liit Lang Ng Mundo (Unang Bahagi)1yr
47
Kay Liit Lang Ng Mundo (Ikalawang Bahagi)1yr
48
Kay Liit Lang Ng Mundo (Ikatlong Bahagi)1yr
49
Ang Paulit-ulit… at Paulit-ulit – na Pagsampal (Unang Bahagi)1yr
50
Ang Paulit-ulit… at Paulit-ulit – na Pagsampal (Pangalawang Bahagi)1yr
51
Ang Paulit-ulit… at Paulit-ulit – na Pagsampal (Ikatlong Bahagi)1yr
52
Sinundan (Unang Bahagi)1yr
53
Sinundan (Pangalawang Bahagi)1yr
54
Kakaibang Cultivation Technique (Unang Bahagi)1yr
55
Kakaibang Cultivation Technique (Ikalawang Bahagi)1yr
56
Pagdiriwang ng Kaarawan (Unang Bahagi)1yr
57
Pagdiriwang ng Kaarawan (Pangalawang Bahagi)1yr
58
Pagdiriwang ng Kaarawan (Pangatlong Bahagi)1yr
59
Ang Salu-salo (Unang Bahagi)1yr
60
Ang Salu-salo (Pangalawang Bahagi)1yr
61
Ang Salu-salo (Pangatlong Bahagi)1yr
62
Ang Salu-salo (Pang-apat na Bahagi)1yr
63
Ang Salu-salo (Panglimang Bahagi)1yr
64
Ang Salu-salo (Pang-anim na Bahagi)1yr
65
Ang Panganay na Prinsipe (Unang Bahagi)1yr
66
Ang Panganay na Prinsipe (Pangalawang Bahagi)1yr
67
Ang Panganay na Prinsipe (Pangatlong Bahagi)1yr
68
Ang Panganay na Prinsipe (Pang-apat na Bahagi)1yr
69
Pag-ibig (Unang Bahagi)1yr
70
Pag-ibig (Pangalawang Bahagi)1yr
71
Pag-ibig (Pangatlong Bahagi)1yr
72
Jade Nectar (Unang Bahagi)1yr
73
Jade Nectar (Pangalawang Bahagi)1yr
74
Jade Nectar (Pangatlong Bahagi)1yr
75
Mga Balitang Alingawngaw1yr
76
SPIRITUAL ENERGY1yr
77
HUWAG MO AKONG ABALAHIN1yr
78
HUWAG MO AKONG ABALAHIN (2)1yr
79
HUWAG MO AKONG ABALAHIN (3)1yr
80
Pinagandang Wood Bead1yr
81
Pinagandang Wood Bead (2)1yr
82
Pinagandang Wood Bead1yr
83
MASAMANG HANGARIN1yr
84
MASAMANG HANGARIN1yr
85
MASAMANG HANGARIN1yr
86
MASAMANG HANGARIN1yr
87
ORDINARYONG GAMOT1yr
88
88 ORDINARYONG GAMOT (2)1yr
89
ORDINARYONG GAMOT (3)1yr
90
UNANG SAMPAL1yr
91
Unang Sampal (Pangalawang Bahagi)1yr
92
Unang Sampal (Pangatlong Bahagi)1yr
93
Pangalawang Sampal (Unang Bahagi)1yr
94
Pangalawang Sampal (Pangalawang Bahagi)1yr
95
Pangalawang Sampal (Pangatlong Bahagi)1yr
96
Hukbo ng Rui Lin (Unang Bahagi)1yr
97
Hukbo ng Rui Lin (Pangalawang Bahagi)1yr
98
Hukbo ng Rui Lin (Pangatlong Bahagi)1yr
99
Maramihang Pag-likha1yr
100
Imperyal na Patibong (Unang Bahagi)1yr
101
Imperyal na Patibong (Pangalawang Bahagi)1yr
102
Walang Kapantay na Gamot (Unang Bahagi)1yr
103
Walang Kapantay na Gamot (Pangalawang Bahagi)1yr
104
Walang Kapantay na Gamot (Pangatlong Bahagi)1yr
105
May Bagyong Nabubuo (Unang Bahagi)1yr
106
May Bagyong Nabubuo (Pangalawang Bahagi)1yr
107
May Bagyong Nabubuo (Pangatlong Bahagi)1yr
108
May Bagyong Nabubuo (Pang-apat na Bahagi)1yr
109
May Bagyong Nabubuo (Pang-limang Bahagi)1yr
110
Umiilanlang Senyas na Ulap (Unang Bahagi)1yr

Volume 2

111
Umiilanlang Senyas na Ulap (Pangalawang Bahagi)1yr
112
Umiilanlang Senyas na Ulap (Pangatlong Bahagi)1yr
113
Umiilanlang Senyas na Ulap (Pang-apat na Bahagi)1yr
114
Umiilanlang Senyas na Ulap (Pang-limang Bahagi)1yr
115
Mga Hangin ng Pagbabago (Unang Bahagi)1yr
116
Mga Hangin ng Pagbabago (Pangalawang Bahagi)1yr
117
Mga Hangin ng Pagbabago (Pangatlong Bahagi)1yr
118
Mga Hangin ng Pagbabago (Pang-apat na Bahagi)1yr
119
Ang Sining ng Pagpatay (Unang Bahagi)1yr
120
Ang Sining ng Pagpatay (Pangalawang Bahagi)1yr
121
Ang Sining ng Pagpatay (Pangatlong Bahagi)1yr
122
Ang Sining ng Pagpatay (Pang-apat na Bahagi)1yr
123
Ang Sining ng Pagpatay (Pang-limang Bahagi)1yr
124
Nanganganinag ang Kamatayan (Unang Bahagi)1yr
125
Nanganganinag ang Kamatayan (Pangalawang Bahagi)1yr
126
Nanganganinag ang Kamatayan (Pangatlong Bahagi)1yr
127
Simula Palang Ito (Unang Bahagi)1yr
128
Simula Palang Ito (Pangalawang Bahagi)1yr
129
Simula Palang Ito (Pangatlong Bahagi)1yr
130
Simula Palang Ito (Pang-apat na Bahagi)1yr
131
Simula Palang Ito (Pang-limang Bahagi)1yr
132
Regalo ng Pasasalamat (1)1yr
133
Regalo ng Pasasalamat (2)1yr
134
Regalo ng Pasasalamat (3)1yr
135
Spirit Growth1yr
136
Ang Nanginginig na Trono (1)1yr
137
Ang Nanginginig na Trono (2)1yr
138
Ang Nanginginig na Trono (3)1yr
139
Ang Nanginginig na Trono (4)1yr
140
Lasing na Lotus (1)1yr
141
Lasing na Lotus (2)1yr
142
Lasing na Lotus (3)1yr
143
Mapaminsalang Babae (1)1yr
144
Mapaminsalang Babae (2)1yr
145
Mapaminsalang Babae (3)1yr
146
Lason (1)1yr
147
Lason (2)1yr
148
Lason (3)1yr
149
Lason (4)1yr
150
Lumugar ka (1)1yr
151
Lumugar ka (2)1yr
152
Lumugar ka (3)1yr
153
Lumugar ka (4)1yr
154
Simula ng Palabas (1)1yr
155
Simula ng Palabas (2)1yr
156
Simula ng Palabas (3)1yr
157
Simula ng Palabas (4)1yr
158
Simula ng Palabas (5)1yr
159
Nagkukunwaring Hukom (1)1yr
160
Nagkukunwaring Hukom (2)1yr
161
Nagkukunwaring Hukom (3)1yr
162
Nagkukunwaring Hukom (4)1yr
163
PAGSILA(1)1yr
164
PAGSILA (2)1yr
165
PAGSILA (3)1yr
166
PAGSILA (4)1yr
167
PAGPALIT NG PAMUMUNO (1)1yr
168
PAGPALIT NG PAMUMUNO (2)1yr
169
PAGPALIT NG PAMUMUNO (3)1yr
170
Spirit Devour (1)1yr
171
Spirit Devour (2)1yr
172
TUKSO (1)1yr
173
TUKSO (2)1yr
174
TUKSO (3)1yr
175
Handling Matters (1)1yr
176
Handling Matters (2)1yr
177
Handling Matters (3)1yr
178
Handling Matters (4)1yr
179
Might of the Qing Yun Clan (1)1yr
180
Might of the Qing Yun Clan (2)1yr
181
Might of the Qing Yun Clan (3)1yr
182
Might of the Qing Yun Clan (4)1yr
183
Crossing Swords ‘Covertly’ (1)1yr
184
Crossing Swords ‘Covertly’ (2)1yr
185
Crossing Swords ‘Covertly’ (3)1yr
186
Crossing Swords ‘Covertly’ (4)1yr
187
