WebnovelChereadsavatar
GAZED OF THE SNOW QUEEN (FILIPINO/COMPLETED) Book

novel - Fantasy

GAZED OF THE SNOW QUEEN (FILIPINO/COMPLETED)

Coffee_Matcha_WP

Completed · 39.7K Views

  • 14 Chs

    Content
  • ratings
  • NO.200+

    SUPPORT

Synopsis

Ito ang panahong namamayagpag ang circus. Ang panahon na ang mayayaman lang ay para sa mayaman at ang pangkaraniwang tao'y para sa pangkaraniwang tao lamang. May isang dalagang taga-circus ang nagngangalang Holly, siya ay ang tinaguriang Snow Queen, hindi dahil napakahusay niya sa larangan ng pagi-ice skating kung hindi, may pambihira siyang abilidad. Abilidad na kontrolin ang nyebe at gawing yelo ang matitigan ng kanyang mga mata. Siya ang nagpatibok sa puso ng binatang may kakaibang karamdaman, siya ang binatang si Frost. Ang kwento nila'y nagsisimula pa lamang. Sapitin din kaya nila ang trahedyang nangyari sa isang libro? Kung saan ang Ice Queen ang naging sanhi ng kamatayan ng sinisinta nito. Mapagtagumpayan kaya nila ang tadhana kung ito na mismo ang gumagawa ng balakid para sila'y hindi magkasama?