ANG INILILIHIM SA KALABAN (1)1yr
188
ANG INILILIHIM SA KALABAN (2)1yr
189
Soul Jade (1)1yr
190
Soul Jade (2)1yr
191
KAILANGAN KONG MAGPALAKAS (1)1yr
192
KAILANGAN KONG MAGPALAKAS (2)1yr
193
KAILANGAN KONG MAGPALAKAS (3)1yr
194
Unseal the Coffin (1)1yr
195
Unseal the Coffin (2)1yr
196
Unseal the Coffin (3)1yr
197
Unseal the Coffin (4)1yr
198
Unseal the Coffin (5)1yr
199
Soul Calming Jade (1)1yr
200
Soul Calming Jade (2)1yr
201
SOUL CALMING JADE (3)1yr
202
Soul Calming Jade (4)1yr
203
Soul Calming Jade (5)1yr
204
Lakas1yr
205
Taya (1)1yr
206
Taya (2)1yr
207
Taya (3)1yr
208
Fighting Lotus (1)1yr
209
Combat Lotus (2)1yr
210
Coercion (1)1yr
211
Coercion (2)1yr
212
Coercion (3)1yr
213
Breakthrough (1)1yr
214
Breakthrough (2)1yr
215
Breakthrough (3)1yr
216
Breakthrough (4)1yr
217
Breakthrough (5)1yr
218
Breakthrough (6)8mth
219
Ikatlong Sampal (1) 1yr
220
Ikatlong Sampal (2)1yr
221
Ikatlong Sampal (3)1yr
222
Ikatlong Sampal (4)1yr
223
Ikatlong Sampal (5)1yr
224
Ikatlong Sampal (6)1yr
225
Ikatlong Sampal (7)1yr
226
Only for a Gentleman (1)1yr
227
Only for a Gentleman (2)1yr
228
Only for a Gentleman (3)1yr
229
Torture (1)1yr
230
Torture (2)1yr
231
Torture (3)1yr
232
Torture (4)1yr
233
Ikaapat na Sampal (1)1yr
234
Ikaapat na Sampal (2)1yr
235
Ikaapat na Sampal (3)1yr
236
Ikaapat na Sampal (4)1yr
237
Ikaapat na Sampal (5)1yr
238
Ikaapat na Sampal (6)1yr
239
Para Lang Sa'yo (1)1yr
240
Para Lang Sa'yo (2)1yr
241
Para Lang Sa'yo (3)1yr
242
Revival (1)1yr
243
Revival (2)1yr
244
Revival (3)1yr
245
Awkward (1)1yr
246
Awkward (2)1yr
247
Lihim na Intensiyon (1)1yr
248
Lihim na Intensiyon (2)1yr
249
Lihim na Intensiyon (3)1yr
250
Ang Pamamaraan ng isang Emperador (1)1yr
251
Ang Pamamaraan ng isang Emperador (2)1yr
252
Mga Paghahanda1yr
253
Paglalakbay1yr
254
Cloudy Peaks (1)1yr
255
Cloudy Peaks (2)1yr
256
Cloudy Peaks (3)1yr
257
Qiao Chu (1)1yr
258
Qiao Chu (2)1yr
259
Twelve Peaks (1)1yr
260
Twelve Peaks (2)1yr
261
Twelve Peaks (3)1yr
262
First Impression (1)1yr
263
First Impression (2)1yr
264
First Impression (3)1yr
265
Hidden Cloud Peak (1)1yr
266
Hidden Cloud Peak (2)1yr
267
Hidden Cloud Peak (3)1yr
268
Hidden Cloud Peak (4)1yr
269
Panaginip na naging Bangungot (1)1yr
270
Panaginip na naging Bangungot (2)1yr
271
Panaginip na naging Bangungot (3)1yr
272
Brother Hua (1)1yr
273
Brother Hua (2)1yr
274
Brother Hua (3)1yr
275
Pagpapanggap (1)1yr
276
Pagpapanggap (2)1yr
277
Pagpapanggap (3)1yr
278
Pagpapanggap (4)1yr
279
Ikalimang Sampal (1)1yr
280
Ikalimang Sampal (2)1yr
281
Ikalimang Sampal (3)1yr
282
Ikalimang Sampal (4)1yr
283
Ikalimang Sampal (5)1yr
284
Ikalimang Sampal (6)1yr
285
Ikalimang Sampal (7)1yr
286
Ikalimang Sampal (8)1yr
287
Ikalimang Sampal (9)1yr
288
Ikalimang Sampal (10)1yr
289
Beauty’s Facade (1)1yr
290
Beauty’s Facade (2)1yr
291
Beauty’s Facade (3)1yr
292
Pagpapalit (1)1yr
293
Pagpapalit (2)1yr
294
Pagpapalit (3)1yr
295
Pagpapalit (4)1yr
296
Pagpapalit (5)1yr
297
Orange Spirit (1)1yr
298
Orange Spirit (2)1yr
299
Orange Spirit (3)1yr
300
Silver Lining (1)1yr
301
Silver Lining (2)1yr
302
Silver Lining (3)1yr
303
Soul Exchange (1)1yr
304
Soul Exchange (2)1yr
305
Soul Exchange (3)1yr
306
Obliterate (1)1yr
307
Obliterate (2)1yr
308
Obliterate (3)1yr
309
Obliterate (4)1yr
310
Paglaganap ng Takot (1)1yr
311
Paglaganap ng Takot (2)1yr
312
Paglaganap ng Takot (3)1yr
313
Fear Spreads (4)1yr
314
Mu Chen’s Unbending Will (1)1yr
315
Mu Chen’s Unbending Will (2)1yr
316
Ang Hindi Mabaling Kagustuhan ni Mu Chen1yr
317
317 Ang inaakalang maamong tupa (1)1yr
318
Ang Inaakalang Maamong Tupa (2)1yr
319
Ang Inaakalang Maamong Tupa (3)1yr
320
Ang Inaakalang Maamong Tupa (4)1yr
321
Ang Inaakalang Maamong Tupa (5)1yr
322
Paghila sa Lambat (1)1yr
323
Paghila sa Lambat (2)1yr
324
Paghila sa Lambat (3)1yr
325
Storm Clouds Loom (1)1yr
326
Storm Clouds Loom (2)1yr
327
Storm Clouds Loom (3)1yr
328
Storm Cloud Loom (4)1yr
329
Ika-anim na SAMPAL (1)1yr
330
Ika-anim na Sampal (2)1yr
331
Ika-anim Na Sampal (3)1yr
332
Ika-anim Na Sampal (4)1yr
333
Ika-anim Na Sampal (5)1yr
334
Ika-anim Na Sampal (6)1yr
335
Ika-anim Na Sampal (7)1yr
336
Ika-anim na Sampal (8)1yr
337
Ika-anim na Sampal (9)1yr
338
Nanaig1yr
339
Nanaig (2)1yr
340
Nanaig (3)1yr
341
Nanaig (4)1yr
342
Nanaig (5)1yr
343
Nanaig (6)1yr
344
Nanaig (7)1yr
345
Laban Para Mabuhay (1)1yr
346
Laban Para Mabuhay (2)1yr
347
Laban Para Mabuhay (3)1yr
348
Phoenix Academy (1)1yr
349
Phoenix Academy (2)1yr
350
Phoenix Academy (3)1yr
351
Phoenix Academy (4)1yr
352
Narito na Ako (1)1yr
353
Narito na Ako (2)1yr
354
Narito na Ako (3)1yr
355
Narito na Ako (4)1yr
356
Narito na Ako (5)1yr
357
Pagkadisipulo (1)1yr
358
Pagkadisipulo (2)1yr
359
Ako ang may Gawa. Ano Ngayon? (1)1yr
360
Ako ang may Gawa. Ano Ngayon? (2)1yr
361
Ako ang may Gawa. Ano Ngayon? (3)1yr
362
Ako ang may Gawa. Ano Ngayon? (4)1yr
363
Mapa sa Balat ng Tao (1)1yr
364
Mapa sa Balat ng Tao (2)1yr
365
Mapa sa Balat ng Tao (3)1yr
366
Ang Pagbangon ng East Wing (1)1yr
367
Ang Pagbangon ng East Wing (2)1yr
368
Pagbangon ng East Wing (3)1yr
369
Gusto mo pa ba? (1)1yr
370
Gusto mo pa ba? (2)1yr
371
Gusto mo pa ba? (3)1yr
372
Gusto mo pa ba? (4)1yr
373
Baligtad (1)1yr
374
Baligtad (2)1yr
375
Tubig ng Heaven's Spring (1)1yr
376
Heaven's Spring (2)1yr
377
Zephyr Academy (1)1yr
378
Zephyr Academy (2)1yr
379
Zephyr Academy (3)1yr
380
Pagsulpot ng Elder (1)1yr
381
Pagsulpot ng Elder (2)1yr
382
Pagsulpot ng Elder (3)1yr
383
Pagsulpot ng Elder (4)1yr
384
Pagsulpot ng Elder (5)1yr
385
Enrollment (1)1yr
386
Enrollment (2)1yr
387
Enrollment (3)1yr
388
Enrollment (4)1yr
389
Enrollment (5)1yr
390
Enrollment (6)1yr
391
Enrollment (7)1yr
392
Enrollment (8)1yr
393
Ang Hindi Makasundong Roommate (1)1yr
394
Ang Hindi Makasundong Roommate (2)1yr
395
Ang Hindi Makasundong Roommate (3)1yr
396
Ang Hindi Makasundong Roommate (4)1yr
397
Envy, Jealousy, and Hate (1)1yr
398
Envy, Jealousy, and Hate (2)1yr
399
Envy, Jealousy, and Hate (3)1yr
400
Envy, Jealousy, and Hate (4)1yr
401
Spirit Healer (1)1yr
402
Spirit Healer (2)1yr
403
Spirit Healer (3)1yr
404
Spirit Healer (4)1yr
405
Spirit Healer (5)1yr
406
Hindi Inaasahang Pangyayari (1)1yr
407
Hindi Inaasahang Pangyayari (2)1yr
408
Hindi Inaasahang Pangyayari (3)1yr
409
Paninirang Puri (1)1yr
410
Paninirang Puri (2)1yr
411
Paninirang Puri (3)1yr
412
Paninirang Puri (4)1yr
413
Paninirang Puri (5)1yr
414
Paninirang Puri (6)1yr
415
Paninirang Puri (7)1yr
416
Paninirang Puri (8)1yr
417
Ang Magkakapatid na Fan (1)1yr
418
Ang Magkakapatid na Fan (2)1yr
419
Ang Magkakapatid na Fan (3)1yr
420
Ang Galit ni Gu Li Sheng (1)1yr
421
Ang Galit ni Gu Li Sheng (2)1yr
422
Ang Pakultad ng Beast Spirit (1)1yr
423
Ang Pakultad ng Beast Spirit (2)1yr
424
Ang Pakultad ng Beast Spirit (3)1yr
425
Tiwala1yr
426
Sakit o Lason (1)1yr
427
Sakit o Lason (2)1yr
428
Sakit o Lason (3)1yr
429
Sakit o Lason (4)1yr
430
Sakit o Lason (5)1yr
431
Sakit o Lason (6)1yr
432
Sakit o Lason (7)1yr
433
Tangang Matigas ang Ulo (1)1yr
434
Tangang Matigas ang Ulo (2)1yr
435
Tangang Matigas ang Ulo (3)1yr
436
Tangang Matigas Ang Ulo (4)1yr
437
Tangang Matigas Ang Ulo (5)1yr
438
Tangang Matigas Ang Ulo (6)1yr
439
Ang Matinik Na Mamamatay (1)1yr
440
Ang Matinik Na Mamamatay (2)1yr
441
Ang Masarap Na Mamamatay Tao (3)1yr
442
Panahon na (1)1yr
443
Panahon na (2)1yr
444
Panahon na (3)1yr
445
Spirit Hunt (1)1yr
446
Spirit Hunt (2)1yr
447
Spirit Hunt (3)1yr
448
Iyan Ba Ang Pinakamahina O Pinakamalakas Na Grupo (1)1yr
449
Iyan ba ang Pinakamahina o Pinakamalakas na Grupo (2)1yr
450
Battle Spirits Forest (1)1yr
451
Battle Spirits Forest (1)1yr
452
Battle Spirits Forest (2)1yr
453
Battle Spirits Forest (3)1yr
454
Magkakasunod na Sampal – Ang Unang Yugto (1)1yr
455
Magkakasunod na Sampal – Ang Unang Yugto (2)1yr
456
Magkakasunod na Sampal – Ang Unang Yugto (3)1yr
457
Magkakasunod na Sampal – Ang Unang Yugto (4)1yr
458
Magkakasunod na Sampal – Ang Unang Yugto (4)1yr
459
Magkakasunod na Sampal – Ang Unang Yugto (6)1yr
460
Magkakasunod na Sampal – Ang Unang Yugto (7)1yr
461
Sunod-sunod na Sampal - unang uri (8)1yr
462
Sunod-sunod na Sampal - unang uri (9)1yr
463
Perks of Being Cute (1)1yr
464
Perks of Being Cute (2)1yr
465
Perks of Being Cute (3)1yr
466
Perks of Being Cute (4)1yr
467
Sunod-sunod na Sampal - Ikalawang uri (1)1yr
468
Sunod-sunod na Sampal - Ikalawang uri (2)1yr
469
Sunod-sunod na Sampal - Ikalawang uri (3)1yr
470
Sunod-sunod na Sampal - Ikalawang uri (4)1yr
471
Sunod-sunod na Sampal - Ikalawang uri (5)1yr
472
Sunod-sunod na Sampal - Ikalawang uri (6)1yr
473
Sunod-sunod na Sampal - Ikalawang uri (7)1yr
474
Babaeng Makamandag (1)1yr
475
Babaeng Makamandag (2)1yr
476
Babaeng Makamandag (3)1yr
477
Babaeng Makamandag (4)1yr
478
Isang Oportunista (1)1yr
479
Isang Oportunista (2)1yr
480
Isang Oportunista (3)1yr
481
Isang Oportunista (4)1yr
482
Ang Pinakamalakas na Pwersa (1)1yr
483
Ang Pinakamalakas na Pwersa (2)1yr
484
Ang Pinakamalakas na Pwersa (3)1yr
485
Ang Pinakamalakas na Pwersa (4)1yr
486
Ang Pinakamalakas na Pwersa (5)1yr
487
Guardian Grade Spirit Beast (1)1yr
488
Guardian Grade Spirit Beast (2)1yr
489
Guardian Grade Spirit Beast (3)1yr
490
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong porma (1)1yr
491
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong Porma (2)1yr
492
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong Porma (3)1yr
493
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong Porma (4)1yr
494
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong Porma (5)1yr
495
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong Porma (6)1yr
496
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong Porma (7)1yr
497
Sunod-sunod Na Sampal-Ikatlong Porma (8)1yr
498
Kahidlawan (1)1yr
499
Kahidlawan (2)1yr
500
Kahidlawan (3)1yr
501
Sunod-sunod Na Sampal-Ikaapat Na Porma (1)1yr
502
Sunod-sunod Na Sampal-Ikaapat Na Porma (2)1yr
503
Sunod-sunod Na Sampal-Ikaapat Na Porma (3)1yr
504
Sunod-sunod Na Sampal-Ikaapat Na Porma (4)1yr
505
Sunod-sunod Na Sampal-Ikaapat Na Porma (5)1yr
506
Sunod-sunod na Sampal - Ikaapat na Porma(6)1yr
507
Sunod-sunod na Sampal - Ikaapat na Porma (7)1yr
508
Sunod-sunod na Sampal - Ikaapat na Porma (8)1yr
509
Sunod-sunod na Sampal - Ikaapat na Porma (9)1yr
510
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (1)1yr
511
Ang Makulit na Maliit na Buntot na Nakakubli sa Anino (2)1yr
512
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (3)1yr
513
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (4)1yr
514
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (5)1yr
515
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (6)1yr
516
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (7)1yr
517
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (8)1yr
518
Ang Makulit na Buntot na Nakakubli sa Anino (9)1yr
519
Ang Pagtatapos ng Spirit Hunt (1)1yr
520
Ang Pagtatapos Ng Spirit Hunt (2)1yr
521
Ang Pagtatapos ng Spirit Hunt (3)1yr
522
Malakas na Ihip ng Hangin (1)1yr
523
Malakas na Ihip ng Hangin (2)1yr
524
Ang Malakas na Ihip ng Hangin (3)1yr
525
Ang Malakas na Ihip ng Hangin (4)1yr
526
Biglang Pagkagiliw (1)1yr
527
Biglang Pagkagiliw (2)12mth
528
Biglang Pagkagiliw (3)12mth
529
Biglang Pagkagiliw (4)12mth
530
Pagtanim ng Kalapati sa Pugad ng Uwak (1)12mth
531
Pagtanim ng Kalapati sa Pugad ng Uwak (2)12mth
532
Pagtanim ng Kalapati sa Pugad ng Uwak (3)12mth
533
Paghabol sa Pagdurusa (1)12mth
534
Paghabol sa Pagdurusa (2)12mth
535
Paghabol sa Pagdurusa (3)12mth
536
Paghabol sa Pagdurusa (4)12mth
537
Paghabol sa Pagdurusa (5)12mth
538
Chan Lin Town (1)12mth
539
Chan Lin Town (2)12mth
540
Chan Lin Town (3)12mth
541
Chan Lin Town (4)12mth
542
Chan Lin Town (5)11mth
543
Chan Lin Town (6)11mth
544
Misteryosong Itim na Bato (1)11mth
545
Misteryosong Itim na Bato (2) 11mth
546
Misteryosong Itim na Bato (3)11mth
547
Misteryosong Itim na Bato (4)11mth
548
Misteryosong Itim na Bato (5)11mth
549
Misteryosong Itim na Bato (6)11mth
550
Misteryosong Itim na Bato (7)11mth
551
Misteryosong Itim na Bato (8)11mth
552
Misteryosong Itim na Bato (9)11mth
553
Misteryosong Itim na Bato (10)11mth
554
Heaven’s End Cliff (1)11mth
555
Heaven’s End Cliff (2)11mth
556
Heaven’s End Cliff (3)11mth
557
Heaven’s End Cliff (4)11mth
558
Heaven’s End Cliff (5)11mth
559
Heaven’s End Cliff (6)11mth
560
Heaven's End Cliff (7)11mth
561
Heaven’s End Cliff (8)11mth
562
Auction Para sa mga Mayayaman (1)11mth
563
Auction Para sa mga Mayayaman (2)11mth
564
Auction Para sa mga Mayayaman (3)11mth
565
Auction Para sa mga Mayayaman (4)11mth
566
Auction Para sa mga Mayayaman (5)11mth
567
Auction Para sa mga Mayayaman (6)11mth
568
Auction Para sa mga Mayayaman (7)11mth
569
Isang Mamamatay Tao (1)11mth
570
Isang Mamamatay Tao (2)11mth
571
Isang Mamatay Tao (3)11mth
572
Isang Mamatay Tao (4)11mth
573
Pagpatay sa Kapwa Disipulo (1)11mth
574
Pagpatay sa Kapwa Disipulo (2)11mth
575
Pagpatay sa Kapwa Disipulo (3)11mth
576
Pagpatay sa Kapwa Disipulo (4)11mth
577
Pagpatay sa Kapwa Disipulo (5)11mth
578
Paghahanda sa Sampal (1)11mth
579
Paghahanda sa Sampal (2)11mth
580
Paghahanda sa Sampal (3)11mth
581
Paghahanda sa Sampal (4)11mth
582
Kaunting Pagnanasa11mth
583
Pagsampal sa mga Dumumog (1)11mth
584
Pagsampal sa mga Dumumog (2)11mth
585
Pagsampal sa mga Dumumog (3)11mth
586
Pagsampal sa mga Dumumog (4)11mth
587
Pagsampal sa mga Dumumog (5)11mth
588
Pagsampal sa mga Dumumog (6)11mth
589
Pagsampal sa mga Dumumog (7)11mth
590
Pagsampal sa mga Dumumog (8)11mth
591
Pagsampal sa mga Dumumog (9)11mth
592
Pagsampal sa mga Dumumog (10)11mth
593
Pagsampal sa mga Dumumog (11)11mth
594
Pampitong Sampal (1)11mth
595
Pampitong Sampal (2)11mth
596
Pampitong Sampal (3)11mth
597
Pampitong Sampal (4)11mth
598
Pampitong Sampal (5)11mth
599
Pampitong Sampal (6)11mth
600
Pampitong Sampal (7)11mth
601
Pampitong Sampal (8)11mth
602
Pampitong Sampal (9)11mth
603
Pampitong Sampal (10)11mth
604
Pampitong Sampal (11)11mth
605
Pampitong Sampal (12)11mth
606
Pampitong Sampal (13)11mth
607
Pampitong Sampal (14)11mth
608
Pampitong Sampal (15)11mth
609
Masyado kang Maganda (1)11mth
610
Masyado kang Maganda (2)11mth
611
Masyado kang Maganda (3)11mth
612
Masyado kang Maganda (4)11mth
613
Hinahanap-hanap Mo na Ako? (1)11mth
614
Hinahanap-hanap Mo na Ako? (2)11mth
615
Hinahanap-hanap Mo na Ako? (3)11mth
616
Hinahanap-hanap Mo na Ako? (4)11mth
617
Hinahanap-hanap Mo na Ako? (5)11mth
618
Hinahanap-hanap Mo na Ako? (6)11mth
619
Pansariling Lingkod (1)11mth
620
Pansariling Lingkod (2)11mth
621
Pansariling Lingkod (3)11mth
622
Pansariling Lingkod (4)11mth
623
Pansariling Lingkod (5)11mth
624
Pag-imbita sa Gulo (1)11mth
625
Pag-imbita sa Gulo (2)11mth
626
Pag-imbita sa Gulo (3)11mth
627
Pagiging Malandi (1)11mth
628
Pagiging Malandi (2)11mth
629
Pagiging Malandi (3)11mth
630
Biglaang Pag-alis11mth
631
Pagbalik sa Chan Lin (1)11mth
632
Pagbalik sa Chan Lin (2)10mth
633
Pagbalik sa Chan Lin (3)10mth
634
Pagbalik sa Chan Lin (4)10mth
635
Pagbalik sa Chan Lin (5)10mth
636
Spirit Rings (1)10mth
637
Spirit Rings (2)10mth
638
Spirit Rings (3)10mth
639
Spirit Reinforcement (1)10mth
640
Spirit Reinforcement (2)10mth
641
Spirit Reinforcement (3)10mth
642
Spirit Reinforcement (4)10mth
643
Spirit Reinforcement (5)10mth
644
Spirit Reinforcement (6)10mth
645
Spirit Reinforcement (7)10mth
646
Pagpunta Sa Dulong Talampas ng Langit (1)10mth
647
Pagpunta Sa Dulong Talampas ng Langit (2)10mth
648
Pagpunta Sa Dulong Talampas ng Langit (3)10mth
649
Walang Gumugulo sa Aking Pasyente (1)10mth
650
Walang Gumugulo sa Aking Pasyente (2)10mth
651
Walang Gumugulo sa Aking Pasyente (3)10mth
652
Walang Gumugulo sa Aking Pasyente (4)10mth
653
Walang Gumugulo sa Aking Pasyente (5)10mth
654
Pagbabayad (1)10mth
655
Pagbabayad (2)10mth
656
Pagbabayad (3)10mth
657
Sa Dulong Talampas ng Langit (1)10mth
658
Sa Dulong Talampas ng Langit (2)10mth
659
Sa Dulong Talampas ng Langit (3)10mth
660
Pagbaba sa Talampas (1)10mth
661
Patungo sa Ilalim ng Cliff (2)10mth
662
Patungo sa Ilalim ng Cliff (3)10mth
663
Ilalim ng Cliff (1)10mth
664
Ilalim ng Cliff (2)10mth
665
Ilalim ng Cliff (3)10mth
666
Mapanganib na Lugar (1)10mth
667
Mapanganib na Lugar (2)10mth
668
Mapanganib na Lugar (3)10mth
669
Mapanganib na Lugar (4)10mth
670
Krisis (1)10mth
671
Krisis (2)10mth
672
Krisis (3)10mth
673
Bahay na Bato (1)10mth
674
Bahay na Bato (2)10mth
675
Bahay na Bato (3)10mth
676
Pagtakas sa Heaven's End Cliff (1)10mth
677
Pagtakas sa Heaven's End Cliff (2)10mth
678
Pagtakas sa Heaven's End Cliff (3)10mth
679
Pagtakas sa Heaven's End Cliff (4)10mth
680
Pagtakas sa Heaven's End Cliff (5)10mth
681
Pagtakas sa Heaven’s End Cliff (6)10mth
682
Pagtakas sa Heaven’s End Cliff (7)10mth
683
Ang Paglalakbay Pabalik (1)10mth
684
Ang Paglalakbay Pabalik (2)10mth
685
Nakakasindak na Pagbabago sa Zephyr (1)10mth
686
Nakakasindak na Pagbabago sa Zephyr (2)10mth
687
Nakakasindak na Pagbabago sa Zephyr (3)10mth
688
Nakakasindak na Pagbabago sa Zephyr (4)10mth
689
Ang Muling Pagkikita (1)10mth
690
Ang Muling Pagkikita (2)10mth
691
Ang Muling Pagkikita (3)10mth
692
Ang Muling Pagkikita (4)10mth
693
Ang Muling Pagkikita (5)10mth
694
Banta sa Clouds Loom (1)10mth
695
Banta sa Clouds Loom (2)10mth
696
Banta sa Clouds Loom (3)10mth
697
Banta sa Clouds Loom (4)10mth
698
Ang Pagkamatay Ni Fan Qi (1)10mth
699
Ang Pagkamatay Ni Fan Qi (2)10mth
700
Ang Pagkamatay Ni Fan Qi (3)10mth
701
Ang Pagkamatay Ni Fan Qi (4)10mth
702
Ang Paghahanda sa Laban (1)10mth
703
Ang Paghahanda sa Laban (2)10mth
704
Ang Paghahanda sa Laban (3)10mth
705
Ang Paghahanda sa Laban (4)10mth
706
Ang Paghahanda sa Laban (5)10mth
707
Ang Paghahanda sa Laban (6)10mth
708
Ang Paghahanda sa Laban (7)10mth
709
Ang Paghahanda sa Laban (8)10mth
710
Ang Paghahanda sa Laban (9)10mth
711
Ang Pananaig ng Isang Purple Spirit10mth
712
Ang Pananaig ng Isang Purple Spirit (2)10mth
713
Ang Pananaig ng Isang Purple Spirit (3)10mth
714
Ang Galaw Ko (1)10mth
715
Ang Galaw Ko (2)10mth
716
Ang Galaw Ko (3)10mth
717
Ang Hiwalay na Pighati (1)10mth
718
Ang Hiwalay na Pighati (2)10mth
719
Ang Hiwalay na Pighati (3)10mth
720
Ika-walong Sampal (1)10mth
721
Ang Ika-walong Sampal 210mth
722
Ang Ika-walong Sampal 39mth
723
Ang Ika-walong Sampal 49mth
724
Ang Ika-walong Sampal 59mth
725
Ang Ika-walong Sampal 69mth
726
Ang Ika-walong Sampal 79mth
727
Ang Ika-walong Sampal 89mth
728
Ang Ika-walong Sampal 99mth
729
Ang Ika-walong Sampal 109mth
730
Ang Ika-walong Sampal 119mth
731
Ang Ika-walong Sampal 129mth
732
Ang Ika-walong Sampal 139mth
733
Ang Ika-walong Sampal 149mth
734
Ang Ika-walong Sampal 159mth
735
Ang Ika-walong Sampal 169mth
736
Ang Ika-walong Sampal 179mth
737
Ang Ika-walong Sampal 189mth
738
Ang Ika-walong Sampal 199mth
739
Ang Ika-walong Sampal 209mth
740
Ang Ika-walong Sampal 219mth
741
Ang Ika-walong Sampal (22)9mth
742
Pagpisil sa Maliit na Kamay (1)9mth
743
Pagpisil sa Maliit na Kamay (2)9mth
744
Pagpisil sa Maliit na Kamay (3)9mth
745
Ang Resulta (1)9mth
746
Ang Resulta (2)9mth
747
Hindi Inaasahang Surpresa (1)9mth
748
Hindi Inaasahang Surpresa (2)9mth
749
Hindi Inaasahang Surpresa (2)9mth
750
Yan Country (1)9mth
751
Yan Country (2)9mth
752
Yan Country (3)9mth
753
Yan Country (4)9mth
754
Yan Country (5)9mth
755
Yan Country (6)9mth
756
Yan Country (7)9mth
757
Yan Country (8)9mth
758
Flame Spirit Auction House (1)9mth
759
Flame Spirit Auction House (2)9mth
760
Flame Spirit Auction House (3)9mth
761
Flame Spirit Auction House (4)9mth
762
Flame Spirit Auction House (5)9mth
763
Flame Spirit Auction House (6)9mth
764
Flame Spirit Auction House (7)9mth
765
Flame Spirit Auction House (8)9mth
766
Ang Tunay na Mayaman (1)9mth
767
Ang Saloobin ng Prinsipe (1)9mth
768
Ang Saloobin ng Prinsipe (2)9mth
769
Ang Saloobin ng Prinsipe (3)9mth
770
Ang Pagdating ng Prinsipe (1)9mth
771
Ang Saloobin ng Bawat Isa (1)9mth
772
Ang Saloobin ng Bawat Isa (2)9mth
773
Ang Saloobin ng Bawat Isa (3)9mth
774
Ang Piging (1)9mth
775
Ang Piging (2)9mth
776
Ang Piging (3)9mth
777
Ang Piging (4)9mth
778
Ang Piging (5)9mth
779
Ang Piging (6)9mth
780
Ang Piging (7)9mth
781
Ang Piging (8)9mth
782
Ang Piging (9)9mth
783
Ang Piging (10)9mth
784
Ang Piging (11)9mth
785
Ang Piging (12)9mth
786
Simula ng Labanan (1)9mth
787
Simula ng Labanan (2)9mth
788
Simula ng Labanan (3)9mth
789
Simula ng Labanan (4)9mth
790
Simula ng Labanan (5)9mth
791
Simula ng Labanan (6)9mth
792
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (1)9mth
793
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (2)9mth
794
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (3)9mth
795
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (4)9mth
796
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (5)9mth
797
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (6)9mth
798
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (7)9mth
799
Ang Muling Pagningning ng Zephyr (8)9mth
800
Ang Bali-balita (1)9mth
801
Insider News (2)9mth
802
Insider News (3)9mth
803
Insider News (4)9mth
804
Ang Tagapagmanang Prinsipe ng Yan Country (1)9mth
805
Ang Tagapagmanang Prinsipe ng Yan Country (2)9mth
806
Ang Tagapagmanang Prinsipe ng Yan Country (3)9mth
807
Ang Tagapagmanang Prinsipe ng Yan Country (4)9mth
808
Kapalaran (1)9mth
809
Kapalaran (2)9mth
810
Kapalaran (3)9mth
811
Umatras Upang Makausad (1)9mth
812
Umatras Upang Makausad (2)8mth
813
Umatras Upang Makausad (3)8mth
814
Umatras Upang Makausad (4)8mth
815
Ang Kumplikadong Sikreto ng Imperial Harem (1)8mth
816
Ang Kumplikadong Sikreto ng Imperial Harem (2)8mth
817
Ang Kumplikadong Sikreto ng Imperial Harem (3)8mth
818
Huwag Mong Hilingin Ang Kamatayan at Mabubuhay Ka (1)8mth
819
Huwag Mong Hilingin Ang Kamatayan at Mabubuhay Ka (2)8mth
820
Huwag Mong Hilingin Ang Kamatayan at Mabubuhay Ka (3)8mth
821
Huwag mong Hilingin ang Iyong Kamatayan at Ika'y Maliligtas (4) 8mth
822
Huwag mong Hilingin ang Iyong Kamatayan at Ika'y Maliligtas (5)8mth
823
Huwag mong Hilingin ang Iyong Kamatayan at Ika'y Maliligtas (6) 8mth
824
Huwag mong Hilingin ang Iyong Kamatayan at Ika'y Maliligtas (7)8mth
825
Huwag mong Hilingin ang Iyong Kamatayan at Ika'y Maliligtas (8)8mth
826
Patawad, Ako Naman (1)8mth
827
Patawad, Ako Naman (2)8mth
828
Patawad,‌ ‌Ako‌ ‌Naman‌ ‌(3)‌8mth
829
Patawad,‌ ‌Ako‌ ‌Naman‌ ‌(4)8mth
830
Patawad,‌ ‌Ako‌ ‌Naman‌ ‌(5)8mth
831
Patawad,‌ ‌Ako‌ ‌Naman (6)8mth
832
Patawad,‌ ‌Ako‌ ‌Naman (7)8mth
833
Patawad,‌ ‌Ako‌ ‌Naman (8)8mth
834
Ang Pang-apat na Prinsipe (1)8mth
835
Ang Pang-apat na Prinsipe (2)8mth
836
Ang Pang-apat na Prinsipe (3)8mth
837
Ang Pang-apat na Prinsipe (4)8mth
838
Ang Pang-apat na Prinsipe (5)8mth
839
Ang Pang-apat na Prinsipe (6)8mth
840
Pambibintang (1)8mth
841
Pambibintang (2)8mth
842
Pambibintang (3)8mth
843
Pambibintang (4)8mth
844
Pambibintang (5)8mth
845
Walang Kapantay na Doktor (1)8mth
846
Walang Kapantay na Doktor (2)8mth
847
Walang Kapantay na Doktor (3)8mth
848
Walang Kapantay na Doktor (4)8mth
849
Walang Kapantay na Doktor (5)8mth
850
Walang Kapantay na Doktor (6)8mth
851
Walang Kapantay na Doktor (7)8mth
852
Walang Kapantay na Doktor (8)8mth
853
Walang Kapantay na Doktor (9)8mth
854
Walang Kapantay na Doktor (10)8mth
855
Ang Pagbisita sa Presinto (1)8mth
856
Ang Pagbisita sa Presinto (2)8mth
857
Ang Pagbisita sa Presinto (3)8mth
858
Hindi Inaasahang Pagpapahirap (1)8mth
859
Hindi Inaasahang Pagpapahirap (2)8mth
860
Hindi Inaasahang Pagpapahirap (3)8mth
861
Hindi Inaasahang Pagpapahirap (4)8mth
862
Mga Bisita mula sa Beast City (1)8mth
863
Mga Bisita mula sa Beast City (2)8mth
864
Mga Bisita mula sa Beast City (3)8mth
865
Mga Bisita mula sa Beast City (4)8mth
866
Mga Panauhin Mula sa Beast City (5)8mth
867
Mga Panauhin Mula sa Beast City (6)8mth
868
Quack Doctor (1)8mth
869
Quack Doctor (2)8mth
870
Quack Doctor (3)8mth
871
Sampal Sa Mukha – Ika-Siyam Na Anyo (1)8mth
872
Sampal Sa Mukha – Ika-siyam na Anyo (2)8mth
873
Sampal Sa Mukha – Ika-siyam na Anyo (3)8mth
874
Sampal Sa Mukha - Ika-siyam Na Anyo (4)8mth
875
Sampal Sa Mukha - Ika-siyam Na Anyo (5)8mth
876
Sampal Sa Mukha - Ika-siyam Na Anyo (6)8mth
877
Sampal Sa Mukha - Ika-siyam Na Anyo (7)8mth
878
Pagkasindak (1)8mth
879
Pagkasindak (2)8mth
880
Pagkasindak (3)8mth
881
Pagkasindak (4)8mth
882
Piging sa Palasyo (1)8mth
883
Piging sa Palasyo (2)8mth
884
Piging sa Palasyo (3)8mth
885
Piging Sa Palasyo (4)8mth
886
Piging Sa Palasyo (5)8mth
887
Piging Sa Palasyo (6)8mth
888
Piging Sa Palasyo (7)8mth
889
Piging Sa Palasyo (8)8mth
890
Ring ng Imperial Fire (1)8mth
891
Ring ng Imperial Fire (2)8mth
892
Ring ng Imperial Fire (3)8mth
893
Covert Strike8mth
894
Covert Strike 28mth
895
Assassination (1)8mth
896
Pagpatay (2)8mth
897
Pagpatay (3)8mth
898
Pagpatay (4)8mth
899
Pagpatay (5)8mth
900
Pagpatay (6)8mth
901
Assassination (7)8mth
902
Ang Singsing (1)7mth
903
Singsing (2)7mth
904
Imperial Guards Army (1)7mth
905
Imperial Guard Army (2)7mth
906
Imperial Guard Army (3)7mth
907
Imperial Guard Army (4)7mth
908
Imperial Guard Army (5)7mth
909
Imperial Guard Army (6)7mth
910
Intricate Plot (1)7mth
911
Intricate Plot (2)7mth
912
Intricate Plot (3)7mth
913
Intricate Plot (4)7mth
914
Intricate Plot (5)7mth
915
Intricate Plot (6)7mth
916
Intricate Plot (7)7mth
917
Pagtaas ng Telon (1)7mth
918
Pagtaas ng Telon (2)7mth
919
Pagtaas ng Telon (3)7mth
920
Pagtaas ng Telon (4)7mth
921
Itaas Ang Tabing (5)7mth
922
Itaas Ang Tabing (6)7mth
923
Itaas Ang Tabing (7)7mth
924
Itaas Ang Tabing (8)7mth
925
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Unang Anyo (1)7mth
926
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Unang Anyo (2)7mth
927
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Unang Anyo (3)7mth
928
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Unang Anyo (4)7mth
929
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Unang Anyo (5)7mth
930
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – AngUnangAnyo (6)7mth
931
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Ikalawang Anyo (1)7mth
932
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Ikalawang Anyo (2)7mth
933
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Ikalawang Anyo (3)7mth
934
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay–Ang Ikalawang Anyo (4)7mth
935
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Ikalawang Anyo (5)7mth
936
Sampal Gamit Ang Hiram Na Kamay – Ang Ikalawang Anyo (6)7mth
937
Ang Ikasampung Sampal (1)7mth
938
Ang Ikasampung Sampal (2)7mth
939
Ang Ikasampung Sampal (3)7mth
940
Ang Ikasampung Sampal (4)7mth
941
Ika-sampung Sampal (5)7mth
942
Empress Dowager (1)7mth
943
Empress Dowager (2)7mth
944
Empress Dowager (3)7mth
945
Ang Ika-limang Mapa (1)7mth
946
Ang Ikalimang Mapa (2)7mth
947
Ang Ikalimang Mapa (3)7mth
948
Ang Ikalimang Mapa (4)7mth
949
Ang Ikalimang Mapa (5)7mth
950
Ang Ikalimang Mapa (6)7mth
951
Ang Ikalimang Mapa (7)7mth
952
Ang Ikalimang Mapa (8)7mth
953
Parusa (1)7mth
954
Pagtakas ng Emperor (1)7mth
955
Thousand Beast City (1)7mth
956
Thousand Beast City (2)7mth
957
Thousand Beast City (3)7mth
958
Thousand Beast City (4)7mth
959
Thousand Beast City (5)7mth
960
Thousand Beast City (6)7mth
961
Thousand Beast City (7)7mth
962
Thousand Beast City (8)7mth
963
Spirit Beast Arena (1)7mth
964
Spirit Beast Arena (2)7mth
965
Spirit Beast Arena (3)7mth
966
Isang Malupit na Uri ng Paligsahan (1)7mth
967
Isang Malupit na Uri ng Paligsahan7mth
968
Isang Malupit na Uri ng Paligsahan (3)7mth
969
Kunehong may Malaking Tainga (1)7mth
970
Kunehong may Malaking Tainga (2)7mth
971
Kunehong may Malaking Tainga (3)7mth
972
Galit ni Lord Meh Meh (1)7mth
973
Galit ni Lord Meh Meh (2)7mth
974
Galit ni Lord Meh Meh (3)7mth
975
Galit ni Lord Meh Meh (4)7mth
976
Galit ni Lord Meh Meh (5)7mth
977
Galit ni Lord Meh Meh (6)7mth
978
Galit ni Lord Meh Meh (7)7mth
979
Kaibig-ibig na Kuneho (1)7mth
980
Kaibig-ibig na Kuneho (2)7mth
981
Kaibig-ibig na Kuneho (3)7mth
982
Sacrificial Blood Rabbit (1)7mth
983
Sacrificial Blood Rabbit (2)7mth
984
Sacrificial Blood Rabbit (3)7mth
985
Ang Humamon (1)7mth
986
Ang Humamon (2)7mth
987
Ang Humamon (3)7mth
988
Ang Humamon (4)7mth
989
Ang Humamon (5)7mth
990
Kahit Bago Pa Man Kumalma Ang Tubig (1)7mth
991
Kahit Bago Pa Man Kumalma Ang Tubig (2)7mth
992
Kahit Bago Pa Man Kumalma Ang Tubig (3)6mth
993
Kahit Bago Pa Man Kumalma Ang Tubig (4)6mth
994
Kahit Bago Pa Man Kumalma Ang Tubig (5)6mth
995
Devious Wyvern (1)6mth
996
Devious Wyvern (2)6mth
997
Devious Wyvern (3)6mth
998
Devious Wyvern (4)6mth
999
Sinong Lalamon Sa Sino (1)6mth
1000
Sinong Lulunok Sa Sino (2)6mth
1001
Sinong Lulunok Sa Sino (3)6mth
1002
Sinong Lulunok Sa Sino (4)6mth
1003
Ang Spirit Stone Ng Devious Wyvern (1)6mth
1004
Ang Spirit Stone Ng Devious Wyvern (2)6mth
1005
Ang Spirit Stone Ng Devious Wyvern (3)6mth
1006
Ang Soaring Serpent (1)6mth
1007
Ang Soaring Serpent (2)6mth
1008
Ang Soaring Serpent (3)6mth
1009
Ang Panlulumbay Sa Isang Tao ay Isang Sakit (1)6mth
1010
Ang Panlulumbay Sa Isang Tao ay Isang Sakit (2)6mth
1011
Ang Panlulumbay sa Isang Tao ay Isang Sakit (3)6mth
1012
Treacherous Deceit6mth
1013
Heavenly Cloud Chambers (1)6mth
1014
Heavenly Cloud Chambers (2)6mth
1015
Heavenly Cloud Chambers (3)6mth
1016
Heavenly Cloud Chambers (4)6mth
1017
Heavenly Cloud Chambers (5)6mth
1018
Ang Panalo nang Walang Pakikipaglaban6mth
1019
Puso ng Batang Babae (2)6mth
1020
Puso ng Batang Babae (2)6mth
1021
Puso ng Batang Babae (3)6mth
1022
Mapanganib na Piging (1)6mth
1023
Mapanganib na Piging (2)6mth
1024
Mapanganib na Piging (3)6mth
1025
Mapanganib na Piging (4)6mth
1026
Ang Kaarawan (1)6mth
1027
Ang Kaarawan (2)6mth
1028
Ang Kaarawan (3)6mth
1029
Ang Kaarawan (4)6mth
1030
Ang Kaarawan (5)6mth
1031
Piging ng Kaarawan (6)6mth
1032
Piging ng Kaarawan (7)6mth
1033
Piging ng Kaarawan (8)6mth
1034
Piging ng Kaarawan (9)6mth
1035
Piging ng Kaarawan (10)6mth
1036
Pakikipagtulungan6mth
1037
Magdusa Sa Sariling Kagagawan 16mth
1038
Magdusa Sa Sariling Kagagawan 26mth
1039
Magdusa Sa Sariling Kagagawan 36mth
1040
Magdusa Sa Sariling Kagagawan 46mth
1041
Magdusa Sa Sariling Kagagawan (5)6mth
1042
Hindi Ko Kailangang Gawin (1)6mth
1043
Hindi Ko Kailangang Gawin (2)6mth
1044
Hindi Ko Kailangang Gawin (3)6mth
1045
Ang Imbitasyon (1)6mth
1046
Ang Imbitasyon (2)6mth
1047
Ang Imbitasyon (3)6mth
1048
Mahilig Sa Bata (1)6mth
1049
Mahilig Sa Bata (2)6mth
1050
Ang Mahilig Sa Bata (3)6mth
1051
Hindi ka Nilalamig? Ako Oo (1)6mth
1052
Hindi ka Nilalamig? Ako Oo (2)6mth
1053
Hindi ka Nilalamig? Ako Oo (3) 6mth
1054
Hindi ka Nilalamig? Ako Oo (4)6mth
1055
Pasensya na, Wala Ako sa Tamang Huwisyo Ngayon (1)6mth
1056
Pasensya na, Wala Ako sa Tamang Huwisyo Ngayon (2)6mth
1057
Pasensya na, Wala Ako sa Tamang Huwisyo Ngayon (3)6mth
1058
Pasensya na, Wala Ako sa Tamang Huwisyo Ngayon (4)6mth
1059
Pasensya na, Wala Ako sa Tamang Huwisyo Ngayon (5)6mth
1060
Ang Pagpupursigi ni Jun Wu Xie (1)6mth
1061
Ang Pagpupursigi ni Jun Wu Xie (2)6mth
1062
Ang Pagpupursigi ni Jun Wu Xie (3)6mth
1063
Exploit Its Worth (1)6mth
1064
Exploit Its Worth (2)6mth
1065
Exploit Its Worth (3)6mth
1066
Nagbibiro Ka Lang (1)6mth
1067
Nagbibiro Ka Lang (2)6mth
1068
Makamandag na Babae (1)6mth
1069
Makamandag na Babae (2)6mth
1070
Makamandag na Babae (3)6mth
1071
Makamandag na Babae (4)6mth
1072
Makamandag na Babae (5)6mth
1073
Palabasin ang Tigre sa Kabundukan (1) 6mth
1074
Palabasin ang Tigre sa Kabundukan (2)6mth
1075
Palabasin ang Tigre sa Kabundukan (3)6mth
1076
Spirit Taming Bone Flute (1)6mth
1077
Spirit Taming Bone Flute (2)6mth
1078
Spirit Taming Bone Flute (3)6mth
1079
Daing ng Sakit (1)6mth
1080
Daing ng Sakit (2)6mth
1081
Mga Hinaing (3)6mth
1082
Mga Hinaing (4)5mth
1083
Pagputol sa Lahat ng Ugnayan (1)5mth
1084
Pagputol sa Lahat ng Ugnayan (2)5mth
1085
Pagputol sa Lahat ng Ugnayan (3)5mth
1086
Pagputol sa Lahat ng Ugnayan (4)5mth
1087
Paniniwala ng Isang Spirit Beast (1)5mth
1088
Paniniwala ng Isang Spirit Beast (2)5mth
1089
Ang Impiyerno’y Walang Galit Tulad ng Isang Babaeng Nasusuklam (1)5mth
1090
Ang Impiyerno’y Walang Galit Tulad ng Isang Babaeng Nasusuklam (2)5mth
1091
Ang Hinamak ay Nakagawa ng Paraan (1)5mth
1092
Ang Hinamak ay Nakagawa ng Paraan (2)5mth
1093
Ang Hinamak ay Nakagawa ng Paraan (3)5mth
1094
Ang Hinamak ay Nakagawa ng Paraan (4)5mth
1095
Ang Hinamak ay Nakagawa ng Paraan (5)5mth
1096
Ang Palabas ay Magsisimula Na (1)5mth
1097
Ang Palabas ay Magsisimula Na (2)5mth
1098
Ang Palabas ay Magsisimula Na (3)5mth
1099
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (1)5mth
1100
Sampal Sa Mukha - ikalabing-isang Anyo (2)5mth
1101
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (3)5mth
1102
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (4)5mth
1103
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (5)5mth
1104
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (6)5mth
1105
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (7)5mth
1106
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (8)5mth
1107
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (9)5mth
1108
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (10)5mth
1109
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (11)5mth
1110
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (12)5mth
1111
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (13)5mth
1112
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (14)5mth
1113
Sampal sa Mukha - Ikalabing-isang Anyo (15)5mth
1114
Dumating Ako Upang Iuwi Ka (1)5mth
1115
Dumating Ako Upang Iuwi Ka (2)5mth
1116
Dumating Ako Upang Iuwi Ka (3)5mth
1117
Dumating Ako Upang Iuwi Ka (4)5mth
1118
Dumating Ako Upang Iuwi Ka (5)5mth
1119
Dumating Ako Upang Iuwi Ka (6)5mth
1120
Pagdurog at Pagbagsak (1)5mth
1121
Pagdurog at Pagbagsak (2)5mth
1122
Pagdurog at Pagbagsak (3)5mth
1123
Spirit Absorbing Pearl (1)5mth
1124
Sino ang Nangahas na Magsabi ng Isa pang Salita (1)5mth
1125
Sino ang Nangahas na Magsabi ng Isa pang Salita (2)5mth
1126
Sino ang Nangahas na Magsabi ng Isa pang Salita (3)5mth
1127
Selos (1)5mth
1128
Selos (2)5mth
1129
Selos (3)5mth
1130
Selos (4)5mth
1131
Pagkakaroon ng Asawa (1)5mth
1132
Pagkakaroon ng Asawa (2)5mth
1133
Pagkakaroon ng Asawa (3)5mth
1134
Pagkakaroon ng Asawa (4)5mth
1135
Pagkakaroon ng Asawa (5)5mth
1136
Ang Pagliyab ng Giyera (1)5mth
1137
Ang Pagliyab ng Giyera (2)5mth
1138
Pagliyab ng Giyera (3)5mth
1139
Pagsiklab ng Giyera (4)5mth
1140
Pagliyab ng Giyera (5)5mth
1141
Pagliyab ng Giyera (6)5mth
1142
Pagliyab ng Giyera (7)5mth
1143
Pagliyab ng Giyera (8)5mth
1144
Ang Dugo ng Sundalo ay Mananatiling Buhay (1)5mth
1145
Ang Dugo ng Sundalo ay Mananatiling Buhay (2)5mth
1146
Ang Dugo ng Sundalo ay Mananatiling Buhay (3)5mth
1147
Ang Dugo ng Sundalo ay Mananatiling Buhay (4)5mth
1148
Ang Dugo ng Sundalo ay Mananatiling Buhay (5)5mth
1149
Dugo sa Dugo (1)5mth
1150
Dugo sa Dugo (2)5mth
1151
Dugo sa Dugo (3)5mth
1152
Mob Slap --- Unang Paraan (1)5mth
1153
Mob Slap --- Unang Paraan (2)5mth
1154
Mob Slap --- Unang Paraan (3)5mth
1155
Mob Slap --- Unang Paraan (4)5mth
1156
Imperial City sa Panahon ng Krisis (1)5mth
1157
Imperial City sa Panahon ng Krisis (2)5mth
1158
Imperial City sa Panahon ng Krisis (3)5mth
1159
Imperial City sa Panahon ng Krisis (4)5mth
1160
Mob Slap --- Ikalawang Paraan (1)5mth
1161
Mob Slap - Ikalawang Paraan (2)5mth
1162
Mob Slap – Ikalawang Paraan (3)5mth
1163
Mob Slap – Ikalawang Paraan (4)5mth
1164
Mob Slap - Ikalawang Paraan (5)5mth
1165
Mob Slap - Ikalawang Paraan (6)5mth
1166
Mob Slap – Ikalawang Paraan (7)5mth
1167
Mob Slap - Ikalawang Paraan (8)5mth
1168
Mob Slap - Ikalawang Paraan (9)5mth
1169
Galit ng Purple Spirit (1)5mth
1170
Galit ng Purple Spirit (2)5mth
1171
Galit ng Purple Spirit (3)5mth
1172
Alyansa (1)4mth
1173
Alyansa (2)4mth
1174
Alyansa (3)4mth
1175
Alyansa (4)4mth
1176
Kasabwat sa Krimen (1)4mth
1177
Kasabwat sa Krimen (2)4mth
1178
Kasabwat sa Krimen (3)4mth
1179
Kasabwat sa Krimen (4)4mth
1180
Kasabwat sa Krimen (5)4mth
1181
Kasabwat sa Krimen (6)4mth
1182
Kasabwat sa Krimen (7)4mth
1183
Makitang Muli ang Soul Calming Jade (1)4mth
1184
Makitang Muli ang Soul Calming Jade (2)4mth
1185
Makitang Muli ang Soul Calming Jade (3)4mth
1186
Pagbati, aking Mistress (1)4mth
1187
Pagbati, aking Mistress (2)4mth
1188
Pagbati, aking Mistress (3)4mth
1189
Poppy Flower (1)4mth
1190
Poppy Flower (2)4mth
1191
Poppy Flower (3)4mth
1192
Pagkatapos ng Digmaan (1)4mth
1193
Pagkatapos ng Digmaan (2)4mth
1194
Pagkatapos ng Digmaan (3)4mth
1195
Pagkatapos ng Digmaan (4)4mth
1196
Drunk Lotus vs. Poppy (1)4mth
1197
Drunk Lotus vs. Poppy (2)4mth
1198
Drunk Lotus vs. Poppy (3)4mth
1199
Drunk Lotus vs. Poppy (4)4mth
1200
Ang Hangin ay Lumalamig na (1)4mth
1201
Ang Hangin ay Lumalamig na (2)4mth
1202
Ang Empress ng Fire Country (1)4mth
1203
Ang Empress ng Fire Country (2)4mth
1204
Ang mga Salita ni Wen Yu (1)4mth
1205
Ang mga Salita ni Wen Yu (2)4mth
1206
Ang mga Salita ni Wen Yu (3)4mth
1207
Ang mga Salita ni Wen Yu (4)4mth
1208
Ang Daan Pasulong (1)4mth
1209
Maging Mabait ka upang Haplusin Kita (1)4mth
1210
Maging Mabait ka upang Haplusin Kita (2)4mth
1211
Maging Mabait ka Upang Haplusin Kita (3)4mth
1212
Maging Mabait ka Upang Haplusin Kita (4)4mth
1213
Magkakasamang Maglakbay (1)4mth
1214
Magkakasamang Maglakbay (2)4mth
1215
Little Big Brother4mth